Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,8 proc. w październiku

Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,8 proc. w październiku
Fot. stock.adobe.com/ Minerva Studio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,8% w październiku br. wobec 3,8% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W październiku 2017 r. wynosiła 4,5%.

W całej #UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w październiku 6,7% #bezrobocie #praca #Eurostat

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 653 tys. w październiku wobec 654 tys. miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec października br. 5,7%.

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,1% w październiku

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,1% w październiku br., bez zmian wobec poprzedniego miesiąca, podał również Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 8,8%.

Konsensus rynkowy wynosił 8%.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,7% w październiku wobec 6,7% w poprzednim miesiącu i wobec 7,4% rok wcześniej.

Źródło: ISBnews