Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 2,9 proc. w styczniu 2020 r.

Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 2,9 proc. w styczniu 2020 r.
Oferty pracy Fot. stock.adobe.com/stockpics
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 2,9% w styczniu 2020 r. - wobec 2,9% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W styczniu 2019 r. wynosiła 3,8%. W całej UE tylko Czechy odnotowały niższy poziom tego wskaźnika (2%).
W całej #UE #StopaBezrobocia w tym ujęciu wyniosła w styczniu 6,6% #Eurostat #praca #bezrobocie

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 495 tys. w styczniu wobec 493 tys. miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec stycznia br. 5,5%. 

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,4 proc.

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,4% w  styczniu 2020 r. wobec 7,4% w poprzednim miesiącu, podał także Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 7,8%. 

Konsensus rynkowy wynosił 7,4% dla strefy euro.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,6% w styczniu wobec 6,6% miesiąc wcześniej i 6,9% rok wcześniej. 

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Źródło: ISBnews