Eurostat o kosztach pracy, w Niemczech trzy razy wyższe niż w Polsce

Eurostat o kosztach pracy, w Niemczech trzy razy wyższe niż w Polsce
Fot. stock.adobe.com/Kurhan
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W 2020 r. średnie godzinowe koszty pracy w całej gospodarce (z wyłączeniem rolnictwa i administracji publicznej) wyniosły w Unii Europejskiej 28,5 euro, zaś w strefie euro 32,3 euro. Rok wcześniej wyniosły odpowiednio 27,7 euro i 31,4 euro. Szacunki te opublikowane zostały przez Eurostat.

Między krajami członkowskimi UE występują znaczne różnice w godzinowych kosztach pracy.

W byłych demoludach koszty pracy znacznie niższe

Kraje, które na przełomie lat 80. i 90. XX wieku rozpoczęły transformację rynkową wciąż mają znacznie niższe koszty pracy niż kraje Europy Zachodniej.

Najniższe odnotowano w Bułgarii (6,5 euro), Rumunii (8,1 euro) i na Węgrzech (9,9 euro), a najwyższe w Danii (45,8 euro) i Luksemburgu (42,1 euro) i Belgii (41,1 euro). W Polsce godzina pracy kosztowała 11,0 euro, czyli przeszło 3-krotnie mniej niż w Niemczech, naszego najważniejszego partnera handlowego (36,6 euro).

W Portugalii, której poziom PKB na głowę mieszkańca jest zbliżony do Polski koszt godziny pracy wyniósł 15,7 euro.

W przemyśle godzina pracy kosztowała pracodawców w Unii Europejskiej 28,8 euro, a w strefie euro 34,8 euro.

W budownictwie koszt godziny pracy wyniósł odpowiednio 25,6 i 29,0 euro, w usługach 28,2 euro i 31,1 euro, w sferze nierynkowej (z wyłączeniem administracji publicznej) 29,7 euro  i 33,1 euro.

W strefie euro najwyższe wzrosty w Portugalii i na Litwie

Na koszty pracy składają się wynagrodzenia oraz koszty pozapłacowe, takie jak składki na ubezpieczenia społeczne. Udział kosztów pozapłacowych w całkowitych kosztach pracy dla całej gospodarki wyniósł 24,5% w UE i 25,0% w strefie euro.

W latach 2019-2020 godzinowe koszty pracy na poziomie całej gospodarki wyrażone w euro wzrosły o 3,1% w UE i o 2,9% w strefie euro.

Wzrost kosztów pracy w 2020 roku wynikał z faktu, że  liczba przepracowanych godzin w krajach Unii Europejskiej  spadła bardziej niż płace.

W strefie euro godzinowe koszty pracy wzrosły we wszystkich państwach członkowskich z wyjątkiem Malty (-4,7%), Cypru i Irlandii (w obu krajach -2,7%). Największy wzrost odnotowano w Portugalii (+ 8,6%), Litwie (+ 7,5%) i Słowacji (+ 7,0%), najmniejszy w Luksemburgu (+ 0,5%), Finlandii (+ 0,7%) i Holandii (+ 0,8% ).

Węgry liderem wzrostu kosztów pracy poza strefą euro

W przypadku państw członkowskich spoza strefy euro godzinowe koszty pracy wyrażone w walucie krajowej wzrosły w 2020 roku we wszystkich krajach członkowskich, z wyjątkiem Chorwacji (-1,0%). Największy wzrost odnotowano na Węgrzech (+ 7,9%), Bułgarii (+ 7,8% ), Czechach (+ 7,4%) i Rumunii (+ 7,2%). Najmniej koszty pracy  wzrosły w Szwecji (+ 1,1%) i Danii (+ 2,0%).

Większość państw członkowskich wprowadziła szereg programów wsparcia, aby złagodzić wpływ pandemii COVID-19 na przedsiębiorstwa i pracowników.

Polegały one głównie na krótkoterminowych umowach o pracę i specjalnych rekompensatach dla zwalnianych pracowników. Programy te były przez krajowe urzędy statystyczne i Eurostat traktowane jako ujemne koszty pozapłacowe.

                   Godzinowe koszty pracy w Unii Europejskiej

Kraje2008201820192020
Unia Europejska21,627,027,728,5
Strefa euro25,130,731,432,3
Belgia32,939,740,541,1
Bułgaria2,65,46,06,5
Czechy9,212,713,514,1
Dania34,643,944,845,8
Niemcy27,934,635,636,6
Estonia7,912,413,413,6
Irlandia28,932,133,232,3
Grecja16,816,016,4:
Hiszpania19,421,321,922,8
Francja31,235,936,537,5
Chorwacja9,210,811,110,8
Włochy25,228,328,729,8
Cypr16,716,617,517,0
Łotwa5,99,39,910,5
Litwa5,99,09,410,1
Luksemburg32,340,841,942,1
Węgry7,89,29,99,9
Malta11,415,115,214,5
Holandia29,835,836,536,8
Austria26,433,834,636,7
Polska7,610,110,711,0
Portugalia12,214,214,415,7
Rumunia4,27,07,78,1
Słowenia13,918,119,019,9
Słowacja7,011,612,513,4
Finlandia27,133,634,134,3
Szwecja31,636,736,537,3

Źródło: Eurostat

Źródło: aleBank.pl