Euro Bank – co się zmieni dla klientów po przejęciu przez Millennium Bank?

Euro Bank – co się zmieni dla klientów po przejęciu przez Millennium Bank?
Źródło: eurobank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Po przejęciu Euro Banku przez Millennium Bank nie zmienią się numery rachunków osobistych, oszczędnościowych, lokat terminowych, kart debetowych i kredytowych oraz kody PIN kart debetowych i kredytowych

#BohdanSzafrański: Dzięki fuzji powstanie bank, zajmujący siódme miejsce na rynku pod względem wartości aktywów, depozytów i kredytów, ze szczególnie silną pozycją w obszarze kredytów konsumenckich @BankMillennium @eurobanksa

Transakcja zakupu Euro Banku przez Bank Millennium podjęta w maju tego roku i Euro Banku nie będzie już w naszym kraju.

Jak mówi Iwona Jarzębska, dyrektor ds. Public Relations w Banku Millennium bank jest w trakcie przygotowań do połączenia Euro Banku z Bankiem Millennium. W dniu 6 czerwca 2019 r. Zarząd Banku Millennium oraz Zarząd Euro Banku uzgodniły i podpisały plan połączenia Banku Millennium, oraz Euro Banku. Połączenie zostanie przeprowadzone przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Euro Banku na Bank Millennium, bez podwyższenia kapitału zakładowego Banku Millennium.

Co to oznacza?

Na skutek połączenia, Bank Millennium wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Euro Banku, a Euro Bank zostanie rozwiązany bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, a cały jego majątek zostanie przeniesiony na Bank Millennium. Połączenie nastąpi w dniu jego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Banku Millennium.

Połączony Bank będzie prowadził działalność pod firmą Bank Millennium S.A. Połączenie zostanie przeprowadzone dopiero po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem zgód i zezwoleń, czyli zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego w tym na zmiany statutu Banku Millennium na podstawie art. 34 ust. 2 Prawa Bankowego, a także akceptacji walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które jest zwołane na 27 sierpnia tego roku.

Natomiast fuzja prawna jest planowana na dzień 1 października 2019 r., a operacyjna na 11 listopada 2019 r. Jak mówi Iwona Jarzębska, w ramach przygotowań do połączenia banków stworzono szczegółowy plan działań na dzień fuzji operacyjnej, zawierający ponad 3000 zadań. Opracowano też specyfikację biznesową we wszystkich obszarach działania banku.

Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem do migracji, integracji systemów informatycznych, procesów i produktów. Aby zrozumieć potrzeby klientów Euro Banku, przeprowadzono szereg wywiadów i badań, podczas których testowano, jak oceniają oni produkty i usługi Banku Millennium. Jak dodaje Iwona Jarzębska, ich reakcje były bardzo pozytywne.

 

Co oznacza przejęcie Euro Banku dla Banku Millennium?

Jest zgodne ze Strategią Banku Millennium przyjętą na lata 2018-2020 i powinno wpłynąć na osiągnięcie współczynnika ROE na poziomie trzech najlepszych banków w kraju. Dzięki fuzji powstanie dużo większy i bardziej konkurencyjny bank, zajmujący wyraźne siódme miejsce na rynku pod względem wartości aktywów, depozytów i kredytów, ze szczególnie silną pozycją w obszarze kredytów konsumenckich.

Transakcja przyniesie 1,4 mln nowych klientów, co pozwoli Bankowi osiągnąć szóstą pozycję pod względem liczby klientów detalicznych w Polsce oraz znacznie zwiększy zasięg geograficzny poprzez poprawę jego obecności w mniejszych miastach.

Nastąpi wzmocnienie pozycji w obszarze kredytów konsumenckich oraz utrzymanie kompetencji w obszarze funkcjonującego w Euro Banku modelu franczyzy. Transakcja oznacza też rentowne wykorzystanie nadwyżki kapitału i płynności Banku Millennium.

Co się nie zmieni, a co zmieni dla klientów Euro Banku?

Nie zmienia się numery rachunków osobistych, oszczędnościowych, lokat terminowych, kart debetowych i kredytowych oraz kody PIN kart debetowych i kredytowych. Jak też terminy umowne i odnawialność produktów oszczędnościowych (lokat i rachunków oszczędnościowych), numery rachunków i harmonogramy spłat rat kredytów i pożyczek gotówkowych, kredytów ratalnych i kredytów hipotecznych udzielonych w złotych oraz limity kredytowe w koncie osobistym – utrzymany zostaje 10-dniowy okres bezodsetkowy.

Również terminy spłaty i generowania zestawień transakcji oraz długość okresu bezodsetkowego dla karty kredytowej, opłaty i prowizje – połączenie banków nie wpłynie na ich podwyższenie, identyfikatory (loginy) do serwisów bankowości internetowej zakres ochrony ubezpieczeniowej świadczonej w ramach już zawartych umów program premiowy Codziennie Zyskuję dla dotychczasowych uczestników.

Zmiany to między innymi fakt, że od 1 października 2019 r. Bank Millennium S.A. stanie się stroną umów o produkty i usługi eurobanku – nie jest wymagane podpisywanie aneksów.

Klienci otrzymają też dostęp do systemu bankowości internetowej i aplikację mobilną Banku Millennium.

 

Masz konta w obu bankach? Możesz mieć mniejszą ochronę BFG

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Bankowy Fundusz Gwarancyjny w razie problemów i np. upadku banku wypłaca jego klientom równowartość ich depozytów w złotych do kwoty 100 tys. euro.

Od 1 października 2019 r., czyli od momentu prawnego połączenia banków, limit ten będzie obowiązywał dla depozytów zgromadzonych przez klientów łącznie w Euro Banku i Banku Millennium.

Jak podano na stronie Euro Banku z informacjami dotyczącymi połączenia z Bankiem Millennium, w przypadku, gdy po połączeniu banków nastąpi przekroczenie kwoty podlegającej ochronie BFG, klient może wypłacić nadwyżkę w terminie 3 miesięcy od dnia uzyskania takiej informacji bez utraty odsetek oraz ponoszenia opłat z tego tytułu.

Źródło: aleBank.pl