Enea ma nowego prezesa

Enea ma nowego prezesa
Fot. Materiały prasowe Enea
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Na stronach Grupy Enea znajduje się raport bieżący z informacją o zmianach w składzie Zarządu Spółki.

„Zarząd ENEA S.A. (,,Spółka”) informuje, iż 23 lutego 2024 roku Rada Nadzorcza ENEA S.A. podjęła uchwały w przedmiocie powołania na wspólną kadencję, rozpoczętą z dniem następnym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok: Pana Grzegorza Kinelskiego na stanowisko Prezesa Zarządu ENEA S.A. z dniem 1 marca 2024 roku, Pana Bartosza Krystę na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Handlowych z dniem 1 marca 2024 roku, Pana Marka Lelątko na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Finansowych z dniem 1 marca 2024 roku, Panią Dalidę Gepfert na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Korporacyjnych z dniem 1 maja 2024 roku” – napisano w raporcie.

Poza tym Rada Nadzorcza ENEA S.A. podjęła uchwałę w sprawie delegowania od dnia 1 marca 2024 roku Moniki Stareckiej, Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A., do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Korporacyjnych i jednocześnie uchyliła swoją uchwałę z dnia 2 lutego 2024 roku w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu ENEA S.A.

Dodatkowo Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwały w przedmiocie odwołania z dniem 29 lutego 2024 roku Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Operacyjnych – Marcina Pawlickiego oraz Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Strategii i Rozwoju – Lecha Żaka.

Źródło: BANK.pl