Efekt dodatkowych obciążeń

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Ochrony Środowiska zakończył rok 2015 stratą bilansową, szacowaną przez zarząd na 12,6 mln zł. To efekt dodatkowych obciążeń, zwłaszcza 28,2 mln zł (22,8 mln zł w ujęciu netto) przekazanych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na wypłaty środów gwarantowanych w wyniku ogłoszenia upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie oraz 9,0 mln zł (7,3 mln zł w ujęciu netto) przekazanej na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. BOŚ udzielał bowiem kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich.

Ostateczna wysokość straty zostanie podana w raporcie rocznym banku, który będzie opublikowany 7 marca. Informację o sytuacji BOŚ otrzymała już Komisja Nadzoru Finansowego, a zarząd rozpoczął prace nad przygotowaniem programu naprawczego, do przedstawienia którego jest zobowiązany.

Przyjęta we wrześniu strategia banku do roku 2020 przewiduje emisje akcji w wysokości ok. 300 mln zł. W obecnej sytuacji emisja będzie musiała być wyższa.

BOŚ zanotował już stratę na koniec III kwartału – wynosiła niemal 7,4 mln zł. Kapitał własny banku wynosił wtedy 1 525 mln zł. Jednak za okres trzech kwartałów ub.r. stopa zwrotu z kapitałów (RoE) wyniosła -0,4 proc., a wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) – 82,2 proc. Współczynnik wypłacalności miał wartość 12,71 proc., zaś Tier 1 – 9,65. BOŚ jest w grupie trzech banków, które – zgodnie z nałożonymi przez KNF domiarami kapitałowymi – będą musiały kapitał uzupełnić. Od 2016 roku bowiem KNF wymaga wzrostu Tier 1 do 10,25 proc. z 9 proc., a współczynnika kapitałowego do 13,25 proc. z 12 proc. obecnie.

PSZ