Edukacja. „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”: 10 lat minęło…

Edukacja. „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”: 10 lat minęło…
Prezes ZBP - Krzysztof Pietraszkiewicz podczas Ogólnopolskiego Spotkania Koordynatorów i Wykładowców Programu NZB, czerwiec 2018 r.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rozwój nowoczesnych technologii, cyfryzacja gospodarki czy nowe trendy na rynku pracy spowodowały, że sfery nauki i biznesu są sobie bliskie i przenikają się wzajemnie jak nigdy wcześniej. Wprawdzie od dziesiątek, jeśli nie setek, lat finansiści i bankierzy chętnie wspierali środowisko akademickie, ale to dzisiaj efektywna współpraca obu tych światów jest jednym z fundamentów rozwoju każdej gospodarki. Dialog ten może być prowadzony na różnych płaszczyznach - przemysłowej, badawczej, jak i edukacyjnej. I to właśnie ta ostatnia stanowi podstawę funkcjonowania, powołanego z inicjatywy Związku Banków Polskich, Programu "Nowoczesne Zarządzanie Biznesem" (NZB). Już od 10 lat wpisuje się on w misję łączenia wspólnych celów polskich uczelni i sektora finansowego.

26 października 2009 r. w Klubie Bankowca w Warszawie podpisano porozumienie, które było jednym z pierwszych sformalizowanych aktów współpracy pomiędzy sektorem bankowym a środowiskiem akademickim w Polsce. Wówczas to Szkoła Główna Handlowa jako pierwsza uczelnia ekonomiczna w Polsce odpowiedziała pozytywnie na inicjatywę Związku Banków Polskich, Biura Informacji Kredytowej oraz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Podstawowym założeniem było podjęcie działań na rzecz poszerzania wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji gospodarczych w biznesie, najważniejsze było zaangażowanie w projekt przede wszystkim największych uczelni ekonomicznych w kraju.

– Zainteresowanie szkół wyższych przygotowaną propozycją współpracy przerosło nasze oczekiwania. W pewnym momencie nie było miesiąca, aby do programu nie przyłączyła się kolejna uczelnia. Tym, co przekonywało rektorów i dziekanów była przede wszystkim interesująca tematyka i różnorodne formy aktywności- wspomina Waldemar Zbytek, który jako wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, odpowiadał za rozwój Programu NZB.

Obecni w całym kraju

Dziś w programie, koordynowanym przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji, uczestniczy ponad 120 szkół wyższych – publicznych i prywatnych, zarówno w największych ośrodkach akademickich w Polsce, jak i w tych mniejszych. Wśród uczelni partnerskich można znaleźć te ukierunkowane na ekonomię, finanse czy zarządzanie, ale także te bardziej interdyscyplinarne.

– To wielkie i niespotykane przedsięwzięcie powstało zasadniczo nieco na przekór pojawiającym się głosom o braku porozumienia między biznesem a uczelniami. Dziś już wiemy, że było to realne, a poparcie ważnych instytucji na czele z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Krajową Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich potwierdza, że również potrzebne i mocne merytorycznie – powiedział w czerwcu 2018 r. podczas Ogólnopolskiego Spotkania Koordynatorów i Wykładowców, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

I to właśnie zawartość merytoryczna, dostosowana w przekazie do odbiorców programu była i jest jedną z cech wyróżniających ten projekt. Jest ona na bieżącą opiniowana przez Radę Konsultacyjną, w której oprócz przedstawicieli inicjatorów i partnerów uczestniczyli reprezentanci m.in. Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii czy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Obecnie w jego ramach, oprócz pierwszego modułu „Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesie i życiu osobistym” realizowanego z BIK i BIG InfoMonitorem, znajdują się jeszcze trzy:

  • „Ubezpieczenia społeczne” – moduł realizowany z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
  • „Nowy wymiar bankowości spółdzielczej” – moduł realizowany ze Spółdzielczą Grupą Bankową oraz Grupą Banku Polskiej Spółdzielczości;
  • „Narzędzia e-gospodarki” – moduł realizowany z Krajową Izbą Rozliczeniową.

Spotkanie Mariusza Cholewy, prezesa zarządu Biura Informacji Kredytowej, z koordynatorami uczelnianymi Programu NZB, marzec 2016 r.

Jak przekonują organizatorzy, od początku funkcjonowania Programu NZB, w różnych formach aktywności uczestniczyło blisko 400 tys. osób – studentów i absolwentów, pracowników naukowych oraz działaczy i dziennikarzy studenckich. Podstawową formą realizacji projektu są wykłady oraz towarzyszące im strefy informacyjne dla studentów. Ważnym elementem są również organizowane konferencje, debaty i szkolenia. Tym co łączy te elementy jest bezpośredni kontakt z uczestnikami projektu, co było jednym z głównych założeń Programu NZB w momencie jego uruchamiania. Zresztą, najnowsze sondaże opinii potwierdzają słuszność tak obranego modelu realizacji – jak wynika z badań przeprowadzonych w marcu br. na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) i Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych (FGPW) najbardziej preferowaną formę nauki podstaw finansów, bankowości czy inwestowania dla 68% Polaków stanowią właśnie spotkania bezpośrednie, ze szczególnym uwzględnieniem lekcji i wykładów.

Pomost między nauką a gospodarką

Istotną rolę w rozwoju inicjatywy pełnią również sami przedstawiciele uczelni – program współtworzy kilkudziesięciu pracowników naukowych, a współpraca obejmuje także władze uczelniane, samorządy studenckie i koła naukowe. Skala i jakość Programu NZB została doceniona przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego – Jarosława Gowina, który w 2016 r. objął go patronatem honorowym, choć dostrzega jednocześnie konieczność dalszego rozwoju relacji pomiędzy nauką a biznesem. – W krajach, które mają najbardziej nowoczesną gospodarkę i jednocześnie najlepiej rozwinięte instytucje naukowe zakres współpracy między instytucjami finansowymi a uczelniami czy instytutami naukowymi jest zdecydowanie większy niż w Polsce – powiedział w wywiadzie dla „Miesięcznika Finansowego BANK” w grudniu 2018 r.

Znaczenie dla otoczenia biznesowego względnie nowych dziedzin, takich jak cyber-bezpieczeństwo, odnawialne źródła energii czy sztuczna inteligencja jest nie do przecenienia. Dlatego tak ważne jest wzajemne inspirowanie działań na linii nauka-biznes i zwiększenie obustronnego przepływu informacji.

Jednym ze sposobów na pogłębienie tych relacji ma być reforma szkolnictwa wyższego, czyli tzw. Konstytucja dla Nauki. – Rzeczywiście zbudowanie pomostu między nauką a gospodarką było jednym z priorytetów, które określiliśmy sobie na samym początku prac nad ustawą. (…) Konstytucja dla Nauki zawiera dodatkowe szczegółowe rozwiązania, które znacznie zwiększą efektywność współpracy między nauką a gospodarką. Mam na myśli przede wszystkim nowe zasady ewaluacji uczelni, które w przypadku nie tylko tych technicznych, ale wszystkich kierunków, w tym ekonomicznych, mogą przełożyć się na rozwój gospodarczy kraju. Położą one bowiem większy nacisk na sprawę komercjalizacji badań i bardziej praktycznego, ukierunkowanego na potrzeby rynku pracy profilu kształcenia – powiedział Jarosław Gowin we wspomnianym wywiadzie.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego – Jarosław Gowin na spotkaniu z dziennikarzami studenckimi w ramach Programu NZB

Czas na ocenę nowej regulacji dla przyszłości szkolnictwa wyższego w Polsce przyjdzie za co najmniej kilka lat, ale z pewnością będzie ona stanowiła ważny impuls w tym środowisku. Dyskutowano o tym m.in. w 2017 r. na Narodowym Kongresie Nauki, w którym aktywnie uczestniczyli również przedstawiciele Programu NZB. W tym największym po 1989 r. spotkaniu polskiej nauki i środowiska akademickiego uczestniczyło blisko 3000 przedstawicieli środowiska akademickiego, gospodarki i samorządów.

Wzajemne inspirowanie

W ramach Programu NZB od lat rozwijana jest współpraca z Parlamentem Studentów RP, a także komisjami branżowymi: Forum Uczelni Ekonomicznych, Forum Uczelni Technicznych i Forum Uniwersytetów Polskich. W listopadzie 2018 r. to właśnie FUniP w trakcie Gali Laurów Uniwersyteckich wyróżniło Program NZB nagrodą specjalną. Należy również wspomnieć, że to przy nim, w listopadzie 2015 r., zostało powołane do życia Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich, czyli największa platforma współpracy redakcji studenckich z całej Polski.

Strefa NZB podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie, wrzesień 2017 r.

Nie ulega wątpliwości, że jubileusz 10-lecia Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem„, powinien stanowić nie tylko okazję do podsumowań, ale także do odważnego spojrzenia w przyszłość tak gospodarki, jak i nauki. Znaczenie dla otoczenia biznesowego względnie nowych dziedzin, takich jak cyberbezpieczeństwo, odnawialne źródła energii czy sztuczna inteligencja jest nie do przecenienia. Dlatego tak ważne jest wzajemne inspirowanie działań na linii nauka-biznes i zwiększenie obustronnego przepływu informacji. Z pewnością jednak, niezmiennie ważne pozostanie także konsekwentne podwyższanie poziomu wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie, m.in. poprzez podnoszenie kwalifikacji obecnej i przyszłej kadry menedżerskiej. I to powinno pozostać ważnym wkładem Programu NZB w rozwój krajowej gospodarki oraz potencjału i konkurencyjności absolwentów polskich uczelni w kolejnych latach.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK