Edukacja ekonomiczna: Jak uniknąć przeszkód w zarządzaniu ryzykiem?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbz.kf.p1.2015.032.a.400xZarządzanie ryzykiem jest uporządkowanym procesem nakierowanym na identyfikację i ocenę czynników ryzyka, które mogą mieć wpływ na prowadzoną działalność. W dzisiejszych bardzo dynamicznych czasach, kiedy wiele instytucji finansowych oraz agencji ratingowych zawiodło zaufanie opinii publicznej - co ostatecznie spowodowało straty finansowe inwestorów i negatywnie odbiło się na kondycji wielu przedsiębiorstw i państw - rola zarządzania ryzykiem jest jeszcze większa i coraz bardziej uświadomiona.

Karolina Kozłowska-Kawycz

Dzięki odpowiedniemu oszacowaniu potencjalnego wpływu poszczególnych ryzyk na sytuację finansową firmy możliwe jest podjęcie adekwatnych działań, które mają na celu uchronić ją przed niekorzystnymi zjawiskami w otoczeniu zewnętrznym, jak i wewnątrz organizacji. Co może przeszkodzić we wdrożeniu racjonalnego systemu zarządzania ryzykiem?

Karolina Kozłowska-Kawycz Dyrektor Doradztwa i Zarządzania Ryzykiem w Baker Tilly. Odpowiedzialna za obszar Doradztwa i Zarządzania Ryzykiem dla klientów Grupy Baker Tilly w Polsce, Czechach i na Słowacji. Rozpoczęła współpracę z Baker Tilly w lipcu 2014 r. Wcześniej zdobywała doświadczenie m.in. w bankach, firmach ubezpieczeniowych i towarzystwach funduszy inwestycyjnych, gdzie pełniła funkcje kierownicze. Realizowała zadania z zakresu zarządzania ryzykiem i compliance oraz usprawniania systemów kontroli wewnętrznej i bezpieczeństwa. Uczestniczyła aktywnie w dwóch fuzjach, koordynując prace integracyjne i pełniąc funkcję menedżera ryzyka w okresie przedfuzyjnym. Członek GARP – Global Association of Risk Professionals. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalizacja ekonomia menedżerska. Posiada Certyfikat Financial Risk Manager (FRM) oraz tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Stypendystka Fulbrighta (nauka na University of Illinois w Urbana- Champaign). Stypendystka Fundacji Środkowoeuropejskiej (kurs na Central European University w Budapeszcie). Beneficjentka międzynarodowej współpracy naukowej w ramach programu TEMPUS (projekty naukowe w Wielkiej Brytanii i Portugalii

Brak złotego środka w „oprocedurowaniu” działalności

Sytuacja, w której firma nie zdefiniowała procedur, zasad, norm, czyli nie wyznaczyła swoim pracownikom jasnych ram funkcjonowania, powoduje, iż zwłaszcza w większych organizacjach panuje chaos oraz nieefektywność działania, dublowanie niektórych obowiązków lub brak ich realizacji z powodu nieodpowiedniego ich przydzielenia. Brak opisanych procesów oraz jasnego właścicielstwa sprzyja materializowaniu się wszelkiego typu ryzyk – począwszy od finansowych, a na operacyjnych, włączając nadużycia wewnętrzne, kończąc. Niespisane zasady mogą powodować także wadliwy podział zadań, które powinny być rozdzielone, aby uniknąć konfliktu interesów (segregation of duties).

Z drugiej strony, nadmiernie biurokratyczne procedury, redundancja informacji, opasłe raporty – powodują, że ciężko jest wskazać sedno sprawy, nadać wysoki priorytet kwestiom naprawdę ważnym. W takich organizacjach występuje inercja w podejmowaniu decyzji i nawet w tematach bardzo istotnych działania naprawcze podejmowane są z opóźnieniem.

Bardzo zła lub nadmiernie dobra sytuacja finansowa

Organizacje znajdujące się w tarapatach są narażone na podejmowanie decyzji nadmiernie obarczonych ryzykiem, ponieważ kierownictwo chwyta się działań o potencjalnie wysokich korzyściach i ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI