EBI: Polska z 3,8 mld euro jest trzecim w UE beneficjentem finansowania regionów spójności w 2022 r.

EBI: Polska z 3,8 mld euro jest trzecim w UE beneficjentem finansowania regionów spójności w 2022 r.
Fot. stock.adobe.com / nmann77
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) zapewniła finansowanie w wysokości 28,4 mld euro w regionach objętych polityką spójności w 2022 roku, podał bank. Polska jest jednym z czołowych beneficjentów finansowania przeznaczonego dla regionów spójności - zajęła trzecie miejsce (po Francji z 4,8 mld euro i Hiszpanii z 4,2 mld euro), pozyskując 3,8 mld euro.

Prawie 50% środków z tego finansowania w Polsce wspierało zrównoważony rozwój miast i regionów, podczas gdy pozostałe kredyty w równym stopniu wsparły inwestycje w 3 sektorach: rozwoju zrównoważonej energii i zasobów naturalnych, innowacji, cyfryzacji oraz wsparcia dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji, podano.

„Polska kontynuuje transformację w kierunku bardziej ekologicznej i przyjaznej dla klimatu gospodarki, a finansowanie polityki spójności odgrywa tu istotną rolę. Dzięki temu polskie miasta i regiony przekształcają się, rozwijają nowoczesne, zielone przestrzenie miejskie, a sektor energetyczny przyspiesza transformację.

wiceprezes EBI odpowiedzialna za działalność banku w Polsce Teresa Czerwińska

Wspieranie polityki spójności jest jednym z priorytetów Grupy EBI, gdyż przyspiesza ono wyrównanie poziomu rozwoju w całej Unii Europejskiej” – powiedziała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie.

W 2022 roku Grupa EBI przekazała 28,4 mld euro na projekty w regionach objętych polityką spójności. Z tego wsparcie EBI wyniosło 24,8 mld euro, czyli 45,9% wszystkich kredytów udzielonych przez Grupę w UE.

Finansowanie EFI (Europejski Fundusz Inwestycyjny) wyniosło 3,6 mld euro, co stanowi 39% całości finansowania EFI udzielonego w regionach objętych polityką spójności.

W całej UE kredyty EBI wspierały projekty, których łączny koszt inwestycji wyniósł 146 mld euro w 2022 r. EIB Group Activity in Cohesion Regions, wskazano także.

Czytaj także: Wiceprezes EBI: co najmniej 5,45 mld euro finansowania dla Polski w 2023 r.

Priorytety finansowania przez EBI

Finansowanie EBI dla regionów objętych polityką spójności wsparło cztery priorytetowe dla UE obszary:

  • wsparcie dla projektów z sektora zrównoważonej energii i zasobów naturalnych stanowiło 36% tego finansowania, czyli 8,8 mld euro. Kredyty umożliwiły inwestycje w strategiczne projekty z zakresu energii odnawialnej i modernizacji sieci elektroenergetycznych;
  • na zrównoważony rozwój miast i regionów przeznaczono 31% finansowania wspierającego politykę spójności, 7,8 mld euro. Zdecydowana większość inwestycji wsparła rozwój przyjaznej dla środowiska komunikacji miejskiej i regionalnej, budowę dostępnych cenowo mieszkań, rozwój i rewitalizację infrastruktury miejskiej;
  • 19% finansowania spójności, 4,6 mld euro, przeznaczono na rozwój innowacji, cyfryzacji i na wsparcie kapitału ludzkiego;
  • sektor małych i średnich firm oraz firm o średniej kapitalizacji otrzymał 14% finansowania, 3,5 mld euro.

Inwestycje w regionach spójności w projekty sprzyjające ochronie klimatu wyniosły 16,2 mld euro, co stanowiło 66% całości finansowania w regionach spójności, podano także.

Czytaj także: 100 mln euro na finansowanie zielonych projektów w Polsce od EBI dla BNP Paribas

Grupa EBI: EFI+EBI

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej należącą do jej państw członkowskich. Udostępnia długoterminowe finansowanie dla kluczowych inwestycji przyczyniających się do realizacji celów polityki UE.

Bank finansuje projekty w czterech priorytetowych obszarach – zrównoważony rozwój miast i regionów, zrównoważony rozwój sektora energetycznego, innowacje, klimat i środowisko, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

EFI, spółka zależna EBI, jest największym w Europie podmiotem finansującym venture capital i private equity.

Czytaj także: EBI: 104 mln euro na zwiększenie efektywności energetycznej dla Grupy Maspex

Źródło: ISBnews