EBC podnosi od 10 maja ’23 stopy procentowe

EBC podnosi od 10 maja ’23 stopy procentowe
Fot. stock.adobe.com / Funtap
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Europejski Bank Centralny (EBC) podniósł trzy podstawowe stopy procentowe o 25 pb, podał Bank. Oznacza to, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym wzrosną do odpowiednio: 3,75%, 4% oraz 3,25%, ze skutkiem od 10 maja 2023. Rada Prezesów przewiduje zaprzestanie reinwestowania w ramach APP od lipca 2023 r.

Analitycy oczekiwali podwyżki stóp procentowych o 25 pb.

„Rada Prezesów postanowiła podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 25 punktów bazowych. W związku z tym stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy procentowe kredytu banku centralnego na koniec dnia i depozytu zostaną podniesione odpowiednio do 3,75%, 4% i 3,25% z mocą obowiązującą od 10 maja 2023 r.” – czytamy w komunikacie.

„Nie jestem obecnie w stanie podjąć żadnego zobowiązania co do obniżek stóp proc. w nadchodzącym czasie” – poinformowała prezes EBC Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu EBC. 

„Sektor bankowy strefy euro okazał się odporny w obliczu napięć na rynkach finansowych, które pojawiły się przed naszym ostatnim posiedzeniem. Nasze podwyżki stóp procentowych są silnie przenoszone na stopy procentowe wolne od ryzyka oraz na warunki finansowania dla firm, gospodarstw domowych i banków. W przypadku firm i gospodarstw domowych wzrost kredytów osłabł ze względu na wyższe oprocentowanie, bardziej restrykcyjne warunki podaży kredytów i niższy popyt” – powiedziała Lagarde.

„Nasza najnowsza ankieta dotycząca kredytów bankowych pokazała zaostrzenie ogólnych standardów kredytowych, które było silniejsze niż banki oczekiwały poprzednim razem i sugeruje, że udzielanie kredytów może ulec dalszemu osłabieniu. Słaba akcja kredytowa oznacza, że wzrost kreacji pieniądza również nadal się zmniejsza” – dodała.

„Całkowita transmisja polityki monetarnej do realnej gospodarki jeszcze się nie dokonała. Obecny poziom stóp proc. jest restrykcyjny, ale nie jest jeszcze wystarczająco restrykcyjny” – powiedziała Lagarde.

„Nie ma dokładnego określenia, co oznacza wystarczająco restrykcyjny poziom stóp procentowych. Będziemy wiedzieć, gdy go już osiągniemy” – podkreśliła prezes EBC.

Czytaj także: Główna stopa procentowa w USA wzrosła o 25 pb

Długotrwała inflacja, silna presja cenowa

Prognozy dotyczące inflacji pozostają zbyt wysokie przez zbyt długi czas. W świetle utrzymującej się wysokiej presji inflacyjnej Rada Prezesów postanowiła dziś (4.05.2023) podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 25 punktów bazowych.

Ogólnie rzecz biorąc, napływające informacje zasadniczo potwierdzają ocenę średniookresowych perspektyw inflacyjnych sformułowaną przez Radę Prezesów na poprzednim posiedzeniu.

Inflacja zasadnicza spadła w ostatnich miesiącach, ale presja cenowa pozostaje silna. Jednocześnie podwyżki stóp w przeszłości są silnie przenoszone na warunki finansowe i monetarne w strefie euro, natomiast opóźnienia i siła ich przenoszenia na gospodarkę realną pozostają niepewne, podano także.

Czytaj także: Eurostat: inflacja HICP w strefie euro wzrosła do 7% r/r w kwietniu wg wstępnych danych

Koniec reinwestowania APP w lipcu ‘23

Portfel APP zmniejsza się w miarowym i przewidywalnym tempie, ponieważ Eurosystem nie reinwestuje wszystkich płatności kapitałowych z zapadających papierów wartościowych.

Do końca czerwca 2023 r. spadek ten będzie wynosił średnio 15 mld euro miesięcznie. Rada Prezesów przewiduje zaprzestanie reinwestowania w ramach APP od lipca 2023 r.

PEPP do końca 2024 roku

„Jeśli chodzi o PEPP, Rada Prezesów zamierza reinwestować płatności kapitałowe z zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach tego programu co najmniej do końca 2024 r.

W każdym przypadku przyszłe wycofanie portfela PEPP będzie zarządzane w taki sposób, aby nie zakłócać właściwego kierunku polityki pieniężnej” – napisano dalej.

Podstawowe stopy procentowe EBC pozostają głównym narzędziem Rady Prezesów służącym do ustalania nastawienia w polityce pieniężnej.

Równolegle Rada Prezesów będzie redukować portfel programu zakupu aktywów Eurosystemu (APP) w wyważonym i przewidywalnym tempie.

Bank centralny strefy euro powtórzył, że jest gotowy dostosować wszystkie swoje narzędzia polityki monetarnej do zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego.

„Rada Prezesów jest gotowa dostosować wszystkie swoje instrumenty w ramach swojego mandatu, aby zapewnić powrót inflacji do docelowego poziomu 2 proc. w średnim okresie oraz zapewnić sprawną transmisję polityki pieniężnej. Zestaw narzędzi polityki EBC jest w pełni wyposażony, aby w razie potrzeby zapewnić wsparcie płynności dla systemu finansowego strefy euro. Ponadto instrument ochrony transmisji jest dostępny w celu przeciwdziałania nieuzasadnionej, chaotycznej dynamice rynku, która stanowi poważne zagrożenie dla transmisji polityki pieniężnej we wszystkich krajach strefy euro, umożliwiając Radzie Prezesów skuteczniejsze wypełnianie jej mandatu w zakresie stabilności cen” – podał EBC w komunikacie.

EBC podał, że będzie monitorować wpływ programu TLTRO na nastawienie w polityce monetarnej.

„W miarę jak banki spłacają kwoty pożyczone w ramach ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących, Rada Prezesów będzie regularnie oceniać, w jaki sposób ukierunkowane operacje pożyczkowe wpływają na nastawienie polityki pieniężnej” – napisano.

Czytaj także: Inflacja sprzyja „chorobliwemu” windowaniu zysków

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES