EBC: kodeks postępowania dla urzędników wysokiego szczebla

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Europejski Bank Centralny opublikował jeden kodeks postępowania dla wszystkich decydentów i urzędników wysokiego szczebla EBC. Kodeks jest najnowszym działaniem podjętym przez EBC w celu dalszego wzmocnienia i udoskonalenia zasad dobrego zarządzania i uczciwości. Zasady etyczne uwzględniają specyfikę EBC jako banku centralnego, nadzoru bankowego i instytucji UE.

Kodeks jest najnowszym działaniem podjętym przez #EBC w celu dalszego wzmocnienia i udoskonalenia zasad dobrego zarządzania i uczciwości.

Kodeksem związani są członkowie Rady, Zarządu i Rady Nadzorczej. Zasady przewodnie komunikacji zewnętrznej członków Zarządu EBC zostały wzmocnione i rozszerzone także na innych urzędników wysokiego szczebla. Zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego wysokiej rangi urzędnicy EBC będą publikować też roczne deklaracje swoich interesów.

Zasady przewodnie komunikacji zewnętrznej

Europejski Bank Centralny publikując jednolity kodeks postępowania dla wszystkich decydentów EBC oraz urzędników wysokiego szczebla chciał wzmocnić i udoskonalić zasady dobrego zarządzania i uczciwości. Kluczowym elementem ram dobrego postępowania EBC są np. zasady przewodnie komunikacji zewnętrznej, które ustanawiają surowe zabezpieczenia dotyczące interakcji z grupami interesu, a w szczególności z uczestnikami rynku finansowego.

Usprawnienie zarządzania potencjalnymi konfliktami interesów

Kodeks usprawnia zarządzanie potencjalnymi konfliktami interesów poprzez wprowadzenie szczegółowych zasad dotyczących działań po okresie zatrudnienia, prywatnych transakcji finansowych i stosunków z grupami interesu. Przewiduje również publikację deklaracji zainteresowań i miesięcznych kalendarzy oraz zawiera środki służące ściganiu przypadków niezgodności. Pierwsze deklaracje zainteresowania zostaną opublikowane na stronie internetowej EBC w kwietniu br. Sam kodeks wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2019 r. stanowiąc odpowiedź na wnioski Parlamentu Europejskiego i zalecenia Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej na ten temat >>>