Dwa sposoby na uzyskanie dni wolnych na opiekę nad chorym dzieckiem

Dwa sposoby na uzyskanie dni wolnych na opiekę nad chorym dzieckiem
Fot. stock.adobe.com / Oksana Kuzmina
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy pracownikowi przysługują dwa dni wolne w roku kalendarzowym w celu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14. Mogą one być podzielone na godziny – decyzję o tym podejmuje sam pracownik. Jednak jeśli pierwszy dzień w danym roku zostanie wykorzystany w całości, również kolejny musi być udzielony w ten sam sposób, bez dzielenia na godziny, pisze Mateusz Boguszewski, główny księgowy w firmie inFakt.

Co ważne, pracownik nie musi w tym przypadku przedstawiać pracodawcy żadnych dokumentów poświadczających chorobę dziecka.

Warto pamiętać, że tylko jeden rodzic może skorzystać z tego uprawnienia w danym roku kalendarzowym, a niewykorzystane w danym roku dni przepadają.

Prawo do zasiłku opiekuńczego

Pracownik ma także prawo do zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem. Przysługuje on z powodu choroby dziecka w wieku do 14 lat, jednak w większym wymiarze – do 60 dni w roku kalendarzowym.

Wysokość zasiłku to 80% podstawy wymiaru. Jest ona obliczana tak jak zasiłek chorobowy, na podstawie średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy.

Kiedy zasiłek nie przysługuje?

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy niezbędne jest zaświadczenie lekarskie na druku ZLA (analogicznym jak w przypadku choroby pracownika) z informacją o sprawowaniu opieki nad chorym dzieckiem.

Pracownik musi także wypełnić wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku ZUS Z-15A i przekazać go do ZUS (w przypadku firm zatrudniających do 20 pracowników) lub pracodawcy (w przypadku większych firm).

Warto pamiętać, że w przypadku opieki nad dzieckiem w wieku powyżej 2 lat zasiłek nie przysługuje, jeżeli mogą się nim zaopiekować inne osoby w gospodarstwie domowym.

Źródło: InFakt