Duże zmiany w sektorze bankowym nie zniechęcają do zatrudniania specjalistów i menedżerów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pracownicy.01.400x27175% badanych firm z obszaru bankowości planuje rekrutować specjalistów i menedżerów w ciągu najbliższych 3 miesięcy - wskazują wyniki 16. edycji badania Antal Global Snapshot. W porównaniu do prognozy przeprowadzonej na początku 2014 roku, dynamika zatrudnienia zwiększyła się o 12 punktów procentowych. Jak podkreślają konsultanci Antal International widoczny jest wzrost zainteresowania pracodawców tego sektora stanowiskami związanymi z obsługą klienta.

Duża chęć zatrudniania u pracodawców z obszaru bankowości jest naturalnym efektem poprawy koniunktury na rynku. Od kilku kwartałów obserwujemy wzrost zainteresowania stanowiskami front office’owymi związanymi z obsługą klienta, co pociąga za sobą tworzenie wakatów back office’owych oraz menedżerskich, które w naturalny sposób wspomagają sprzedaż – zauważa Aneta Czernek, konsultant, Antal Banking & Insurance. Dodaje, że pracodawcy z tego obszaru zawsze będą szukać wysokiej klasy specjalistów, których najtrudniej pozyskać na rynku, a to dobra wiadomość dla osób posiadających także niszowe kompetencje.

Wyniki 16. edycji badań Antal Global Snapshot pokazały także, że 22% respondentów z obszaru bankowości planuje przeprowadzić redukcje zatrudnienia w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Odsetek ten jest równoznaczny ze spadkiem dynamiki zwalniania o 5 punktów procentowych w stosunku do początku 2014 roku. Konsultant Antal Banking & Insurance podkreśla, że wpływ na tę sytuację ma zainteresowanie nowymi rozwiązaniami informatycznymi, które są sukcesywnie wdrażane.

Znaczny odsetek pracodawców przewidujących redukcje wiąże się m.in. z tym, że branża mocno otworzyła się na nowe technologie. Zwolnienia grupowe dotyczą najczęściej sieci sprzedaży, której zadania przejmują nowoczesne narzędzia IT, mające ułatwić klientom korzystanie z usług banku – zaznacza Aneta Czernek.

16. edycja Antal Global Snapshot

Ogółem w Polsce aż 66% badanych firm planuje rekrutować specjalistów i menedżerów w ciągu najbliższych 3 miesięcy – wskazują najnowsze wyniki badania Antal Global Snapshot. Dane pokazują, że po raz kolejny mamy do czynienia z najlepszą sytuacją na rynku pracy od 2008 roku i potwierdzają dobrą koniunkturę dla pracowników średniego i wyższego szczebla.

W porównaniu do poprzedniej prognozy, dynamika zatrudnienia wzrosła o 3 punkty procentowe. Natomiast tylko 11% respondentów odpowiedziało, że w ciągu najbliższych 3 miesięcy planuje przeprowadzić redukcje zatrudnienia wśród tej grupy zawodowej, co jest równoznaczne ze spadkiem o 3 punkty procentowe w stosunku do wyników uzyskanych na początku 2014 roku.
140926.antal.global.600

Dane te pokazują, że polskie firmy bardzo dobrze wykorzystują korzystną koniunkturę, która panuje na rynku. Pracodawcy patrzą w przyszłość i chcą zatrudniać. Wiedzą, że przyjęty do pracy dobry specjalista bądź menedżer może stanowić ogromną wartość dodaną dla przedsiębiorstwa, umożliwiając jego szybszy rozwój, szerszy portfel usług, a także ekspansję na inne rynki – podkreśla Artur Skiba, prezes Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Polska na tle innych krajów

Wyniki 16 edycji Antal Global Snapshot wskazują, że tendencje rynku pracy w Europie Środkowo-Wschodniej są podobne jak w Polsce: 65% pracodawców w regionie planuje zatrudniać w ciągu najbliższych 3 miesięcy, a 12% z nich zasugerowało redukcję etatów.

Polska i nasz region bardzo dobrze wypadają na tle tak zwanych gospodarek dojrzałych, które nieco gorzej plasują się pod względem prognozowanej dynamiki rekrutacji – Belgia (59%), Francja (50%), Niemcy (34%), czy Austria (36%).

O badaniu

Szesnasta edycja badania Antal Global Snapshot przedstawia dane pozyskane w rozmowach z 10 065 pracodawcami z ponad 40 krajów Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk. Badanie przeprowadzono metodą CATI i CAWI. W anonimowym badaniu udział wzięli zarówno główni kierownicy, dyrektorzy, menedżerowie, jak i pracownicy działów HR przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i instytucji finansowych. W Polsce badanie objęło grupę 3015 pracodawców i przeprowadzone było w lipcu 2014 r.

Źródło: Antal International