Dom Maklerski PKO Banku Polskiego pozyskał 13 tys. nowych rachunków inwestycyjnych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pko.pb.01.150x58W trakcie oferty Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego otworzył 13 tys. nowych rachunków inwestycyjnych. Osiągnął także duży udział rynkowy w zapisach, sięgający ok. 14,5 proc.

Za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego na akcje JSW S.A. zapisało się 22,8 tys. osób w transzy inwestorów indywidualnych, co przełożyło się na ok. 14,5 proc. udział rynkowy i drugą pozycję pod względem złożonych zapisów. Liczba rachunków inwestycyjnych zwiększyła się aż o 13 tys. i aktualnie Dom Maklerski PKO Banku Polskiego prowadzi ich łącznie 134,9 tys.

W transzy osób uprawnionych inwestorzy złożyli blisko 7 tys. zapisów. Zgodnie z prospektem emisyjnym JSW S.A. osoby uprawnione, czyli pracownicy Grupy JSW lub Kombinatu Koksochemicznego Zabrze S.A., którzy pozostawali w stosunku pracy z którąś ze spółek z Grupy lub KK Zabrze 31 maja 2011 roku, mogli wziąć udział w ofercie spółki jedynie za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Aby ułatwić tej grupie osób udział w transakcji DM PKO Banku Polskiego umożliwił złożenie zapisu na terenie zakładów JSW S.A, z czego klienci chętnie korzystali.

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego osiągnął znakomity wynik pod względem nowo otwartych rachunków inwestycyjnych biorąc pod uwagę fakt, iż jest to już kolejna duża oferta i wielu inwestorów posiada już rachunki maklerskie. Ponadto od dłuższego czasu staramy się ułatwiać naszym klientom dostęp do usług maklerskich poprzez realizowany projekt rozwoju kanałów dystrybucji, w ramach którego rozwijają się kanały zdalne oraz tradycyjna sieć dystrybucji – podkreśla Błażej Borzym, pełniący obowiązki Dyrektora Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Ponadto niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się usługa połączenia rachunku bankowego z inwestycyjnym pozwalająca na składanie zlecenia na zakup instrumentów finansowych przy wykorzystaniu środków zgromadzonych na koncie osobistym. Liczba rachunków zintegrowanych powiększyła się w trakcie oferty aż o 9,3 tys. Aktualnie prowadzonych jest 37,3 tys. tego typu kont.

W ofercie publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego był oferującym i współprowadzącym księgę popytu.

Od sierpnia zwiększy się liczba oddziałów PKO Banku Polskiego świadczących usługi maklerskie, w których klient Banku będzie mógł m.in.: otworzyć rachunek inwestycyjny powiązany ze swoim kontem osobistym, dokonać zakupu obligacji skarbowych, złożyć zapis na instrumenty finansowe w obrocie pierwotnym oraz w ramach pierwszej oferty publicznej złożyć zlecenie kupna, sprzedaży instrumentów finansowych i dyspozycję ich anulowania. W sumie takich placówek będzie aż 966.