Doktorat honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego dla prof. Andrzeja Koźmińskiego

Doktorat honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego dla prof.  Andrzeja Koźmińskiego
Prof. Andrzej Koźmiński i prof. Alojzy Nowak. Źródło: ALK
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prof. Andrzej K. Koźmiński odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego podczas uroczystości w Pałacu Kazimierzowskim 16 lutego 2022 r. O nadaniu tytułu jednogłośnie zdecydował Senat UW, poinformowała Akademia Leona Koźmińskiego.

– To wielki zaszczyt móc w imieniu Uniwersytetu Warszawskiego podziękować prof. Andrzejowi Koźmińskiemu za wszystko, co uczynił na rzecz nauki i kształcenia  –  powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa UW, zorganizowanej 16 lutego w Pałacu Kazimierzowskim.

19 stycznia 2022 roku Senat UW przyjął uchwałę w sprawie nadania prof. Andrzejowi Koźmińskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Wniosek o nadanie doktoratu został złożony przez Wydział Zarządzania. Promotorem doktoratu jest prof. Beata Glinka.

Dorobek prof. Andrzeja Koźmińskiego recenzowali: prof. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. Andrzej Rychard z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz prof. Eric Cornuel z HEC Graduate School of Management.

Uroczystość nadania tytułu odbyła się z zachowaniem wymogów sanitarnych 16 lutego w Pałacu Kazimierzowskim na kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu. Wzięło w niej udział blisko 150 osób, w tym rektorzy i prorektorzy większości warszawskich uczelni, a także przedstawiciele świata nauki z kraju i zagranicy.

– W każdym ośrodku naukowym, w którym byłem, a który wcześniej gościł prof. Andrzeja Koźmińskiego, zawsze wspominano go z wdzięcznością, życzliwością i szacunkiem. Dlatego że jest człowiekiem mądrym, szlachetnym, wykształconym i tolerancyjnym.

Posiadając te cechy, profesor Koźmiński spełnia misję Uniwersytetu Warszawskiego. Wspierał setki osób w rozwoju ich karier naukowych. Jest dla mnie wielkim zaszczytem, że mogę w imieniu UW podziękować mu za wszystko, co uczynił na rzecz nauki i kształcenia – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, czytamy w komunikacie na stronach internetowych UW.

Andrzej K. Koźmiński urodził się w 1941 roku w okupowanej Warszawie w rodzinie profesorskiej. Po uzyskaniu doktoratu z ekonomii w wieku 24 lat i – trzy lata później – habilitacji odbywał praktyki we Włoszech i we Francji. Po powrocie do kraju kontynuował pracę naukową w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, a następnie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W wieku 35 lat został profesorem.

W opiniach recenzentów i uzasadnieniu decyzji o nadaniu doktoratu honorowego znalazły się słowa uznania dla wyjątkowych dokonań prof. Koźmińskiego w naukach o zarządzaniu oraz podziwu dla sprawności organizacyjnej, z jaką stworzył Akademię Leona Koźmińskiego.

W 1958 roku prof. Koźmiński rozpoczął studia socjologiczne na Wydziale Filozoficznym UW, studiując równolegle handel wewnętrzny na SGPiS. Z Instytutem Socjologii UW był związany do 2003 roku. W latach 70. uczestniczył w tworzeniu Wydziału Zarządzania UW, który wyłonił się z Instytutu Zarządzania UW. W latach 1981-1987 był pierwszym demokratycznie wybranym dziekanem tego wydziału z rekomendacji NSZZ Solidarność. Współtworzył Międzynarodowe Centrum Zarządzania, jednostkę organizacyjną UW, która oferuje programy MBA.

Od 1989 roku kierował Międzynarodową Szkołą Zarządzania, z której w 1993 roku wyłoniła się Akademia Leona Koźmińskiego. Jesteśmy obecnie jedyną polską uczelnią ekonomiczną o międzynarodowej pozycji potwierdzonej akredytacjami AACSB, EQUIS, AMBA, która w rankingach „Financial Times” zajmuje pozycję lidera kształcenia biznesowego w Europie Centralnej. Prof. Koźmiński przez 18 lat był Rektorem Akademii, następnie jej Prezydentem, a obecnie pełni rolę Prezydenta Honorowego.

Profesor Koźmiński jest autorem kilkudziesięciu książek z zakresu zarządzania, w tym podręczników tłumaczonych na wiele języków, badaczem o ugruntowanej pozycji międzynarodowej, zdobytej w wyniku wieloletniej aktywności naukowej i dydaktycznej, także na uczelniach zagranicznych, głównie francuskich i amerykańskich. Udało mu się stworzyć nie tylko uczelnię, ale także własną szkołę naukową z grupą utalentowanych doktorantów, z których kilku uzyskało już tytuł profesora.

Prof. Andrzej Koźmiński często zabiera głos na aktualne tematy gospodarcze i społeczne, prezentując swoje przemyślenia i oryginalne wnioski. Uczynił to również w wykładzie, wygłoszonym z okazji nadania tytułu doktora HC Uniwersytetu Warszawskiego. Nawiązując do prowadzonych od lat badań przywództwa, powiedział, że obecnie brakuje liderów, za którymi z pełnym poświęceniem poszliby wszyscy, w imię rozwiązywania prawdziwych problemów ludzkości.

Podczas Forum Akademicko-Gospodarczego, Krzysztof Pietraszkiewicz prezes Forum Akademicko-Gospodarczego, prezes Związku Banków Polskich, zarekomendował uczestnikom 4. Forum wysłuchanie wykładu prof. Andrzeja Koźmińskiego wygłoszonego z okazji nadania mu tytułu doktora honoris causa UW. Wykład ten poświęcony przywództwu można, zdaniem prezesa ZBP, uznać za element Forum Akademicko-Gospodarczego.

Tekst wykładu wygłoszonego z okazji nadania tytułu honoris causa dostępny jest TUTAJ

Zapis wideo: TUTAJ

Źródło: Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Warszawski / UW