Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze / PFAG

PFAG 2024
Gospodarka | Edukacja finansowa | Wydarzenia

PFAG 2024: w Polsce nakłady na badania stanowią tylko 27% średniej unijnej

Od rozwoju systemu nauki i szkolnictwa wyższego, wymagającego istotnych nakładów ze środków publicznych, zależy to, czy dana gospodarka jest zdolna do samoistnego kreowania impulsów rozwojowych, czy też jest skazana na pełnienie roli pomocniczej w stosunku do gospodarek i społeczeństw lepiej rozwiniętych – czytamy w raporcie, sporządzonym przez Konferencję Rektorów Uczelni Ekonomicznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Krzysztof Pietraszkiewicz
Multimedia | Technologie i innowacje

Podziękowania dla Krzysztofa Pietraszkiewicza od uczestników Kongresu Forum Technologii Bankowych

Gościem Honorowym Kongresu Forum Technologii Bankowych był Krzysztof Pietraszkiewicz, wieloletni prezes Związku Banków Polskich. Uczestnicy Kongresu podziękowali mu za Jego wkład w technologiczną transformację polskiego sektora bankowego i uhonorowali tytułem „Wizjonera cyfryzacji polskiego sektora bankowego”. Krótką laudację na Jego cześć przygotował ChatGPT. Krzysztof Pietraszkiewicz otrzymał też obraz namalowany specjalnie dla Niego przez sztuczną inteligencję.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

5. Forum Akademicko-Gospodarcze: nauka i biznes na rzecz bezpieczeństwa

Bez zapewnienia odpowiednich środków na nauki ścisłe i przyrodnicze Polska nie będzie się rozwijać w odpowiednim tempie – podkreślił prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek, dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych, podczas tegorocznego Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. Zwrócił on uwagę, iż stosowana od pewnego czasu praktyka przekierowywania funduszy na dyscypliny humanistyczne nie sprzyja konkurencyjności naszego kraju na arenie międzynarodowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Marta Kosior-Kazberuk, źródło: PFAG,
Technologie i innowacje

5. Forum Akademicko-Gospodarcze: Polska outsiderem innowacyjności, czas to zmienić

Warto stawiać czoła kolejnym wyzwaniom, by przekuć je we wspólny sukces – apelowała dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, profesor i rektor Politechniki Białostockiej oraz prezes Zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, podczas inauguracji tegorocznej edycji wydarzenia. Podkreśliła ona znaczenie potencjału, jakim dysponują uczelnie, jednostki badawcze oraz przedsiębiorcy, uczestniczący w Forum. – Pozwala nam to budować teraźniejszość i myśleć o przyszłości – dodała prezes PFAG.

CZYTAJ WIĘCEJ
ESG

4. Forum Akademicko-Gospodarcze: jest potrzebna powszechna edukacja klimatyczna

„Warunki realizacji optymistycznego scenariusza – co zrobić dla uniknięcia katastrofy?”, to tytuł III sesji Forum Akademicko-Gospodarczego, które odbywało się w dniach 16 – 17 lutego 2022 roku. Uczestnicy sesji zgodnie przyznali, że jednym z warunków uniknięcia katastrofy ekologicznej jest jak najszersza edukacja klimatyczna, która powinna być prowadzona dla dzieci już od poziomu szkoły podstawowej, a dla dorosłych w przedsiębiorstwach, w których są zatrudnieni.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1