Dojrzałość technologiczna drogą do sukcesu

Dojrzałość technologiczna drogą do sukcesu
Mariusz Jurak, wiceprezes Zarządu Sygnity SA. Źródło: BANK
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Śmiało można postawić tezę, że oczekiwania "cyfrowych" klientów rosną w bardzo szybkim tempie, co obecnie jest dużym wyzwaniem dla sektora finansowego. Dlatego istotną kwestią jest dobre przygotowanie banków i instytucji finansowych do zmieniających się dynamicznie realiów rynku ‒ podkreśla Mariusz Jurak, wiceprezes Zarządu Sygnity SA.

Jednym z kluczowych czynników wpływających na możliwość utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku usług finansowych jest dojrzałość technologiczna.

Obecnie to szybkość w definiowaniu zestawu produktów i wprowadzaniu ich do oferty oraz zarządzaniu ceną, stanowi o przewadze konkurencyjnej na rynku usług finansowych

Należy o tym mówić w czasie teraźniejszym, słowo „jest” zamiast „będzie” doskonale definiuje obecną sytuację na rynku, która wymaga od banków wprowadzania zdecydowanych zmian w zakresie technologii wspierającej codzienny biznes.

Bank w dobrych relacjach z klientem

Jest kilka kluczowych punktów relacji pomiędzy bankiem a klientem, jednym z nich jest onboarding. Wsparcie technologiczne w procesie onboardingu, zapewnienie odpowiedniego i bezpiecznego kanału dostępu do adekwatnej dla konsumenta oferty, czytelne informacje o produkcie, a także wskazówki procesowe są niezwykle istotnym elementem dla poprawy współpracy na linii klient-bank.

Trzy aspekty związane z przyspieszeniem strategii digitalizacji banków – są to: preferencje klientów, lokalna konkurencja oraz globalny kierunek rozwoju branży

Architektura IT wykorzystująca odseparowanie od systemów „core” banków oferuje rozwiązania umożliwiające definiowanie zestawu produktów i usług wspierających sprzedaż. Umożliwia też klientom elastyczny wybór oferty, a banki i instytucje finansowe wspiera w definiowaniu strategii sprzedażowych i prognozowaniu wpływu tych zmian w ofercie na ich przychody. Obecnie to szybkość w definiowaniu zestawu produktów i wprowadzaniu ich do oferty oraz zarządzaniu ceną, stanowi o przewadze konkurencyjnej na rynku usług finansowych.

Firma Deloitte w raporcie „Digital Banking Maturity 2020” wskazuje na trzy aspekty związane z przyspieszeniem strategii digitalizacji banków – są to: preferencje klientów, lokalna konkurencja oraz globalny kierunek rozwoju branży. Klienci potrzebują elastycznej oferty, łatwego dostępu do produktów i usług, w tym dostępu do usług pozabankowych.

Jestem przekonany, że w pewnym sensie platforma bankowa powinna stać się czymś więcej, niż tylko rozwiązaniem oferującym zdefiniowany zestaw produktów i usług. Deloitte wskazuje także, że atrakcyjną propozycją dla wartości kanałów cyfrowych jest konkurencyjna oferta, oparta na najlepszych praktykach z doskonale zaprojektowanym user experience (UX).

Dobre rozwiązanie informatyczne

Rozwiązania informatyczne dla rynku finansowego powinny zapewniać elastyczność nie tylko w wyborze zestawu usług przez klienta, ale też wspierać banki oraz instytucje finansowe w szybszym dostosowaniu ich oferty do zmieniających się realiów rynku. Odpowiednio zastosowana technologia IT wspiera instytucje finansowe nie tylko w bieżącej transformacji, ale dodatkowo, w procesie relacji z klientem, umożliwia utrzymanie trwałych kontaktów biznesowych oraz zbudowanie szans na poszerzenie perspektyw współpracy.

Zyskowność z działalności zapewnić może dywersyfikacja źródeł dochodów, w tym głównie tych z operacji zapewniających przychody pozaodsetkowe, takie jak opłaty i prowizje

W dzisiejszej rzeczywistości kluczową rolę odgrywają usługi dodatkowe oferowane jako uzupełnienie standardowej oferty (tzw. beyond banking). Dostęp do usług dodatkowych jest dzisiaj czymś jak najbardziej pożądanym, zatem coraz więcej banków oferuje tego rodzaju rozwiązania dla różnych segmentów klienckich. Czynności dnia codziennego – zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych – to nie tylko tzw. bankowanie.

Dziś konsumenci mogą skorzystać z opcji płatności za przejazd autostradą, dostępu do usług VOD, opłacić miejsce parkingowe, uzyskać poszerzony scoring, czy też zakupić bilet komunikacji miejskiej. Technologia ma za zadanie wspierać działania biznesowe banków w przygotowaniu propozycji dodatkowych wartości dla klientów,  wykorzystując do tego celu dostępne na rynku produkty i usługi.

Nowe źródła przychodów

W warunkach niskich, prawie zerowych stóp procentowych banki są zmuszone do poszukiwania nowych sposobów zarabiania. Zyskowność z działalności zapewnić może dywersyfikacja źródeł dochodów, w tym głównie tych z operacji zapewniających przychody pozaodsetkowe, takie jak opłaty i prowizje. Pomóc mogą w tym technologie i rozwiązania informatyczne, które zapewnią klientom szeroki zakres dostępu do produktów i usług bankowych.

W dzisiejszej rzeczywistości kluczową rolę odgrywają usługi dodatkowe oferowane jako uzupełnienie standardowej oferty (tzw. beyond banking)

Także ich spersonalizowanie na podstawie profilu klienta i historii współpracy z nim oraz sytuacji na rynku, w tym dostępnej oferty konkurencji. Ważne jest również to, aby umożliwić elastyczność klientom w samodzielnym wyborze zestawu produktów z obszaru „usługi beyond bankingu”. One bowiem mogą umożliwić, bądź ułatwić, bankom wykorzystanie szansy wynikającej z potencjału usług dodatkowych tzw. Value Added Services.

Jestem przekonany, że elastyczność, jaką możemy teraz zaoferować klientom w doborze zestawu produktów i usług, ma szczególne znaczenie i stanowi podstawę dla długotrwałych relacji biznesowych.

Warto podkreślić, że banki, poświeciły dużo sił i środków na rozwój produktów i usług dla klientów – są to takie produkty, jak: płatności natychmiastowe, płatności z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, które czynią codzienną bankowość coraz bardziej niezależną od miejsca, w którym się z niej korzysta.

Nie zapominajmy o MŚP

Należy jednak pamiętać, że podstawą stałych przychodów banków są małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które zapewniają jedną piątą ich globalnych przychodów. To z myślą o nich banki coraz częściej przygotowują i proponują im pełną digitalizację procesów biznesowych. Wraz z dyrektywą PSD2 pojawiła się szansa na zupełnie nowe rozwiązania, w tym usługi konsolidacji i zarządzania finansami.

Dodatkowo pojawiło się pojęcie, tzw. otwartej bankowości. Dzięki niej banki mają również wyjątkową okazję do tworzenia zupełnie nowych produktów i usług, które mogą rozwiązać problemy zarówno dużych korporacji, jak i MŚP, ale przede wszystkim ulepszyć oraz wzbogacić swoje usługi. Aby to osiągnąć, powinny one zrobić coś więcej, niż tylko sprawniej dostarczać już posiadane produkty.

Podstawą stałych przychodów banków są małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które zapewniają jedną piątą ich globalnych przychodów

Będą musiały wdrożyć lub poprawić narzędzia odnoszące się do analizy danych, narzędzia prognozowania oraz rozwijać ekosystem partnerów. Wszystko to w celu ulepszenia personalizacji, a także zwiększenia wartości dodanej usług, wykraczających poza zwykłe zaspokojenie potrzeb finansowych.

Otwarta bankowość szansą na zyski

Otwarta bankowość umożliwia konsumentom dostęp do ich danych finansowych poza rachunkami bieżącymi (obejmującymi np. kredyty, pożyczki, ubezpieczenia, doradztwo inwestycyjne itp.), ostatecznie dostarczając klientom realną wartość.

Umożliwia także dodanie nowej usługi weryfikacji tożsamości, czy też profilu zaufanego, dzięki któremu klient banku może skorzystać usług administracji publicznej. Celem nadrzędnym jest ułatwienie mu i przyspieszenie załatwienia jego spraw urzędowych.

Otwarta bankowość, to nie tylko szansa na nowe produkty i usługi, ale jednocześnie i zagrożenie dla tych, którzy nie będą w stanie szybko i sprawnie reagować na nową rzeczywistość

Jestem przekonany, że współczesna bankowość powinna zapewnić przestrzeń dla konkurencji i innowacji. Oprócz zwykłej zgodności ze standardami da to bankom potencjał i otworzy szeroki wachlarza API i usług, które będą stanowić o ich przewadze konkurencyjnej na rynku.

Otwarta bankowość umożliwia opracowywanie interfejsów API, które – jeśli są w pełni rozwinięte – mogą w zasadniczy sposób umożliwić bankom, oczywiście przy zachowaniu wymagań regulacyjnych, oferowanie produktów bądź usług w wielu nowych sektorach. Co najważniejsze, instytucje te – aby wzmocnić swoją pozycję i przyspieszyć działania komercyjne – muszą budować, rozwijać i pielęgnować swoją otwartą bankowość oraz budować lojalność klientów.

Podsumowując, należy podkreślić, że digitalizacja procesów, tych dotyczących relacji i współpracy z klientem, zarówno w zakresie front office, jak i back office to podstawa do utrzymania i wzmocnienia pozycji banków na rynku usług finansowych. Otwarta bankowość, to nie tylko szansa na nowe produkty i usługi, ale jednocześnie i zagrożenie dla tych, którzy nie będą w stanie szybko i sprawnie reagować na nową rzeczywistość.

Przyszłość bankowości z całą pewnością zależy także od umiejętnego wykorzystania nowoczesnych rozwiązań informatycznych!

Odpowiedź Sygnity na potrzeby rynku

Sygnity od 30 lat oferuje rozwiązania dedykowane dla klientów sektora finansowego. Lata doświadczeń oraz znajomość procesów biznesowych banków i innych instytucji finansowych pozwalają na przygotowanie oferty, która doskonale odpowiada na obecne potrzeby rynku nowoczesnych usług finansowych.

Digitalizacja procesów, tych dotyczących relacji i współpracy z klientem, zarówno w zakresie front office, jak i back office to podstawa do utrzymania i wzmocnienia pozycji banków na rynku usług finansowych

Rozwiązania wspierające onboarding klienta, zarządzanie ceną produktów i usług oraz kreowanie polityki sprzedażowej w kanałach zdalnych wspomagają i banki, i inne instytucje finansowe w procesie cyfrowej, przyspieszonej transformacji, a także wzmacniają lojalność klientów.

Mariusz Jurak,

wiceprezes Zarządu Sygnity SA.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK