Dobry początek roku dla Banku Pekao

Dobry początek roku dla Banku Pekao
Fot. Bank Pekao
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w I kw. 2023 r. wzrósł o 60 proc. do 1,446 mld zł z 907 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, a także był o 63 proc. wyższy od wyniku netto z czwartego kwartału 2022 roku.

Decydujące znaczenie dla wzrostu zysku netto rok do roku miała poprawa wyniku odsetkowego, przy braku obciążenia wyniku nietypowymi zdarzeniami.

– Weszliśmy w 2023 rok z bardzo dobrymi wynikami, rosnącymi wolumenami i rekordem w sprzedaży kont. Oczywiście przed nami, jak i całym sektorem bankowym, wyzwania związane ze spowolnieniem gospodarczym, ale myślę, że kolejny raz udowodnimy naszą elastyczność na potrzeby klienta i biznesową odporność – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao i dodaje:

– Tradycyjnie wielką wagę przywiązujemy do dywersyfikacji modelu biznesowego, jakości portfela i mocy naszego bilansu. Dowodem na naszą silną pozycję kapitałową są plany podzielenia się zyskiem z akcjonariuszami.

Na koniec marca łączny współczynnik kapitałowy grupy (TCR) wyniósł 17,5 proc., a Tier1 15,7 proc. W obydwu przypadkach znajdowały się one bardzo wyraźnie powyżej regulacyjnych minimów.

Więcej kredytów dla firm, więcej rachunków bieżących dla „Kowalskich”

Bank odnotował wyraźny przyrost wolumenów kredytowych w segmencie dla biznesu, zarówno w segmencie dużych korporacji, jak i w bankowości przedsiębiorstw. W przypadku firm z segmentu MŚP i MID wzrost wolumenu kredytów wyniósł 14 proc, a dużych korporacji 7 proc.

Okres od stycznia do marca był rekordowy pod względem sprzedaży nowych rachunków bieżących dla klientów indywidualnych. Tylko w pierwszym kwartale przybyło 164 tys. nowych kont, to o 25 proc. więcej niż rok wcześniej.

Sukcesywnie rośnie liczba klientów bankowości mobilnej Pekao, z której aktywnie korzystało na koniec I kw. 2023 roku 2,9 miliona klientów w porównaniu do 2,5 miliona rok wcześniej. Cel strategiczny na 2024 rok to 3,2 mln aktywnych klientów bankowości mobilnej.

O większym ucyfrowieniu klientów może świadczyć sprzedaż pożyczek gotówkowych, która już w 82 proc. odbywa się zdalnie. Miniony kwartał był również rekordowy z punktu widzenia sprzedaży kart kredytowych. Co ważne, w marcu co druga karta kredytowa sprzedana została w kanałach zdalnych.

3,65 zł dywidendy na akcję

Bank utrzymał standardowe koszty ryzyka w 2022 roku na poziomie 30 pb. Cel strategiczny na koniec okresu strategii w 2024 roku to 50-60 pb.

Wskaźnik koszty/dochody wyniósł w I kw. 2023 roku 37,2 proc. To wynik lepszy niż strategiczny cel do 2024 r. zakładający 42 proc. Koszty operacyjne urosły w I kwartale w tempie zbliżonym do inflacji.

W ubiegłym tygodniu zarząd Banku Pekao zarekomendował, by na dywidendę z zysku osiągniętego w 2022 roku przeznaczyć 958 mln zł, co daje 3,65 zł dywidendy na akcję.

Źródło: BANK.pl