Do końca roku pomoc BGK dla MSP w formie gwarancji transakcji leasingowych

Do końca roku pomoc BGK dla MSP w formie gwarancji transakcji leasingowych
Źródło: inFakt
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji transakcji leasingowych w związku ze skutkami COVID-19 (poz. 1592)

Rozporządzenie ma na celu kontynuowanie wsparcia leasigobiorców mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19.

Czytaj także: Stabilne sześć miesięcy ’22 w branży leasingowej

Kontynuacja wsparcia

Instrumentem finansowym wsparcia są gwarancje udzielane przez BGK, obejmujące transakcje leasingowe.

Do 30 czerwca 2022 r. gwarancje transakcji leasingowych były udzielane w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji transakcji leasingowych w związku ze skutkami COVID-19 (Dz. U. poz. 950, z późn. zm.).

Warunki określone w projekcie rozporządzenia są analogiczne do dotychczasowych.

Czytaj także: GUS: wartość nowych umów leasingu wzrosła o 19,5% r/r w 2021 roku

Zasady udzielania gwarancji

Projekt rozporządzenia umożliwia obejmowanie gwarancją transakcji leasingowych wchodzących w skład portfela stanowiącego zbiór pojedynczych transakcji leasingowych, dla którego łączną kwotę limitu gwarancji udzielanych na określony czas oraz przeznaczenie tych transakcji leasingowych określa umowa zawarta pomiędzy BGK a leasingodawcą.

Gwarancja będzie obejmowała nie więcej niż 80% kwoty transakcji leasingowej, przy czym 70% kwoty udzielonej gwarancji objęte będzie regwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI).

Pomoc będzie udzielana MŚP będącym leasingobiorcami (transakcje leasingu finansowego i pożyczki leasingowej).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji transakcji leasingowych w związku ze skutkami COVID-19 (poz. 1592)

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji