Do końca roku nie będzie debiutów nowych spółek na GPW

Do końca roku nie będzie debiutów nowych spółek na GPW
Fot. stock.adobe.com / maxsim
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wartość pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w III kwartale 2023 r. wyniosła 4,6 mld euro, co oznacza spadek o 52,1% r/r. W Warszawie w III kw. br. były trzy IPO wobec jednego IPO rok wcześniej, a wszystkie debiuty miały miejsce na rynku NewConnect., wynika z raportu „IPO Watch Europe" firmy PwC.

Według raportu PwC, spośród trzech IPO przeprowadzonych na rynku NewConnect największym był debiut spółki Plot Twist, która pozyskała 5,6 mln zł (1,2 mln euro).

Drugie i trzecie miejsce przypadło odpowiednio spółce Freemind (oferta o wartości 1,1 mln zł) oraz Demolish Games (oferta o wartości 1 mln zł). Wszystkie trzy spółki zajmują się tworzeniem i wydawaniem gier wideo.

„Według statystyk Giełdy Papierów Wartościowych, od początku 2023 roku, 10 spółek opuściło rynek główny, przy braku nowych debiutów (nie licząc przejść z rynku NewConnect). Biorąc pod uwagę niskie wyceny oraz niepewność makroekonomiczną, trend ten może utrzymać się w kolejnych kwartałach.

Tymczasem kolejne duże spółki rozważają opuszczenie polskiej giełdy – wezwanie do sprzedaży akcji zgłosiły między innymi Ciech, Kernel Holding, Newag czy STS Holding.

Na aktywizację rynku IPO w Polsce będziemy musieli poczekać najprawdopodobniej do co najmniej drugiej połowy 2024 roku. Do końca bieżącego roku nie należy się spodziewać debiutów nowych spółek na GPW” – powiedział wicedyrektor PwC Polska w zespole ds. rynków kapitałowych Kamil Wardzyński, cytowany w komunikacie.

Czytaj także: Obrót akcjami siedmiu spółek na GPW zawieszony na wniosek KNF

IPO w Europie ‘23: spadek o 52,1% r/r

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, w III kwartale 2023 roku łączna wartość IPO w Europie wyniosła zaledwie 4,6 mld euro i spadła w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku o 52,1%.

W okresie od 1 lipca do 30 września 2023 r. miały miejsce 33 debiuty (wobec 21 debiutów w III kwartale 2022 r.).

W minionym kwartale odnotowano w Europie jedną tzw. mega ofertę (transakcję o wartości przekraczającej 1 mld euro) – był to debiut spółki Hidroelectrica (1,9 mld euro) przeprowadzony na rumuńskiej Bucharest Stock Exchange. Debiut spółki Hidroelectrica był największym co do wartości IPO w Europie i czwartym na świecie.

Na drugim i trzecim miejscu pod względem wartości IPO w Europie, uplasowały się oferty przeprowadzone na giełdzie Deutsche Börse – Schott Pharma (oferta o wartości 813 mln euro) oraz Thyssenkrupp Nucera (z ofertą o wartości 605 mln euro).

„Na globalnych rynkach, w szczególności w Europie i w Stanach Zjednoczonych, oznaki ożywienia na rynku IPO widoczne są przede wszystkim w poprawiających się nastrojach i deklaracjach inwestorów i emitentów niż w statystykach debiutów.

Wprawdzie ostatnie miesiące przyniosły udane transakcje, m.in. spółek technologicznych na rynku amerykańskim (w tym rekordowe IPO Arm Holdings o wartości ponad 5 mld euro), a w Europie liczba i wartość debiutów rośnie z każdym kwartałem, jednak poziom aktywności na rynku IPO jest w dalszym ciągu znacząco niższy od obserwowanego w latach 2020 – 2021.

Powrót koniunktury w 2024 roku będzie uzależniony zarówno od uwarunkowań makroekonomicznych, racjonalizacji oczekiwań co do wycen biznesów, jak i od wyników finansowych i notowań akcji obecnych debiutantów – analiza post-IPO i utrzymanie pozytywnych trendów po debiucie wydaje się obecnie jednym z kluczowych elementów mogących przyciągnąć na dobre zainteresowanie inwestorów” – dodał partner PwC Polska w zespole ds. rynków kapitałowych Bartosz Margol.

Czytaj także: GPW: 44,98 mln zł zysku netto; nie wyklucza transakcji M&A w 2023 roku

Debiuty giełdowe w okresie od 1 lipca do 30 września 2023 roku

Raport IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie i jest publikowany kwartalnie. Raport dotyczy okresu od 1 lipca do 30 września 2023 roku i został sporządzony w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji.

Począwszy od raportu za II kwartał 2019 roku IPO Watch Europe obejmuje wyłącznie oferty o wartości powyżej 5 mln USD.

Dla zapewnienia porównywalności, dane za poprzednie okresy prezentowane w raporcie IPO Watch Europe zostały odpowiednio przekształcone.

Komentarz do rynku polskiego omawia wszystkie debiuty na rynku w Warszawie, niezależnie od ich wartości.

Czytaj także: GPW wspólnie z EBOiR będą wspierać rozwój i odbudowę ukraińskiego rynku kapitałowego

Źródło: ISBnews