DNB najbardziej różnorodnym bankiem w Europie

DNB najbardziej różnorodnym bankiem w Europie
Fot. Stock.Adobe.com /Rawpixel.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank DNB zajął 1. miejsce wśród instytucji finansowych w europejskim rankingu firm dbających o różnorodność w miejscu pracy „Diversity Leaders”, organizowanym przez dziennik Financial Times. To jednocześnie 4. miejsce wśród 850 organizacji z różnych sektorów gospodarki. Odpowiedzialność korporacyjna to priorytet również dla DNB Bank Polska, który od kilku lat działa aktywnie na tym polu. Do strategii CSR włączono „Kierunek na Różnorodność”, zakładający między innymi wprowadzenie równowagi płci na stanowiskach menedżerskich, równość wynagrodzeń oraz wsparcie dla rodziców małych dzieci ‒ poinformował Bank w wydanym komunikacie.

W badaniu przeprowadzonym przez Financial Times i firmę Statista wzięło udział ponad 100 tys. pracowników z 15 tys. europejskich firm reprezentujących 16 krajów, w tym Polskę.

Aby podkreślić wagę – włączyliśmy „Kierunek na Różnorodność” do strategii CSR.

Respondenci odpowiedzieli na pytania dotyczące równowagi w liczbie zatrudnionych kobiet i mężczyzn, osób różnej rasy i pochodzenia etnicznego, w różnym wieku i o różnym stopniu inwalidztwa, a także pod względem otwartości na wszystkie orientacje seksualne w ich miejscu pracy.

Czytaj także: DNB Bank Polska stawia na różnorodność

„Kierunek na Różnorodność”

– Jako DNB Bank Polska jesteśmy częścią Grupy DNB – największej norweskiej grupy finansowej i możemy korzystać z ich najlepszych praktyk przynoszących korzyści pracownikom i otoczeniu.

Aby podkreślić wagę, jaką przywiązujemy do tematu różnorodności oraz zmian w funkcjonujących na rynku pracy rozwiązaniach, włączyliśmy „Kierunek na Różnorodność” do strategii CSRmówi Jolanta Szyller-Wójcik, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi DNB Bank Polska.

Rodzice, do ukończenia przez dziecko 18. miesiąca życia, mają możliwość skrócenia czasu pracy o 2 godziny.

W ramach podjętych dotychczas przez DNB Bank Polska wewnętrznych działań związanych z zarządzaniem różnorodnością można wymienić między innymi wprowadzenie rozwiązań zapewniających zachowanie równowagi płci na stanowiskach menedżerskich oraz równości w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Czytaj także: DNB Bank Polska sfinansuje w Polsce instalację wiatrową o mocy 26 MW

Pomoc dla rodziców

„Kierunek na różnorodność” zakłada również pomoc dla rodziców. Mężczyźni mogą skorzystać z 20-tygodniowego pełnopłatnego urlopu rodzicielskiego, podczas gdy obecnie w Polsce na tak długi, pełnopłatny urlop mogą liczyć jedynie kobiety.

Ponadto rodzice, do ukończenia przez dziecko 18. miesiąca życia, mają możliwość skrócenia czasu pracy o 2 godziny.

DNB Bank Polska przyłączył się również do grona sygnatariuszy „Karty Różnorodności”. Tym samym zobowiązał się do podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności zarówno wewnątrz organizacji, jak również w jej otoczeniu biznesowym.

Za swoje działania Bank został wyróżniony w ratingu „Diversity and Inclusion” i w 18. edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”.

Czytaj także: DNB Bank Polska: Tarcza 4.0 nie rozwiąże problemów finansowych samorządów

Źródło: DNB Bank Polska S.A.