Dlaczego Niemcy, Szwajcarzy i Austriacy najbardziej lubią banki spółdzielcze?

Dlaczego Niemcy, Szwajcarzy i Austriacy najbardziej lubią banki spółdzielcze?
Fot. STOCK.ADOBE.COM/Pavel Losevsky
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Członkostwo w banku spółdzielczym ma dużą wartość zarówno dla banku, jak i dla samych członków. Dla banku liczą się udziały członkowskie jako istotny element jego funduszy własnych, i tym samym jego siły kapitałowej. Jeszcze większe znaczenie ma to, że członkowie są jego najbardziej lojalnymi klientami.

#EugeniuszGostomski: Klienci banków spółdzielczych, na równi z klientami banków komercyjnych, mają łatwy dostęp do banku i swojego rachunku, także za pomocą mediów elektronicznych #BankiSpółdzielcze #BankowośćSpółdzielcza #FunduszeUdziałowe @Uniwersytet_GD

O atrakcyjności członkostwa w banku spółdzielczym dla członków decydują korzyści ekonomiczne i pozaekonomiczne. Oczywiście, wśród korzyści ekonomicznych ważną rolę odgrywa dywidenda czy oprocentowanie udziałów, które z reguły jest nieco wyższe niż rynkowe oprocentowanie lokat długoterminowych. Jednakże nie jest to jedyna korzyść ekonomiczna z członkostwa.

Korzyści z członkostwa w banku spółdzielczym

W ramach różnych programów lojalnościowych przyznawane są punkty za zrealizowane transakcje bankowe, które następnie są wymieniane na określone korzyści materialne.

Dla stałych klientów organizowane są konkursy z nagrodami, udzielane są specjalne rabaty przy korzystaniu z produktów oferowanych przez specjalistyczne spółki ze spółdzielczej grupy bankowej.

Banki spółdzielcze wydają też karty stałego klienta, dające zniżkę w opłatach bankowych.

Ważne jest też to, że klienci mają blisko do placówki swojego banku, często osobiście znają pracujące tam osoby, które mówią tym samym językiem co klienci, także ich gwarą. Tak jak ma to miejsce np. na Kaszubach, na Kociewiu czy na Śląsku, i co sprzyja nawiązywaniu przyjaznych kontaktów, bardzo potrzebnych szczególnie w razie zakupu bardziej złożonych produktów finansowych, np. kredytów hipotecznych bądź dokonywaniu lokat inwestycyjnych.

W banku spółdzielczym członkowie są traktowani jako klienci pierwszej kategorii i mogą czuć się tam jak w domu. Klienci banków spółdzielczych, na równi z klientami banków komercyjnych, mają dzisiaj łatwy dostęp do banku i swojego rachunku, także za pomocą mediów elektronicznych.

Odpowiednią wartość dla członków/klientów ma  również przejrzysty model biznesowy, który w centrum działalności bankowej stawia potrzeby klientów, oferując im rozwiązania „skrojone na miarę”.

Dla członków banku spółdzielczego istotne znaczenie mają też wartości emocjonalne związane z członkostwem.

Jako właściciele banku mogą być wybierani do jego organów oraz uczestniczyć w pracach komisji problemowych i tą drogą wpływać na jego strategię.

Z bankami spółdzielczymi jako instytucjami przyczyniającymi się do rozwoju miejscowych gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw oraz do integracji lokalnej społeczności poprzez sponsorowanie ważnych dla niej projektów kulturalnych i sportowych silnie identyfikują się także klienci, którzy nie są ich członkami.

Raiffeisen najlepiej postrzeganą marką

Z badań rynkowych przeprowadzonych w Niemczech, Austrii i Szwajcarii wynika, że banki spółdzielcze to najbardziej lubiane banki, a marka Raiffeisen należy do najbardziej rozpoznawanych i najlepiej postrzeganych marek w tych krajach.

Walnie przyczyniają się do tego wartości oferowane członkom i klientom banków spółdzielczych.

W Szwajcarii członkowie banków spółdzielczych odnoszą następujące korzyści ze współpracy z bankiem Raiffeisena:

  • prawo do uczestnictwa w zgromadzeniu przedstawicieli, możliwość głosowania, kandydowania i w razie wybrania do organów samorządowych banku współkształtowania jego polityki;
  • korzystne oprocentowanie udziałów, co jest formą wypłacanej dywidendy;
  • wygodny dostęp do placówki bankowej położonej blisko miejsca zamieszkania lub siedziby firmy, oferującej dostosowane do potrzeb klientów wszystkie istotne produkty finansowe;
  • specjalne korzyści, takie jak darmowe prywatne konto bankowe, możliwość korzystania z uprzywilejowanego rachunku oszczędnościowego, darmowa karta wstępu do wszystkich muzeów szwajcarskich;
  • możliwość uczestniczenia w lokalnych imprezach kulturalnych i sportowych wspieranych przez bank Raiffeisena.

Wspomnieć też należy o programach lojalnościowych w bankach spółdzielczych. Ich celem jest utrzymanie w banku dotychczasowych klientów i zachęcenie ich do częstszego kupowania produktów danego banku.

Źródło: aleBank.pl