Digital Banking Academy: rusza nowa inicjatywa edukacyjna ZBP. Pierwsze warsztaty o PSD2

Digital Banking Academy: rusza nowa inicjatywa edukacyjna ZBP. Pierwsze warsztaty o PSD2
Źródło: BANK.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
29 stycznia 2019 roku odbędą się pierwsze warsztaty z cyklu Digital Banking Academy. Jest to nowa inicjatywa edukacyjna Związku Banków Polskich pod patronatem Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych przy ZBP.

Cykl szkoleń i warsztatów #DigitalBankingAcademy umożliwi zdobycie kompleksowej wiedzy w zakresie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych, mogących znaleźć zastosowanie w bankowości. Pierwsze warsztaty poświęcone #PSD2 odbędą się 29 stycznia #DBA

Chcąc sprostać wyzwaniom ery transformacji cyfrowej w bankach oraz dotrzymać kroku tworzącym się na naszych oczach nowym technologiom, musimy nieustannie śledzić działania liderów i konkurencji, obserwować trendy, starać się pozyskiwać najnowsze raporty i informacje. Nie zawsze jest to proste, stąd pomysł na usystematyzowanie i uporządkowanie tej wiedzy oraz podanie jej w atrakcyjnej
i interaktywnej formie.

Cykl szkoleń i warsztatów Digital Banking Academy umożliwi zdobycie kompleksowej wiedzy w zakresie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych, mogących znaleźć zastosowanie w bankowości.

W warsztatach, jako prowadzący, wezmą udział wybitni eksperci i praktycy, którzy przedstawią zagadnienia z perspektywy prawnej i regulacyjnej, biznesowej oraz technologicznej.

– Digital Banking Academy to program interaktywnych szkoleń z zakresu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych stworzony przez Związek Banków Polskich. Program pozwala na zdobycie kompleksowej wiedzy na temat trendów związanych z transformacją cyfrową podczas jednodniowych warsztatów, dlatego każde zagadnienie omawiane jest z perspektywy prawnej i regulacyjnej, biznesowej oraz technologicznej – wyjaśnia Joanna Wośkowska ze Związku Banków Polskich.

Pierwsze warsztaty poświęcone PSD2

Pierwsze warsztaty, pod tytułem „Wszystko co musisz wiedzieć o PSD2”, odbędą się 29 stycznia 2019 r.

– Nowa rzeczywistość regulacyjna rynku usług płatniczych otwiera wiele możliwości biznesowych dla dotychczasowych uczestników rynku finansowego, a także przestrzeń dla nowych podmiotów świadczących usługi płatnicze, które będą konkurowały z bankami ofertą dla klientów, nie tylko finansową, oraz nowinkami technologicznymi poprawiającymi tzw. „user experience”. To także duże wyzwanie w obszarze zarządzania ryzykiem, tak po stronie banków „otwierających” się na nowych usługodawców mających dostęp do danych klientów i bankowej infrastruktury, samych nowych usługodawców w roli podmiotów regulowanych i wreszcie klientów – odbiorców usług, którzy muszą oswoić się z zasadami korzystania z usług dotychczas uznawanych za „bankowe”, a świadczonych teraz przez nie-banki. Nowe regulacje dotyczące usług płatniczych są zatem absolutnym elementarzem dla wszystkich podmiotów działających w tym obszarze, żeby zapewnić pełne compliance oraz korzystać z nowych możliwości monetyzacji PSD2, ale także dla każdego użytkownika usług finansowych korzystającego z elektronicznych kanałów dostępu i nowych technologii – zwraca uwagę Sławomir Szepietowski z Bird & Bird.

Jak dodaje Olgierd Świerzewski z Kochański&Partners, przed polskimi bankami stoi wyzwanie regulacyjno-technologiczne związane z dostosowaniem się do wymogów Dyrektywy PSD2.

– Z jednej strony konieczność dbania o najwyższe standardy bezpieczeństwa, z drugiej obowiązek wdrożenia interfejsów otwartych dla tzw. Third Party Providers stawia przed bankami nowe wyzwania. W części poświęconej bezpieczeństwu płatności w ramach PSD2 omówione zostaną kwestie regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta oraz wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji – mówi ekspert.

Dyrektywa PSD2 nakłada na instytucje finansowe szereg nowych obowiązków, aby zapewnić im wszystkim bezpieczeństwo i wygodę, należało zadbać o uspójnienie technicznych warunków świadczenia nowych usług, podkreśla z kolei Maciej Kostro ze Związku Banków Polskich.

– Podczas warsztatu „Wszystko co musisz wiedzieć o PSD2” w ramach Digital Banking Academy, przybliżymy założenia i szczegóły standardu interfejsu dedykowanego, czyli PolishAPI. Omówione zostaną także wszystkie procesy biznesowe, opisane w dokumentacji standardu – mówi ekspert.

Jak zwraca uwagę Marcin Jankowski z KPMG, PSD2 i szerzej bankowość otwarta to kolejne fazy ewolucji, która już teraz zmienia powoli oblicze bankowości.

– Zmiany te dotykać będą wszystkich interesariuszy rynku: banki (ASPSP), TPP, klientów, oraz nadzór. Niezwykle ciekawe są biznesowe implikacje tej ewolucji, które zmieniają postrzeganie rynku i konkurencji na rynku przez banki, zachęcają podmioty niebankowe do wchodzenia na rynki do tej pory zarezerwowane wyłącznie dla banków, a także zmieniają podejście klienta do usług finansowych – wyjaśnia ekspert.

Podczas szkolenia „Wszystko co musisz wiedzieć o PSD2” omówione zostaną wszystkie te aspekty ewolucji w stronę bankowości otwartej.