Deutsche Bank Polska obniżył marże kredytów mieszkaniowych i wprowadził promocję 0 zł za wycenę nieruchomości

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

dom.01.400x267Deutsche Bank Polska wprowadził niższe marże dla kredytów mieszkaniowych zaciąganych w kwotach minimum 350 tys. zł w ramach wszystkich dostępnych Pakietów. Dodatkowo w ich przypadku nie jest pobierana opłata za inspekcję nieruchomości przed udzieleniem kredytu.

Obniżka marż kredytów mieszkaniowych dotyczy finansowania w wysokości minimum 350 tys. zł.

W ramach Pakietów: Ubezpieczeniowego, Inwestycyjnego oraz Ubezpieczeniowo-Inwestycyjnego obejmuje ona okres od 2. roku kredytowania, w którym marża w zależności od wybranej oferty i poziomu LTV może wynieść już od 1,29%. Jednocześnie, zgodnie z wprowadzonymi niedawno zmianami, w 1. roku od wypłaty całości lub pierwszej transzy kredytu mieszkaniowego w PLN można uzyskać marżę – niezależnie od LTV – w wysokości 1,2% w przypadku Pakietów: Ubezpieczeniowego i Inwestycyjnego, lub 1,1% w ramach Pakietu Ubezpieczeniowo-Inwestycyjnego. Kredyty w ramach tej oferty zwolnione są z prowizji z tytułu ich udzielenia.

Obniżką marż przy finansowaniu na poziomie 350 tys. zł objęty został również Pakiet Standardowy. Stawki zaczynają się już od 2,59% i obowiązują przez cały okres kredytowania.

Przy takich kwotach w ramach wszystkich dostępnych Pakietów można również skorzystać z promocji, w ramach której do końca sierpnia br. nie jest pobierana prowizja za inspekcję nieruchomości przed udzieleniem kredytu (standardowo opłata ta wynosi 300 zł).

Szczegółowe warunki dla Pakietów dostępnych w ofercie Deutsche Bank Polska:

Pakiet Ubezpieczeniowy (dla osób zainteresowanych również ochroną ubezpieczeniową):

 • marża przez 1. rok kredytowania: 1,2%
 • marża po okresie pierwszych 12 miesięcy: od 1,49% (w zależności od poziomu LTV i kwoty kredytu),
 • prowizja za udzielenie kredytu: brak,
 • produkty wchodzące w skład pakietu: ubezpieczenie na życie oferowane we współpracy z TU Amplico (składka płatna za dwa lata z góry: 1,8% kwoty kredytu, kolejne składki miesięczne – 0,042%), rachunek osobisty (db Life, db Invest, db Elite) z wpływami z tytułu wynagrodzenia oraz karta kredytowa Deutsche Bank, utrzymywane przez min. 5 lat od dnia wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy,
 • niewypełnienie któregokolwiek z powyższych warunków wiąże się z podwyższeniem marży do poziomu z Pakietu Standardowego (również w okresie pierwszych 12 miesięcy) bez uwzględnienia obniżek za posiadane produkty, a także koniecznością zapłaty prowizji z tytułu udzielenia kredytu,
 • wcześniejsza częściowa lub całkowita spłata kredytu w ciągu pierwszych 5 lat okresu kredytowania będzie wiązała się z zapłatą prowizji zgodnie z TPiO.

Pakiet Inwestycyjny (dla osób zainteresowanych również inwestycjami):

 • marża przez 1. rok kredytowania: 1,2%
 • marża po okresie pierwszych 12 miesięcy: od 1,49% (w zależności od poziomu LTV i kwoty kredytu),
 • prowizja za udzielenie kredytu: brak,
 • produkty wchodzące w skład pakietu: rozwiązanie inwestycyjno-ubezpieczeniowe z linii db Inwestuj w Przyszłość oferowane we współpracy z TU AXA lub TU Skandia ze składką miesięczną w wysokości 90 zł za każde 100 tys. zł kredytu (może być również kredytowana), rachunek osobisty (db Life, db Invest lub db Elite) z wpływami miesięcznymi z tytułu wynagrodzenia, dowolna karta kredytowa Deutsche Bank, utrzymywane przez min. 5 lat od dnia wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy,
 • niewypełnienie któregokolwiek z powyższych warunków wiąże się z podwyższeniem marży do poziomu z Pakietu Standardowego (również w okresie pierwszych 12 miesięcy) bez uwzględnienia obniżek za posiadane produkty, a także koniecznością zapłaty prowizji z tytułu udzielenia kredytu,
 • wcześniejsza częściowa lub całkowita spłata kredytu w ciągu pierwszych 5 lat okresu kredytowania będzie wiązała się z zapłatą prowizji zgodnie z TPiO.

Pakiet Ubezpieczeniowo-Inwestycyjny (dla osób zainteresowanych również ochroną ubezpieczeniową oraz inwestycjami):

 • marża przez 1. rok kredytowania: 1,1%,
 • marża po okresie pierwszych 12 miesięcy: od 1,29% (w zależności od poziomu LTV i kwoty kredytu),
 • prowizja za udzielenie kredytu: brak,
 • produkty wchodzące w skład pakietu: rozwiązanie inwestycyjno-ubezpieczeniowe z linii db Inwestuj w Przyszłość oferowane we współpracy z TU AXA lub TU Skandia ze składką miesięczną w wysokości 90 zł za każde 100 tys. zł kredytu (może być również kredytowana), ubezpieczenie na życie oferowane we współpracy z TU Amplico (składka płatna za dwa lata z góry: 1,8% kwoty kredytu, kolejne składki miesięczne – 0,042%), rachunek osobisty (db Life, db Invest lub db Elite) z wpływami miesięcznymi z tytułu wynagrodzenia, dowolna karta kredytowa Deutsche Bank, utrzymywane przez min. 5 lat od dnia wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy,
 • niewypełnienie któregokolwiek z powyższych warunków wiąże się z podwyższeniem marży do poziomu z Pakietu Standardowego (również w okresie pierwszych 12 miesięcy) bez uzyskania obniżek za posiadane produkty, a także koniecznością zapłaty prowizji z tytułu udzielenia kredytu,
 • wcześniejsza częściowa lub całkowita spłata kredytu w ciągu pierwszych 5 lat okresu kredytowania będzie wiązała się z zapłatą prowizji zgodnie z TPiO.

Pakiet Standardowy:

 • marża od 2,59% w zależności od poziomu LTV, z możliwością uzyskania obniżek w przypadku skorzystania z dodatkowych produktów Banku, takich jak: rachunki db Life, db Invest lub db Elite wraz z wpływami miesięcznymi z tytułu uzyskania dochodu, karta kredytowa lub ubezpieczenie od utraty pracy; przy czym rachunek i karta kredytowa muszą być utrzymywane przez cały okres kredytowania,
 • niewypełnienie któregokolwiek z powyższych warunków wiąże się z podwyższeniem marży o wartość obniżki za poszczególne produkty dodatkowe wskazanej w umowie kredytu
 • prowizja za udzielenie kredytu: 2%,
 • wcześniejsza częściowa lub całkowita spłata kredytu w ciągu pierwszych 3 lat okresu kredytowania będzie wiązała się z zapłatą prowizji zgodnie z TPiO.

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanych produktów. Dokument ten jest przygotowany ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank Polska S.A.

Źródło: Deutsche Bank Polska S.A.