Delegacja z Indii – z wizytą w Banku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

140826.bs.kielce.400x265W dniu 22 lipca br. Bank Spółdzielczy w Kielcach gościł 17-osobową delegację z Indii. Goście przybyli do Polski na zaproszenie Krajowej Rady Spółdzielczej. Delegaci reprezentowali wiodące hinduskie spółdzielcze instytucje finansowe oraz szeroko pojmowany sektor spółdzielczy. Wśród zaproszonych gości była m.in. pani prezes banku utworzonego przez kobiety i funkcjonującego wyłącznie z myślą o tej części hinduskiej społeczności. Przyczynę powstania takich instytucji finansowych w Indiach stanowiły - jak stwierdziła w swoim wystąpieniu - uwarunkowania kulturowe.

Delegaci po krótkiej wycieczce po regionie Świętokrzyskim (zwiedzili m.in. Jaskinię Raj), spotkali się w siedzibie Banku z Radą Nadzorczą i Zarządem. Z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w prezentacji na temat funkcjonowania polskiego bankowego sektora spółdzielczego oraz naszego Banku. Zadawali szereg pytań dotyczących m.in. stóp procentowych, preferencji w kredytowaniu sektora rolnego i pomocy Państwa w tym zakresie, a głównie perspektyw rozwoju bankowości spółdzielczej. Zapoznali się również z działaniem Karty Lokalnej i technologii biometrycznej Finger Vein, wykorzystywanej w bankomatach i wpłatomatach naszego Banku.

Źródło: www.bskielce.com.pl