Decyzja o zastąpieniu LIBOR CHF wskaźnikiem SARON ważna nie tylko dla frankowiczów

Decyzja o zastąpieniu LIBOR CHF wskaźnikiem SARON ważna nie tylko dla frankowiczów
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Norbert Jeziolowicz, dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych Związku Banków Polskich o decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej zastąpienia LIBOR CHF wskaźnikiem SARON.

To bardzo dobrze, że Komisja Europejska zdecydowała się skorzystać ze swoich uprawnień i wyznaczyła zamiennik dla LIBOR CHF. 

Pozwoli to na uniknięcie zamieszania w relacjach pomiędzy kredytobiorcami a bankami oraz zapewni stabilizację prawną na rynku.

Nie dojdzie do sytuacji, w której klienci różnych banków będą traktowani w odmienny  sposób.

Z bardzo praktycznego punktu widzenia będzie to operacyjnie łatwiejsze dla klientów, ponieważ nie będzie potrzeby np. zawierania aneksów do umów kredytowych.

Czytaj także: KNF wkrótce rozpocznie kampanię informacyjną w sprawie zamiany w umowach frankowych wskaźnika LIBOR CHF na SARON

Decyzja dotyczy różnych instrumentów finansowych

Nie bez znaczenia jest także to, że w ten sposób ustanowiony został  europejski standard, który zapewni jednolite traktowanie konsumentów w całej Unii.

Warto także pamiętać, że rozporządzenie reguluje problem znikającego LIBOR CHF nie tylko dla umów kredytowych, ale także instrumentów finansowych co pozwala na kompleksowe i jednolite rozwiązanie dla  różnych rynków oraz ich uczestników.

Czytaj także: LIBOR CHF zostanie zastąpiony stawką SARON? Propozycję KE oceniają ZBP i Ministerstwo Finansów

Kolejne decyzje Komisji Europejskiej

Dzisiaj opublikowane zostały dwa rozporządzenia (drugie dotyczy wskaźnika EONIA), ale wydaje się,  że w przyszłości w podobnych okolicznościach Komisja także będzie korzystała z tego instrumentu.

Myślę, że uczestnicy rynku będą musieli się więc przyzwyczaić do tego, że Komisja Europejska będzie za pomocą rozporządzeń wpływała na rynek finansowy.

EONIAEuro Overnight Index Average, to referencyjna stopa międzybankowych operacji depozytowych overnight na rynku pieniężnym strefy euro.

Wskaźniki SARON są zalecanymi przez Narodowy Bank Szwajcarii następcami wskaźników LIBOR CHF. Są wpisane na listę wskaźników referencyjnych prowadzoną przez Europejski Urząd Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Spełniają wszystkie wymogi prawa europejskiego dotyczące jakości opracowywania wskaźnika referencyjnego. 

Przyczyną wyznaczenia przez Komisję Europejską zamiennika jest ogłoszone 5 marca 2021 r. przez brytyjski organu nadzoru Financial Conduct Authority zakończenie opracowywania wraz z końcem 2021 r. szeregu wskaźników referencyjnych z rodziny LIBOR, w tym wszystkich terminów LIBOR CHF.

Źródło: aleBank.pl