Daniel Olejniczak został Managing Director w Fellowmind Poland

Daniel Olejniczak został Managing Director w Fellowmind Poland
Ernst-Jan Stigter, Daniel Olejniczak. Źródło: Fellowmind
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Grupa Fellowmind - europejski partner Microsoft - nadaje priorytet ekspansji w Polsce i w regionie Europy Centralnej, dostrzegając potencjał do dynamicznego rozwoju polskiego oddziału. Na stanowisko Managing Director w Fellowmind Poland powołano Daniela Olejniczaka - dotychczasowego wiceprezesa Zarządu, który jest związany z firmą od ponad 20 lat, poinformowała Spółka.

Obroty Grupy Fellowmind w 2021 r. osiągnęły wartość 262 mln euro, co oznacza, że w ciągu zaledwie dwóch lat dwukrotnie zwiększono przychody. Spółka konsekwentnie zaznacza swoją obecność na kolejnych rynkach europejskich, umacniając pozycję w regionie, czego kamieniem milowym była akwizycja w 2020 r. polskiej firmy Bonair.

Po niespełna 3 latach od tego wydarzenia Polska staje się  hubem dla Grupy w regionie Europy Centralnej. Dotychczasową działalność Fellowmind Poland doceniono, wybierając na stanowisko Managing Director eksperta z lokalnych struktur. Od 1 marca 2023 roku obejmie je Daniel Olejniczak – dotychczasowy wiceprezes Zarządu.

– Powierzono mi zadanie koordynowania procesu rozwoju marki Fellowmind w Europie Centralnej, a Fellowmind Poland zostało uznane za kluczową dla dalszej ekspansji w regionie lokalizację. Jestem związany z firmą od ponad 20 lat.

Początkowo jako Bonair odegraliśmy istotną rolę w kształtowaniu rynku usług IT w Polsce. Po przystąpieniu do Grupy kontynuujemy rozwój polskiej struktury i umacnianie wiodącej pozycji na rynku  rozwiązań biznesowych opartych o platformy Microsoft w Polsce i w regionie – mówi Daniel Olejniczak, Managing Director, Fellowmind Poland.

Zmiany w zespole zarządzającym Fellowmind Poland

Na kanwie zmian strukturalnych nastąpiły również zmiany w składzie zespołu zarządzającego Fellowmind Poland.

Po blisko 30 latach Andrzej Wach – prezes Zarządu i założyciel Bonair pozostaje w firmie jako doradca, przekazując tym samym swoje obowiązki i przechodząc na emeryturę.

Do zarządu w roli wiceprezesa dołączył również Daniel Walczuk – CFO w Fellowmind Poland.

– Postrzegamy Polskę jako centralny hub w regionie CEE i ważną część naszego paneuropejskiego łańcucha dostaw. Chcemy zwiększyć naszą obecność w tym rejonie i poszerzyć pulę lokalnych talentów.

Dzięki doświadczeniu i osiągnięciom Daniela Olejniczaka, polski oddział Fellowmind będzie mógł jeszcze dynamiczniej się rozwijać, nieustannie budując swoją pozycję w regionie – mówi Ernst-Jan Stigter, CEO Fellowmind.

Potencjał zasobów ludzkich

Aktualnie Grupa Fellowmind zatrudnia 2000 pracowników w całej Europie, których liczba od 2019 r. zwiększyła się dwukrotnie. Zespół Fellowmind Poland liczy dziś 130 specjalistów. To kapitał, który ma kluczowy wpływ na nieustanną ekspansję firmy, a także doskonalenie portfolio produktów i usług.

Funkcjonowanie w międzynarodowym środowisku biznesowym w ramach Grupy, stanowi wartość dodaną dla pracowników pozwalając na wymianę doświadczeń oraz gwarantując możliwość zdobywania kolejnych umiejętności również poprzez uczestnictwo w międzynarodowych projektach.  

W przyszłości w polskiej spółce Fellowmind koncentrującej się obecnie na dostarczaniu rozwiązań ERP i CRM opartych o platformy Microsoft, planowane jest rozwijanie oferty o kolejne komplementarne komponenty.

Wynika to z koncepcji  Fellowmind „Connected Companies”, której celem jest dostarczanie klientom holistycznych usług.

Źródło: Fellowmind