Czyste Powietrze: termin podpisywania porozumień i aneksów przez gminy przedłużony

Czyste Powietrze: termin podpisywania porozumień i aneksów przez gminy przedłużony
Fot. stock.adobe.com/nirutft
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Termin podpisywania porozumień i aneksów przez gminy, które już wcześniej wyraziły chęć skorzystania z finansowych bonusów w ramach programu "Czyste Powietrze", został przedłużony do 15 lipca, podały Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Do 15 czerwca 2021 r. jest czas na zgłoszenia nowych gmin do programu.

Z końcem marca br. upłynął termin przyjmowania deklaracji od gmin, które z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) będą realizować program „Czyste Powietrze”. W skali całego kraju odnotowano ok. 850 nowych zgłoszeń. Wcześniej podpisanych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (jst) było już ponad 1 200. To oznacza, że w sumie 83% gmin będzie uczestniczyć w programie, podano.

Czytaj także: Czyste Powietrze: ile pieniędzy i na co można otrzymać?

„Aby otrzymać nowe bonusy finansowe, samorządy zostały zobowiązane do podpisania stosownego porozumienia o współpracy do końca maja br. (nowe jst, które dotychczas nie miały porozumień dotyczących programu 'Czyste Powietrze’) lub aneksu do końca czerwca br. (jst, które miały już porozumienia, ale na 'starych’ zasadach). Dotychczas podpisano 1 589 porozumień (w tym 372 na nowych zasadach), dlatego na prośbę wfośigw, które odpowiadają za podpisanie i realizację ww. dokumentów, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu i  Środowiska – wydłużył ten termin do połowy lipca br., co umożliwi jeszcze większej liczbie jednostek samorządu terytorialnego na spełnienie tego wymogu” – czytamy w komunikacie.

Nowe bonusy dla gmin

Nowe bonusy dla gmin składają się z trzech komponentów. System zachęt obejmuje wsparcie na utworzenie oraz bieżące funkcjonowanie punktów informacyjno-konsultacyjnych dla mieszkańców (do 30 tys. zł), nowe stawki za złożony wniosek o dofinansowanie z terenu gminy (150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania i 50 zł przy podstawowym, a było to odpowiednio: 100 zł i 0 zł) oraz do 16 mln zł na premiowanie gmin, które w danym roku wykażą się największą aktywnością pod względem liczby składanych wniosków w programie „Czyste Powietrze”. W ramach zachęt koszty kwalifikowane będą od 1 kwietnia 2021 r., podano również.

Do tej pory (28 maja 2021 r.) w programie „Czyste Powietrze” złożono ponad 254 tys. wniosków o dofinansowanie na blisko 4,5 mld zł.

Źródło: ISBnews