Czy Fed i EBC podniosą w tym tygodniu stopy procentowe?

Czy Fed i EBC podniosą w tym tygodniu stopy procentowe?
Fot. stock.adobe.com / LALAKA
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W tygodniku ekonomicznym „MAKROmapa” ekonomiści Credit Agricole Bank Polska piszą m.in. o tym czy Fed (środa, 26.07.2023) oraz EBC (czwartek 27.07.2023) podniosą stopy procentowe. Prezentujemy fragment tygodnika poświęcony tej kwestii.

„Istotnym wydarzeniem w tym tygodniu będzie zaplanowane na środę posiedzenie FOMC. Oczekujemy, że Fed zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych o 25pb (docelowy przedział dla wahań stopy funduszy Rezerwy Federalnej zwiększy się do [5,25%, 5,50%]).

Taka decyzja będzie spójna z treścią Minutes z czerwcowego posiedzenia FOMC, ostatnimi wypowiedziami członków FOMC, a także danymi napływającymi z amerykańskiej gospodarki (por. MAKROmapa z 17.07.2023).

Uważamy, że lipcowa podwyżka zakończy cykl podwyżek stóp procentowych w USA. Oczekujemy, że w komunikacie po posiedzeniu zostanie powtórzony zapis, zgodnie z którym kluczowe z punktu widzenia dalszej polityki pieniężnej Fed będą napływające dane z amerykańskiej gospodarki.

Podwyżka stóp procentowych w USA o 25pb na lipcowym posiedzeniu byłaby zgodna z oczekiwaniami rynku, stąd uważamy, że nie będzie miała ona istotnego wpływu na ceny aktywów.”

Fed, stopy procentowe, wykres

Czytaj także: Stopy procentowe w USA bez zmian, na poziomie 5,00-5,25 proc.

Co zrobi EBC?

„Kolejnym ważnym wydarzeniem w tym tygodniu będzie zaplanowane na czwartek posiedzenie EBC. Oczekujemy, że EBC podniesie stopy procentowe o 25pb. Tym samym stopa refinansowa wzrośnie do 4,25%, a stopa depozytowa do 3,75%.

Dopuszczamy jednak scenariusz alternatywny, w którym EBC podniesie jedynie stopę depozytową, podczas gdy swoje pozostałe stopy procentowe (stopę refinansową oraz lombardową) pozostawi bez zmian. Będzie chciał w ten sposób przywrócić symetryczny korytarz pomiędzy stopą depozytową, a stopami refinansową i lombardową, wyznaczający ramy dla kształtowania się stawki overnight na rynku międzybankowym.

Nasze oczekiwania dotyczące decyzji EBC w tym tygodniu są zgodne z konsensusem rynkowym. Ewentualna decyzja EBC o podniesieniu jedynie stopy depozytowej i pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie może zostać odebrana jako gołębi sygnał, co oddziaływałoby w kierunku spadku kursu EURUSD oraz EURPLN.

Uważamy również, że konferencja po posiedzeniu EBC (w tym ewentualne sygnały dotyczące przyszłych decyzji banku centralnego) będzie oddziaływała w kierunku podwyższonej zmienności na rynkach.”

EBC, stopy procentowe, wykres

Czytaj także: Dlaczego banki centralne w USA i w strefie euro nadal chcą zacieśniać politykę pieniężną?

Jakub Borowski, Główny Ekonomista;

Krystian Jaworski, Starszy Ekonomista;

Jakub Olipra, Starszy Ekonomista.

MAKROmapa, Credit Agricole Bank Polska SA

Źródło: BANK.pl