Stopy procentowe w USA bez zmian, na poziomie 5,00-5,25 proc.

Stopy procentowe w USA bez zmian, na poziomie 5,00-5,25 proc.
Fot. stock.adobe.com / Ljudmila
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Fed pozostawił stopy proc. w USA bez zmian na poziomie 5,00-5,25 proc. - podano w komunikacie po posiedzeniu. Fed podał, że dodatkowe zaostrzenie polityki monetarnej będzie zależało od danych makro. Prezes Fedu Jerome Powell poinformował na konferencji po posiedzeniu Rezerwy Federalnej USA, że do końca roku właściwe będzie dalsze podnoszenie stóp procentowych w USA. Według Powella, podnoszenie stóp procentowych powinno się odbywać od teraz w bardziej umiarkowanym tempie.

„Prawie wszyscy członkowie Komitetu oczekują, że do końca roku właściwe będzie dalsze podnoszenie stóp procentowych, ale na tym posiedzeniu, biorąc pod uwagę, jak daleko i jak szybko się posunęliśmy, uznaliśmy za rozsądne utrzymanie docelowego zakresu na obecnym poziomie, aby umożliwić Komitetowi ocenę dodatkowych informacji i ich implikacji dla polityki pieniężnej” – powiedział prezes Fedu Jerome Powell.

„Na koniec tego roku mediana projekcji jest o pół punktu procentowego wyższa niż w naszych marcowych projekcjach. Jeśli gospodarka nie będzie ewoluować zgodnie z przewidywaniami, ścieżka polityki zostanie odpowiednio dostosowana, aby wspierać nasze cele dotyczące maksymalnego zatrudnienia i stabilności cen. Będziemy nadal podejmować decyzje spotkanie po spotkaniu, w oparciu o całość napływających danych i ich implikacje dla perspektyw dla aktywności gospodarczej i inflacji” – dodał.

Według Powella, podnoszenie stóp proc. w USA powinno się odbywać od teraz w bardziej umiarkowanym tempie.

„Może sensowne byłoby, gdyby stopy nadal rosły, ale w bardziej umiarkowanym tempie. Jeszcze jedno chcę podkreślić, a mianowicie, że decyzja podjęta dzisiaj przez komisję dotyczyła tylko tego spotkania. Nie podjęliśmy żadnej decyzji co do tego, co stanie się na następnym spotkaniu. (…) O lipcu powiedziałbym dwie rzeczy. Po pierwsze, decyzja nie została podjęta. Po drugie, spodziewam się, że będzie to pełne dyskusji posiedzenie” – wskazywał prezes Fedu.

„Wydaje nam się, że łagodzenie tempa podwyżek stóp w miarę zbliżania się do docelowego poziomu stóp ma sens. Decyzja o rozważeniu niepodwyższenia stopy na każdym posiedzeniu i utrzymaniu stóp procentowych na tym posiedzeniu jest kontynuacją tego procesu. Główną kwestią, na której się teraz koncentrujemy, jest określenie zakresu dodatkowego zaostrzenia polityki, które może być odpowiednie, aby z czasem przywrócić inflację do 2 proc. Tak więc tempo ewentualnego wzrostu stóp proc. i ostateczny poziom podwyżek to są zupełnie inne zmienne, biorąc pod uwagę, jak daleko zaszliśmy” – dodał.

Przewodniczący FOMC podał, że niemal wszyscy członkowie FOMC uważają, że dalsze zmiany stóp proc. w USA będą konieczne.

„Wykonaliśmy już dużo pracy. Pełne efekty tej pracy jeszcze nie były odczuwalne. W świetle tego, jak daleko zaszliśmy w zaostrzaniu polityki, opóźnień, z jakimi polityka pieniężna wpływa na gospodarkę, oraz potencjalnych przeciwności związanych z zaostrzeniem polityki kredytowej, zdecydowaliśmy się dziś pozostawić nasze stopy procentowe na niezmienionym poziomie i kontynuować redukcję liczby posiadanych przez nas papierów wartościowych. Niemal wszyscy członkowie FOMC uważają, że dalsze zmiany stóp proc. będą konieczne” – wskazał Powell.

„Pomimo podwyższonej inflacji, długoterminowe oczekiwania inflacyjne wydają się być dobrze zakotwiczone, co potwierdzają badania gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i prognostów, a także miary z rynków finansowych” – dodał.

Prezes Fedu powiedział, że w obecnym otoczeniu obniżki stóp proc. w USA nie byłyby właściwe.

„Właściwe będzie obniżenie stóp procentowych w momencie, gdy inflacja spadnie naprawdę znacząco. A mówimy tu o perspektywie kilku lat. Jak każdy może zauważyć, żadna z osób zasiadających w komitecie nie napisała o obniżce stóp w tym roku, ani też sam nie sądzę, aby było to właściwe” – wskazał prezes Fedu.

„Inflacja tak naprawdę nie spadła. Nie zareagowała zbytnio na nasze dotychczasowe podwyżki stóp. Będziemy musieli je kontynuować” – dodał.

Przewodniczący FOMC wskazywał, że Komitet chce zobaczyć wiarygodne dowody, że inflacja w USA spada.

„Jeśli spojrzymy na pełny zakres danych o inflacji, szczególnie na dane o inflacji bazowej, po prostu nie widzimy dużego postępu w ciągu ostatniego roku. Inflacja zasadnicza znacząco spadła, ale uważamy, że ceny bazowe lepiej wskazują, dokąd zmierza inflacja. Myślę więc, że chcielibyśmy zobaczyć wiarygodne dowody na to, że inflacja osiąga szczyt, a potem spada” – powiedział Powell.

„Komitet konsekwentnie powtarzał i wierzy, że proces obniżania inflacji będzie przebiegał stopniowo. To zajmie trochę czasu. Każdy analityk powiedziałby, że kluczem do obniżenia inflacji jest ciągłe rozluźnianie się warunków na rynku pracy, co zaobserwowaliśmy. Wskazuje na to szereg wskaźników. Musimy zobaczyć, jak to się utrwala” – dodał.

Czytaj także: Amerykańscy bankierzy przewidują na ten rok „łagodną” recesję

Zaostrzone warunki kredytowe dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw

Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta jednogłośnie. W obecnym cyklu zacieśniania polityki monetarnej Fed podniósł stopy proc. łącznie o 500 pb. Stopy proc. w USA są najwyższe od 2007 r., a tempo ich podnoszenia jest najwyższe od początku lat 80., gdy prezesem Fedu był Paul Volcker.

„Utrzymanie docelowego przedziału na obecnym posiedzeniu pozwala FOMC ocenić dodatkowe dane i ich wpływ na politykę pieniężną. Przy określaniu zakresu dodatkowego zaostrzenia polityki pieniężnej, które może być odpowiednie do powrotu inflacji do 2 proc., Komitet weźmie pod uwagę skumulowane zacieśnienie polityki pieniężnej, opóźnienia z jakimi polityka pieniężna wpływa na aktywność gospodarczą i inflację oraz rozwój wydarzeń w gospodarce i sektorze finansowym” – napisano w komunikacie po posiedzeniu.

„Przy określaniu zakresu przyszłych podwyżek w przedziale docelowym Komitet weźmie pod uwagę skumulowane zacieśnienie polityki pieniężnej, opóźnienia, z jakimi polityka pieniężna wpływa na aktywność gospodarczą i inflację, oraz zmiany gospodarcze i finansowe. Ponadto Komitet będzie kontynuował zmniejszanie sumy posiadanych papierów skarbowych, papierów dłużnych agencyjnych oraz papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką, zgodnie z wcześniej ogłoszonymi planami. Komitet jest mocno zaangażowany w przywrócenie inflacji do celu wynoszącego 2 proc.” – dodano.

Fed podał, że system bankowy w USA jest odporny, ale można spodziewać się zaostrzenia warunków kredytowych.

„Amerykański system bankowy jest zdrowy i odporny. Zaostrzone warunki kredytowe dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw prawdopodobnie będą miały wpływ na aktywność gospodarczą, zatrudnienie i inflację. Zakres tych skutków pozostaje niepewny. Komitet pozostaje bardzo wyczulony na ryzyka inflacyjne” – dodano.

„Ponadto Komitet będzie kontynuował zmniejszanie posiadanych papierów skarbowych i papierów dłużnych agencyjnych oraz papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką, zgodnie z wcześniej ogłoszonymi planami. Komitet jest mocno zaangażowany w przywrócenie inflacji do celu wynoszącego 2 proc.” – dodano.

Fed wskazywał w komunikacie, że inflacja pozostaje podwyższona.

„Ostatnie wskaźniki wskazują, że aktywność gospodarcza w USA nadal rozwija się w umiarkowanym tempie. Wzrost liczby miejsc pracy był w ostatnich miesiącach solidny, a stopa bezrobocia pozostała niska. Inflacja pozostaje podwyższona” – podano.

Czytaj także: Powell: duże podwyżki stóp procentowych w USA mogą nie być konieczne

Kwartalne projekcje makroekonomiczne Fed

Fed przedstawił nowe kwartalne projekcje makroekonomiczne i wykres kropkowy (dot-plot), pokazujący prognozę ścieżki stóp procentowych według członków Rezerwy.

W czerwcu FOMC prognozuje stopy proc. na poziomie 5,6 proc. na koniec 2023 r., 4,6 proc. na koniec 2024 r. i 3,4 proc. na koniec 2025 r. W marcu Fed prognozował, że stopy proc. w USA będą na poziomie 5,1 proc. na koniec 2023 r., 4,3 proc. na koniec 2024 r. i 3,1 proc. na koniec 2025 r.

Mediana prognoz dotyczących oczekiwań odnośnie stóp procentowych w długim terminie, czyli tzw. neutralnej stopy procentowej, wyniosła w czerwcu 2,5 proc. wobec 2,5 proc. w marcu.

Poniżej zestawienie obecnych projekcji makro FOMC.

*Deflator PCE to preferowana przez Fed miara inflacji.

tabela FED

Kolejne posiedzenie Rezerwy zaplanowano na 25-26 lipca 2023 roku.

Kurs dolara osłabia się wobec koszyka walut po decyzji Fedu o 0,11 proc. do 103,22 pkt., a rentowność 10-letnich Treasuries spada o 1 pb. do 3,81 proc.

Źródło: PAP BIZNES