Czerwiec z bankiem spółdzielczym – banki spółdzielcze społecznie odpowiedzialne

Czerwiec z bankiem spółdzielczym – banki spółdzielcze społecznie odpowiedzialne
Źródło: KZBS
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zaangażowanie w życie społeczności lokalnych, pomoc i edukacja ekonomiczna oraz społeczna odpowiedzialność banków spółdzielczych - to tematy przewodnie tegorocznej edycji Święta Spółdzielczości Bankowej, wydarzenia organizowanego przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych pod hasłem "Czerwiec z bankiem spółdzielczym".

#KrystynaMajerczykŻabówka: Pracownicy BS-ów podczas epidemii pomagają przedsiębiorcom w procesie zabiegania o subwencje wypłacane przez PFR i BGK. Z dbałości o najbliższe otoczenie, angażują się we wspieranie ekologicznych projektów biznesowych #BankiSpółdzielcze #TarczaFinansowaPFR #Ekologia #kzbs

‒ Tradycyjna, wytyczona przez wartości spółdzielcze i troskę o społeczność lokalną postawa ludzi bankowości spółdzielczej w aktualnych okolicznościach epidemii i przyspieszających zmian technologicznych nabiera podstawowego znaczenia – pomaga w efektywny sposób wielu osobom i firmom przetrwać trudny czas.

Należy podkreślić, że odbywa się to dużym wysiłkiem organizacyjnym także po stronie banków spółdzielczych i ich pracowników. Podczas „Czerwca z bankiem spółdzielczym” chcemy o tym przypomnieć, prezentując szerokiemu kręgowi odbiorców, całe spektrum działań sektora – mówi Krystyna Majerczyk-Żabówka, prezes zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

Czytaj także: Czy banki spółdzielcze są gotowe na transformację chmurową?

Ekologia, wsparcie firm i cyberbezpieczeństwo

W trakcie tegorocznej edycji wydarzenia zostaną przybliżone zagadnienia związane z udziałem banków spółdzielczych w programach pomocowych skierowanych do MŚP, wsparciem finansowym biznesu, w tym inwestycji ekologicznych, a także edukowaniem klientów w zakresie bankowości elektronicznej i cyberbezpieczeństwa.

‒ Banki spółdzielcze od początku swojego istnienia są zaangażowane w szeroko rozumianą pomoc członkom swoich społeczności lokalnych. Czasy się zmieniają, więc ewoluują też formy ich aktywności – XIX-wieczni pionierzy spółdzielczości bankowej nierzadko prowadzili też np. szkoły i biblioteki.

Dziś potrzeby są inne, ale otwarta i prospołeczna postawa banków spółdzielczych się nie zmieniła. Pracownicy banków spółdzielczych podczas epidemii chętnie pomagają przedsiębiorcom w procesie zabiegania o subwencje wypłacane przez PFR i BGK.

Jednocześnie, z dbałości o najbliższe otoczenie, angażują się we wspieranie ekologicznych projektów biznesowych. Wiedząc, jak ważne jest zachowanie społecznego dystansu podczas epidemii, edukują klientów, w tym seniorów, w zakresie korzystania z cyfrowych narzędzi bankowych oraz zachowania zasad cyberbezpieczeństwa – dodała prezes zarządu KZBS.

Czytaj także: Technologiczne przyśpieszenie w bankach spółdzielczych

Webinaria, konferencje online, publikacje

Podczas „Czerwca z bankiem spółdzielczym” pod auspicjami KZBS odbędą się webinaria i konferencja online dla klientów, spółdzielców i pracowników banków spółdzielczych.

Zostaną także przygotowane publikacje, które zapoznają klientów banków spółdzielczych z działalnością edukacyjno-pomocową tych instytucji finansowych. Materiały te będą dostępne w mediach cyfrowych KZBS. Banki spółdzielcze w warunkach lokalnych przygotują również własne wydarzenia.

Święto Spółdzielczości Bankowej jest inicjatywą środowisk banków spółdzielczych z całej Polski, która jest kontynuowana od 1997 roku. Jego celem jest upowszechnianie modelu biznesowego oraz społecznego spółdzielczości bankowej i jego roli w lokalnych środowiskach, promowanie wartości spółdzielczych, a także popularyzowanie wiedzy o spółdzielczej formie prowadzenia działalności bankowej.

Więcej informacji na www.kzbs.pl

Źródło: Krajowy Związek Banków Spółdzielczych / KZBS