Czego oczekują bankowcy od nowego Parlamentu Europejskiego?

Czego oczekują bankowcy od nowego Parlamentu Europejskiego?
Flagi UE przed Parlamentem Europejskim Fot. stock.adobe.com/Grecaud Paul
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Związek Banków Polskich przedstawił dokument pt. "Priorytety polskiego sektora finansowego na kolejną kadencję Parlamentu Europejskiego 2019-2024. Polskie banki silne w Europie".

#ZBP: potrzebujemy #UE silnej siłą państw członkowskich, niebędącej jedynie sumą interesów państw, ale dającą wartość dodaną dla konsumentów i przedsiębiorców, banków, dla których jest rodzimym rynkiem, na którym działamy, inwestujemy i płacimy podatki

ZBP prezentuje swoje oczekiwania związane z nową kadencją Parlamentu Europejskiego. Bankowcy wypowiadają się w kwestii: unii gospodarczej i monetarnej, strefy euro, unii bankowej, regulacji ostrożnościowych i stabilności finansowej, wzmocnienia pozycji banków jako wierzycieli, cyberbezpieczeństwa, zrównoważonego finansowania, ochrony konsumenta usług finansowych, edukacji finansowej, efektywnej absorpcji środków Unii Europejskiej.

Zobacz dokument ZBP pt. „Priorytety polskiego sektora finansowego na kolejną kadencję Parlamentu Europejskiego 2019-2024. Polskie banki silne w Europie” >>>

Unia Europejska nie jest wyimaginowaną organizacją, a my – Rzeczpospolita Polska oraz jej obywatele i przedsiębiorcy – nie jesteśmy w Unii na niby. Unia Europejska to my. Uczestniczymy w jej tworzeniu, zmianach i rozwoju.

Potrzebujemy Unii Europejskiej silnej siłą swoich państw członkowskich, niebędącej jedynie sumą interesów państw, lecz dającą wartość dodaną dla konsumentów i przedsiębiorców, w tym banków, dla których UE jest rodzimym rynkiem, na którym działamy, inwestujemy i płacimy podatki. Chcemy włączać się w rozwój Unii i czujemy się za nią współodpowiedzialni.

Czytaj także: Manifest ZBP na nową kadencję Parlamentu Europejskiego >>>

Banki głównym źródłem finansowania gospodarki w UE

Banki są głównym źródłem finansowania gospodarki w Unii Europejskiej. Czujemy się odpowiedzialni za rozwój ekonomiczny państw europejskich i z tego wynikają postulaty legislacyjne, które prezentujemy w toku prac legislacyjnych, również na forum UE. W ramach finansowania rozwoju, istotne są dla nas w szczególności: wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów lokalnych, a także projektów rozwojowych dla wszystkich sektorów gospodarki.

Dla zapewnienia właściwego poziomu dostępności finansowania przez sektor bankowy, niezbędne jest, aby był on bezpieczny i innowacyjny. Dlatego też, podkreślamy ciągłą potrzebę dbania o zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa systemów płatniczych, by uchronić banki, a zwłaszcza ich klientów przed cyberprzestępczością, która staje się coraz istotniejszym zagrożeniem. Z drugiej strony, chcemy jako sektor być innowacyjni i oferować coraz wyższej jakości usługi. Budowanie tej innowacyjności powinno być wspierane również przez prawodawcę europejskiego poprzez zapewnienie odpowiednich ram prawnych – w szczególności poprzez zbalansowane przepisy nadzorcze i ostrożnościowe.

Brak jednolitego rynku usług finansowych

Nadal nie mamy w Unii Europejskiej jednolitego rynku usług finansowych, w tym bankowych. Wynika to z braku zaufania, wspólnych regulacji i zabezpieczeń, zarówno dla poszczególnych konsumentów, jak i dla stabilności sektora. Oczekujemy, że wszyscy interesariusze będą z dobrą wolą i rozsądkiem dążyli do przemyślanych zmian, pozwalających na łatwiejsze działanie transgraniczne z zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

W ubiegłym roku mięło dziesięć lat od jednego z największych kryzysów finansowych w historii. Podkreślenia wymaga, że kryzys ten polski sektor bankowy przeszedł bez korzystania  z pomocy podatników. W tym okresie banki zostały zdecydowanie silniej uregulowane. Kapitalizacja sektora i poziom jego stabilności są obecnie wysokie, a wiele banków ma do czynienia z nadpłynnością. Przepisy ostrożnościowe uniemożliwiają jednak niekiedy uruchomienie środków finansowych w sposób i w zakresie zgodnym z oczekiwaniami inwestorów, potencjalnych kredytobiorców i państw. Niezbędna jest więc głęboka dyskusja na temat zasady proporcjonalności. Celem jest objęcie ofertą usług jak największej części społeczeństwa i przeciwdziałanie wykluczeniu bankowemu, które często prowadzi konsumentów do korzystania ze znacząco droższych usług finansowych oferowanych przez firny niebędące bankami.

Dodatkowej analizy wymaga ponadto tworzenie nowych przepisów nakierowanych na dodatkową ochronę konsumenta usług finansowych – należy pamiętać, aby projektowane przepisy nie dotyczyły jedynie wybranych elementów bądź zagadnień, lecz aby odnosiły się do wszystkich aspektów funkcjonowania konsumenta na rynku finansowym.

Rola edukacji finansowej

W europejskim społeczeństwie szczególnie ważna jest edukacja finansowa rozpoczynana już od wieku szkolnego. Posiadając odpowiednią wiedzę na temat ekonomii, gospodarki,  bankowości i ubezpieczeń, konsument będzie mniej narażony na ryzyko podjęcia niekorzystnych decyzji, a także będzie lepiej rozumiał swoje bezpośrednie otoczenie, bardziej aktywnie uczestniczył w społecznym i gospodarczym rozwoju kraju i Europy.

Na koniec nie sposób nie zaznaczyć naszych obaw związanych ze wzrostem zagrożenia w odniesieniu do cyberbezpieczeństwa. Tworzenie rozwiązań otwierających konkurencję w zakresie usług, które do niedawna były domeną wyłącznie banków, pozwala na obniżenie cen i większy wybór dla konsumenta. Może jednak powodować też działania niepożądane takie jak znaczne zwiększenie ryzyka cyberkradzieży – zarówno środków pieniężnych jak i tożsamości.

 

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP