IT@BANK 2016: Cyfrowe państwo

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Współpraca administracji państwowej z sektorem bankowym tworzy nowe możliwości, ale i też zagrożenia. Planowane są działania administracji w obszarach e-identyfikacji i e-tożsamości. Podniesie to bezpieczeństwo usług internetowych. W wystąpieniu wprowadzającym do sesji II, Niels Gotfredsen, senior vice President eSecurity Services w Nets, zaprezentował jak te problemy zostały rozwiązane w Danii.
Artykuły dot. konferencji IT@BANK 2016:

  1. IT@BANK 2016: Pierwsza część relacji z konferencji
  2. IT@BANK 2016: Cyfrowe państwo
  3. IT@BANK 2016: Nowe narzędzia
  4. IT@BANK 2016: Dla kogo tak naprawdę te innowacje?
  5. IT@BANK 2016: Najlepsi dostawcy rozwiązań IT dla sektora bankowego – wyróżnieni!

Premiera Aplikacji BANK Miesięcznik Finansowy:

Strona internetowa IT@BANK:

W systemie budowanym od 2011 r. można logować się z każdego miejsca i o dowolnej porze. Załatwiać między innymi sprawy związane z bankami, grantami dla studentów, pocztą, służbą zdrowia itp.

Działa wspólna platforma cyfrowa. Liczba transakcji w systemie NemID systematycznie rośnie. Przeciętnie użytkownik skorzystał z niego w 2015 r. 156 razy. Zmierzono satysfakcję użytkowników i osiągnęła ona 85%. Roczne oszczędności z wdrożenia tego systemu w administracji to 300 mln euro. System był budowany w ramach partnerstwa prywatno-publicznego.

161117.Niels.Gotfredsen.850x480Niels Gotfredsen przedstawił jak funkcjonują elementy e-państwa w Danii. Fot. ZBP/M.Stokłosa

Grzegorz Kowalczyk, Identity Management & Governance w firmie QUMAK S.A., mówił o panowaniu nad danymi rozproszonymi, co jest kluczem do zwiększania zaufania we współpracy banków z administracją publiczną. Administracja podjęła kroki mające na celu przejście od Polski papierowej do cyfrowej. Dla banków ważny jest m.in. dostęp do rejestrów państwowych. Ważny jest strumień identyfikacji tożsamości e-ID oraz wspólny model identyfikacji i uwierzytelnienia w tym jednego zdalnego oświadczenia woli. To oszczędność czasu i pieniędzy oraz wypełnienie regulacji eIDAS (mamy dwa lata na jej implementację). Według Ministerstwa Cyfryzacji na koniec 2017 r. z e-ID będzie korzystało 10 mln obywateli. Jednak nowe możliwości usług to również większa ilość danych i możliwość niekontrolowanego wypływu informacji. Danymi nieustrukturyzowanymi można zarządzać. Jednak tylko 20% przedsiębiorstw potrafi samodzielnie tworzyć systemy bezpieczeństwa.

Panel dyskusyjny moderował dr Mieczysław Groszek, wiceprezes Związek Banków Polskich. Oprócz niego głos zabierali: Piotr Alicki, prezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.; Marianna Sidoroff, zastępca dyrektora, Departament Gospodarki Elektronicznej, Ministerstwo Rozwoju; Arkadiusz Szczebiot, Chief Technology Officer, pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. IT oraz dr Paweł Widawski, dyr. Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w Związku Banków Polskich.

161117.Panel.2.850x480Od lewej: Mieczysław Groszek, Piotr Alicki, Marianna Sidoroff, Arkadiusz Szczebiot oraz Paweł Widawski. Fot. ZBP/M.Stokłosa

Nie wszyscy przedstawiciele kierownictw banków uznają współpracę z sektorem publicznym za ważną. Tak przynajmniej wynika z ankiety przeprowadzonej w trakcie kongresu gospodarczego w Sopocie. Trwają duże projekty, które wspólnie prowadzą biznes i administracja. Już uruchomiono profil zaufany (z udziałem bankowości), teraz zaś wdrażana jest e-tożsamość. Jednak w Polsce nie mamy jeszcze doświadczeń we współpracy państwa z sektorem prywatnym DNA i musimy się tego systemowo uczyć. Na przykład KIR może być pośrednikiem pomiędzy bankami i administracją. Społeczeństwo już korzysta z tych nowych możliwości. Stworzono przełomowe podejście udostępniania obywatelom usług drogą elektroniczną, ale na budowę takich usług potrzeba więcej czasu. Robienie biznesu wymaga współpracy – działalność środowiska bankowego i KIR, lub obecnie system Blik, to właśnie przykłady takiej współpracy. Jak twierdzili przedstawiciele administracji jest wola polityczna do dalszych wspólnych działań. Ważne jest właściwe, bezpieczne wdrożenie usług identyfikacji. Ważny jest też rozwój obrotu bezgotówkowego – jest tu jeszcze dużo do zrobienia. Strona publiczna dąży do upowszechnienia akceptacji kart płatniczych w administracji oraz do powszechnego stosowania e-faktury i e-paragonu.

Bohdan Szafrański