COVID-19: jak bezpiecznie skończyć kurs i zdać egzamin państwowy, aby zostać członkiem rady nadzorczej

COVID-19: jak bezpiecznie  skończyć kurs i zdać egzamin państwowy, aby zostać członkiem rady nadzorczej
Źródło: Canfor
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Canfor jest organizatorem konferencji, warsztatów i seminariów, które są miejscem spotkań kadry najwyższego i średniego szczebla firm obecnych na polskim i europejskim rynku. Już 3 października 2020 r. rozpoczyna się online Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych, w formie 5 sesji w weekendy.

#Canfor: Wieloletnie #Doświadczenie, stały #MonitoringRynku oraz współpraca z wybitnymi #Eksperci, pozwoliły firmie wypracować wzorzec organizacji wydarzeń na najwyższym poziomie organizacyjnym i merytorycznym #RadaNadzorcza #KursOnline

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych jest organizowany zgodnie z art. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2259).

Przygotowuje on uczestników do zdania egzaminu państwowego i pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

Kurs skierowany jest do kandydatów na członków rad nadzorczych: prezesów, dyrektorów, członków zarządu spółek, właścicieli firm, kadry zarządzającej urzędami administracji publicznej i placówkami służby zdrowia, członków związków zawodowych i rad pracowniczych przedsiębiorstw.

Kiedy odbywają się online zajęcia?

Zajęcia odbywają się podczas 5 sesji w weekendy (online).

Terminy:
Edycja październik: 3.10 ‒ 31.10.2020 r.

Edycja listopad:  7.11 ‒ 05.12.2020 r.

Edycja grudzień:  5.12 ‒ 16.01.2021 r.

Jakie zagadnienia będą omawiane?

Program Kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych:

1. Prawo cywilne;

2. Prawo gospodarcze publiczne;

3. Prawo gospodarcze prywatne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek kapitałowych;

4. Prawo gospodarcze Unii Europejskiej – w zakresie związanym z pełnieniem funkcji członka organu nadzorczego;

5. Zasady ładu korporacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Europie i na świecie;

6. Prawo pracy;

7. Prawo rynku kapitałowego;

8. Finanse przedsiębiorstw;

9. Rewizja finansowa oraz analiza sprawozdań finansowych;

10. Controlling i wartości przedsiębiorstwa.

Gdzie szukać informacji dodatkowych?

Wieloletnie doświadczenie, stały monitoring rynku oraz współpraca z wybitnymi ekspertami, pozwoliły firmie wypracować wzorzec organizacji wydarzeń na najwyższym poziomie organizacyjnym i merytorycznym.

Wydarzenia organizowane przez Canfor cieszą się zainteresowaniem oraz są wysoko oceniane przez ich uczestników.

Firma jest również organizatorem targów, eventów oraz szkoleń in-company.

Więcej szczegółów na  www.canfor.pl

Dbając o bezpieczeństwo zajęcia odbywają się w formule online.

logo Canfor
Źródło: aleBank.pl