COP24: uczestnicy przyjęli deklarację o solidarnej i sprawiedliwej transformacji

COP24: uczestnicy przyjęli deklarację o solidarnej i sprawiedliwej transformacji
© cop24.gov.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zgromadzeni na Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) szefowie państw i rządów przyjęli deklarację o solidarnej i sprawiedliwej transformacji (Solidarity and Just Transition Silesia Declaration), podało biuro prasowe konferencji.

Szefowie państw i rządów przyjęli na @COP24 deklarację o solidarnej i sprawiedliwej transformacji #COP24

Deklarację przygotowała polska prezydencja, a w jej imieniu dokument podpisał prezydent Andrzej Duda. Zakłada ona realizowanie celów związanych z ochroną klimatu przy jednoczesnym utrzymaniu rozwoju gospodarczego i miejsc pracy w duchu dziedzictwa „Solidarności”, podano w komunikacie.

Przedstawiciele 45 państw przyjęli deklarację przez aklamację. Lista państw popierających deklarację pozostaje otwarta i w dalszym ciągu możliwe jest przystępowanie do niej.

„Polska zawdzięcza swoją demokrację wielkiemu ruchowi społecznemu Solidarność, który wyrósł z ruchu związkowego, z walki o prawa pracownicze, możliwości zrzeszania się w wolne związki zawodowe, z walki o prawa socjalne. Przygotowując deklarację o sprawiedliwej i solidarnej transformacji, odwołujemy się do tego dziedzictwa” – powiedział Duda, cytowany w komunikacie.

Kluczowa społeczna aprobata dla zachodzących zmian

Sygnatariusze deklaracji potwierdzili, dla powodzenia działań zmierzających do stworzenia gospodarki niskoemisyjnej, kluczowa jest społeczna aprobata dla zachodzących zmian. Dlatego w pierwszej kolejności należy zapewnić bezpieczeństwo socjalne pracownikom, których miejsca pracy ulegać będą likwidacji bądź przekształceniu.

Solidarność oznaczać ma również wspólną odpowiedzialność wszystkich państw globu za środowisko naturalne. Negatywne konsekwencje zmian klimatycznych dotykają wszystkie regiony świata, choć w różnym stopniu. Rozwój technologiczny, który przyczynił się do zanieczyszczenia Ziemi, może spowodować również jej oczyszczanie, podnosząc standard warunków życia ludzi, wskazano.

„Nie bez powodu hasłem tegorocznego szczytu klimatycznego jest 'Changing Together’. Historia pokazuje, że działając wspólnie, w duchu solidarności, potrafimy dokonać rzeczy niemożliwych. Mam nadzieję, że przyjęta dziś deklaracja sprawiedliwej transformacji zainspiruje wszystkich uczestników konferencji do poszukiwania najlepszych rozwiązań zarówno dla klimatu, jak i globalnego społeczeństwa” – podkreślał Prezydent.

Globalny szczyt klimatyczny ONZ w Katowicach potrwa do 14 grudnia. Podczas konferencji przedstawiciele 196 państw i Unii Europejskiej dyskutować będą nad sposobami osiągnięcia celów wyznaczonych w tzw. porozumieniu paryskim z 2015 roku. Kolejne dni tematyczne poświęcone będą: elektromobilności, innowacjom, lasom, problematyce zrównoważonego rozwoju miast, finansowaniu polityki klimatycznej, jakości powietrza oraz ludzkiemu wymiarowi problematyki zmian klimatu.

Źródło: ISBnews