Co warto wiedzieć o nowych zasadach zakupów w internecie, które zaczną obowiązywać po 1 stycznia 2021 roku?

Co warto wiedzieć o nowych  zasadach zakupów w internecie, które zaczną obowiązywać po 1 stycznia 2021 roku?
Bartłomiej Nocoń, Źródło: aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od 1 stycznia 2021 roku europejskie transakcje online będą wymagały tzw. silnego uwierzytelnienia klienta. W związku z pojawieniem się tej zmiany, która dotknie każdej osoby i każdej firmy uczestniczącej w handlu internetowym zwróciliśmy się do Bartłomieja Noconia, Dyrektora Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w Związku Banków Polskich z prośbą o odpowiedzi na kilka pytań związanych z pojawieniem się tego dodatkowego zabezpieczenia dokonywanych zdalnie transakcji.

Robert Lidke: Jak pewne jest silne uwierzytelnienie – czy jest bezpieczne w 100%, może w 99%?

Bartłomiej Nocoń: Silne uwierzytelnienie polega na użyciu co najmniej dwóch z trzech elementów, są to: wiedza, posiadanie czegoś, cecha charakterystycznej klienta.

Każdy z tych elementów jest od siebie niezależny, więc znacząco zwiększa jej bezpieczeństwo transakcji. Czy jest to bezpieczne w 100 czy  99% nie zależy jedynie od stosowania silnego uwierzytelniania.

Niezwykle ważne jest też przestrzeganie kilku zasad z tym związanych:

(1) Przed podaniem swojego loginu i hasa do serwisu bankowości internetowej należy sprawdzić pasek adresu i upewnić się, że jest tam adres strony banku.

(2) Jeśli konsument ma możliwości techniczne powinien korzystać z aplikacji mobilnej banku i wtedy może zrezygnować z potwierdzania transakcji kodami sms.

(3) Zawsze przy potwierdzaniu operacji wykorzystując jakiekolwiek narzędzie autoryzacyjne (kod sms lub aplikację mobilną banku) koniecznie należy przeczytać treść wiadomości, porównać ją z informacjami wyświetlanymi na ekranie,  muszą się zgadzać!

(4) Nie można przekazywać nikomu swojego numeru PIN czy innych danych mogących zdradzić czynnik do uwierzytelniania, ani zapisywać takich danych na karcie czy w niezabezpieczonym telefonie!

Co zmieni się w transakcjach przeciętnego konsumenta? Czy silne uwierzytelnienie nie będzie irytujące, nie będzie zabierało dużo czasu, nie będzie zbyt dużym utrudnieniem dla niego?

Początkowo zmiany wywołane implementacją dyrektywy PSD2 i wdrożeniem silnego uwierzytelniania  mogą się spotkać z pewną niechęcią klientów ponieważ proces logowania czy zlecanie płatności ulega niewielkiemu wydłużeniu.

Płatności w e-commerce będą jednak dużo bezpieczniejsze choć  jednocześnie proces będzie bardziej złożony. Mimo to w dłuższej perspektywie modyfikacje te niewątpliwie przyczynią się do ochrony konsumenta poprzez minimalizację liczby transakcji oszukańczych.

Pamiętać należy również, że nie wszystkie transakcje będą musiały przechodzić procedurę silnego uwierzytelniania, dzięki czemu, część transakcji będzie przebiegała w sposób do którego konsumenci się już przyzwyczaili.

Czy już gdzieś jednak klienci banków mają do czynienia z silnym uwierzytelnieniem?

Tak, od 14 września br. stosowanie procedur silnego uwierzytelnienia ma już zastosowanie do logowania i korzystania z bankowości internetowej czy mobilnej.

Poza podaniem loginu i hasła klienci są proszeni o dodatkową weryfikację swojej tożsamości i jej potwierdzenie np. za pomocą aplikacji mobilnej danego banku lub kodów SMS.

 Co zrobić aby robiąc zakupy po 31 grudnia nie być zaskoczonym?

Na pewno warto upewnić się wcześniej czy bank posiada nasze aktualne dane kontaktowe. Można sprawdzić, w jaki sposób bank będzie weryfikował nasze transakcje.

Może się okazać, że mając kilka kart płatniczych wydanych przez różne banki, sposób autoryzacji będzie przebiegał inaczej przy dokonywaniu płatności każdą z nich.

Dodatkowo dobrym pomysłem jest, ściągnięcie aplikacji bankowej i umożliwienie potwierdzania płatności odciskiem palca lub skanem twarzy. Taki sposób autoryzacji jest bezpieczny i bardzo szybki.

 Co dzięki silnemu uwierzytelnieniu zyskają w przyszłości klienci, co zyska gospodarka?

Technologia jaka musi być zastosowana podczas płatności, tzw. 3-D Secure, jest kompatybilna z urządzeniami używanymi przez konsumentów do codziennych płatności, takimi jak smartfony.

Dzięki silnemu uwierzytelnieniu spodziewamy się dalszego wzrostu zaufania do zakupów przez internet

Przekazywana jest większa liczba informacji o transakcji, dzięki czemu banki mogą podejmować lepsze decyzje dotyczące ryzyka, a weryfikacja płatności przebiega w czasie rzeczywistym, wychwytując te transakcje, które mogą być oszukańcze.

Oznacza to również, że sklep internetowy może zyskać ochronę przed odpowiedzialnością, jeśli nawet dojdzie do oszustwa.

Większe bezpieczeństwo płatności w sieci przełoży się na mniej strat z tytułu oszustw w sklepach internetowych, na czym zyskają również sprzedawcy.

Konsumenci natomiast mogą mniej obawiać się o bezpieczeństwo swoich pieniędzy.

Dzięki silnemu uwierzytelnieniu spodziewamy się dalszego wzrostu zaufania do zakupów przez internet, co również wpisuje się doskonale w obecne realia związane z ograniczeniami liczby osób w sklepach i zachowania ogólnego dystansu społecznego.

Źródło: aleBank.pl