Co trzecia firma w Polsce korzysta z chmury

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

160719.co.trzecia.firma.400xGlobalne badania Intel Security pokazują, że w ciągu następnych 16 miesięcy 80 proc. budżetów IT w dużych firmach będzie przeznaczone na rozwiązania w chmurze. 
Podobny obraz, rosnącej popularności cloud computingu, wyłania się z badanie przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie Intela wśród managerów IT z dużych firm w Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech.

34 proc. dużych przedsiębiorstw w naszym kraju korzysta już z rozwiązań chmurowych. Największą popularnością cieszą się usługi chmury prywatnej.

W skali całego regionu usługi chmurowe wykorzystywane są przez 35 proc. dużych przedsiębiorstw. Na Węgrzech popularność usług chmurowych utrzymuje się na podobnym poziome, co w Polsce. Cloud computing jest najmniej rozpowszechniony w przedsiębiorstwach na terenie Rumunii (28 proc.), natomiast liderami w regionie są Czesi – aż 44 proc. tamtejszych dużych firm korzysta z rozwiązań chmurowych.

Wśród firm korzystających z rozwiązań chmurowych preferowana jest chmura prywatna, czyli własne, wewnętrzne środowisko, dostępne wyłącznie dla pracowników. Spośród przedsiębiorstw w regionie, które używają chmury, 53 proc. wykorzystuje właśnie chmurę prywatną. Wśród firm z Polski wskaźnik ten jest zbliżony do średniej – 56 proc. organizacji używa chmury tego typu.

Chmura publiczna, bazująca na infrastrukturze i aplikacjach zewnętrznych dostawców, cieszy się w dużych firmach zdecydowanie mniejszą popularnością. W krajach objętych badaniem używa jej 19 proc. przedsiębiorstw korzystających z chmury, najwięcej w Czechach (23 proc.), następnie w Rumunii (21 proc.), Polsce (19 proc.) i na Węgrzech (16 proc.). Bardziej rozpowszechniona jest chmura hybrydowa, będąca połączeniem prywatnej i publicznej. Usługi tego typu to już 27 proc. rozwiązań chmurowych w dużych przedsiębiorstwach w regionie (w Czechach – 36 proc., w Polsce – 26 proc., na Węgrzech – 24 proc., a w Rumunii – 21 proc.).

– Firmy w Polsce i w całym regionie doceniają zalety technologii chmurowych, w pierwszych wdrożeniach korzystając często z chmury prywatnej. W tym modelu managerowie IT mają bezpośrednią kontrolę nad bezpieczeństwem danych i niemal nieograniczone możliwości dopasowania usługi do potrzeb swojej organizacji – mówi Krzysztof Jonak, dyrektor Intela w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Dane liczbowe pochodzą z badania zrealizowanego przez Ipsos na zlecenie Intela w kwietniu i maju 2016 r. Wzięło w nim udział 80 respondentów z Polski, 50 z Rumunii, 70 z Węgier i 50 z Czech – decydentów IT z firm zatrudniających ponad 150 pracowników.

Marcin Złoch