Co szósty rejestrowanych samochód w UE to pojazd elektryczny

Co szósty rejestrowanych samochód w UE to pojazd elektryczny
Fot. stock.adobe.com / Fox_Dsign
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W 4. kwartale 2020 r. niemal co szósty samochód osobowy zarejestrowany w Unii Europejskiej był pojazdem z napędem elektrycznym ECV (16,5%) – wynika z danych Association des Constructeurs Européens d'Automobiles ( ACEA), które przytacza Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM).

Po bezprecedensowym wpływie COVID-19 na spadek sprzedaży samochodów, wprowadzane przez rządy pakiety pomocowe dla branży motoryzacyjnej miały na celu odbudowanie popytu na samochody, przede wszystkim na pojazdy z napędem alternatywnym, co spowodowało również wzrost zainteresowania samochodami nisko- i zeroemisyjnymi.

Paliwa konwencjonalne nadal dominowały w sprzedaży samochodów w UE pod względem udziału w rynku (75,5%) w 2020 roku

Ogółem w 2020 r. hybrydy stanowiły 11,9% całkowitej sprzedaży samochodów osobowych w całej UE, w porównaniu z 5,7% w 2019 r.

Pojazdy z napędem elektrycznym (ECV) odnotowały podobny poziom popytu w ubiegłym roku, osiągając 10,5% wszystkich nowych rejestracji w Unii Europejskiej, w porównaniu z 3,0% udziałem w rynku rok wcześniej. 

Chociaż ogólny spadek rejestracji samochodów o 3 miliony sztuk w wyniku COVID-19 najbardziej dotknął pojazdy napędzane olejem napędowym i benzyną, paliwa konwencjonalne nadal dominowały w sprzedaży samochodów w UE pod względem udziału w rynku (75,5%) w 2020 roku.

Samochody na benzynę i olej napędowy w odwrocie

Od października do grudnia 2020 roku sprzedaż samochodów z silnikami wysokoprężnymi i benzynowymi odnotowała znaczne spadki. Liczba zarejestrowanych pojazdów z silnikiem diesla w UE spadła o 23,0% do 730 837 sztuk.

Większość rynków UE wykazała zmniejszoną sprzedaż. W rezultacie udział diesla w rynku samochodowym skurczył się z 30,5% w czwartym kwartale 2019 r. do 25,4% w tym samym okresie 2020 r. – co sprawiło, że całoroczny udział diesla w rynku spadł do 28%.

Popyt na samochody benzynowe odnotował jeszcze głębszy spadek (-33,7%), z ponad 1,7 mln sztuk w 2019 roku do 1,2 mln w czwartym kwartale 2020 roku. W efekcie ich udział w rynku w całej UE zmniejszył się z 56,6% do 40,6% w ostatnim kwartale 2019 roku.

Z wyjątkiem Irlandii, wszystkie rynki UE –  w tym cztery główne – odnotowały spadki rejestracji samochodów benzynowych w trzymiesięcznym okresie.

Jednak w 2020 r. samochody benzynowe nadal stanowiły blisko połowę (47,5%) całkowitej sprzedaży samochodów osobowych w UE.

Kupujemy więcej elektryków niż hybryd

W czwartym kwartale ub.r. rejestracje samochodów z napędem elektrycznym (ECV) w UE wzrosły ze 130 992 sztuk w 2019 r. do prawie pół miliona (+262,8%), przewyższając po raz pierwszy wolumen sprzedaży samochodów z napędem hybrydowym.

W Niemczech rejestracje samochodów bateryjnych (BEV) wzrosły o ponad 500% w ostatnim kwartale 2020 roku

Ten silny wzrost popytu na samochody w pełni elektryczne (BEV) i hybrydy plug-in (PHEV) – przy wzroście rejestracji odpowiednio o 216,9% i 331,0% – był w dużej mierze napędzany przez zachęty rządowe dla pojazdów nisko- i zeroemisyjnych.

Część największych wzrostów odnotowano w krajach o najbardziej korzystnych zachętach. Na przykład w Niemczech rejestracje samochodów bateryjnych (BEV) wzrosły o ponad 500% w ostatnim kwartale 2020 roku.

W czwartym kwartale równie imponujący wzrost odnotowały hybrydy (HEV), których sprzedaż podwoiła się (+104,7%) z 212 612 sztuk w 2019 r. do 435 260 w roku ubiegłym, osiągając 15,1% udział w unijnym rynku samochodowym.

Po raz pierwszy w historii, w okresie od stycznia do grudnia 2020r., w UE sprzedano ponad milion sztuk samochodów osobowych z napędem hybrydowym HEV (1 182 792) i elektrycznym ECV (1 045 831).

Więcej kupujemy samochodów na LPG

W czwartym kwartale rejestracje samochodów napędzanych paliwami alternatywnymi – etanolem (E85), gazem płynnym (LPG) i gazem ziemnym (NGV) – wzrosły w UE o 19,6% do 69 877 sztuk.

Stało się tak głównie za sprawą znacznego wzrostu sprzedaży samochodów zasilanych LPG (+69,5%), podczas gdy w tym samym czasie odnotowano spadek rejestracji pojazdów zasilanych gazem ziemnym NGV (-35,3%).

Łącznie w czwartym kwartale wszystkie pojazdy z napędami alternatywnymi (APV) osiągnęły 34,0% rynku samochodowego UE z liczbą prawie miliona zarejestrowanych aut (wzrost o 143,9% w porównaniu z czwartym kwartałem).

W okresie od października do grudnia 2020r., rejestracje APV wzrosły w całej UE – z wyjątkiem Cypru.

Biorąc pod uwagę największe rynki samochodowe, najbardziej znaczące wzrosty odnotowały Niemcy (+236,6%), Francja (+156,7%) i Włochy (+108,9%); wszystkie te kraje zostały wzmocnione spektakularnym wzrostem sprzedaży bateryjnych samochodów elektrycznych (BEV) i hybrydowych typu plug-in (PHEV) pod koniec roku.

Źródło: Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego / PZPM