Co dalej z WIBOR-em?

Co dalej z WIBOR-em?
Fot. stock.adobe.com/metamorworks
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z końcem ubiegłego miesiąca upłynął termin poddania się przez banki uczestniczące w ustalaniu Fixingu stawki WIBOR obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu. Konieczność przeprowadzenia takiego audytu to efekt wejścia w życie Rozporządzenia BMR z dniem 1 stycznia 2018 r. "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych" (Rozporządzenie BMR) to główny akt prawny dotyczący benchmarków wprowadzonych przez Unię Europejską i obowiązujący bezpośrednio we wszystkich krajach członkowskich.

#WIBOR może być stosowany bez przeszkód przez podmioty nadzorowane przez #KNF jedynie do 1 stycznia 2020 r. #banki #KNF #Deloitte @DeloittePolska @uknf

Benchmark (wskaźnik referencyjny) to dowolny indeks stanowiący odniesienie do określenia kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu instrumentu finansowego czy też umowy finansowej lub do określenia wartości instrumentu finansowego.

Rozporządzenie BMR ma zastosowanie do szerokiej grupy podmiotów: m.in. banków, giełd, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych czy firm ubezpieczeniowych. Celem Komisji Europejskiej przy tworzeniu nowych regulacji było zwiększenie przejrzystości dla wszystkich publikowanych benchmarków.

Efektem wdrażania zmian wynikających z Rozporządzenia będzie wprowadzenie w Unii Europejskiej zupełnie nowych wskaźników referencyjnych. Przepisy unijne mówią, że benchmark powinien odzwierciedlać rynek lub realia gospodarcze, których pomiar jest celem wskaźnika referencyjnego i powinien być oparty na weryfikowalnych danych. Dane te oraz metodyka ustalania wskaźnika powinny być audytowane.

Termin poddania się przez banki uczestniczące w ustalaniu Fixingu stawki WIBOR obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu upłynął z końcem lipca. Zakres audytu powinien obejmować zarówno badanie przestrzegania postanowień Rozporządzenia BMR w zakresie wskaźników referencyjnych stóp procentowych, jakim jest w Polsce stawka WIBOR, jak również Kodeksu Postępowania Uczestników Fixingu WIBOR, wydanym przez nowego administratora stawki WIBOR – GPW Benchmark.  Wkrótce podobnemu audytowi podda się również sam administrator.

Okres przejściowy

Ale to nie wszystkie zmiany. Zgodnie z komunikatem Komisji Nadzoru Finansowego, wśród benchmarków, które na polskim rynku skorzystają z okresu przejściowego, znajduje się stawka WIBOR. Oznacza to, iż WIBOR może być stosowany bez przeszkód przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego jedynie w trakcie 2-letniego okresu przejściowego, to jest do 1 stycznia 2020 r.

Po tym terminie podmiot opracowujący WIBOR powinien uzyskać autoryzację KNF potwierdzającą spełnianie wymogów Rozporządzenia BMR w zakresie tego wskaźnika referencyjnego. Oznacza to, że w przypadku nieotrzymania takiego zezwolenia przez nowego administratora po styczniu 2020 r., żadne produkty nie będą mogły być już oparte o ten benchmark. Dlatego ważnym jest, aby użytkownicy stosujący benchmarki śledzili status dostawców tych stawek.

Co dalej z WIBOR-em?

Wskaźnik WIBOR jest kluczowym wskaźnikiem dla gospodarki naszego kraju, stosowanym dla 419 mld zł kredytów, 228 mld zł obligacji oraz 6,5 bln zł instrumentów pochodnych (wg szacunków IBnGR z 2016 r.).

Według jakich stawek będą oprocentowane kredyty dla klientów detalicznych i firm, które obecnie są indeksowane do WIBOR? O tym powinniśmy się przekonać już niedługo. Z informacji płynących z wypowiedzi przedstawiciela GPW Benchmark w najbliższym czasie możemy się spodziewać wypracowania propozycji nie tylko nowej stawki zastępującej WIBOR, ale również całej rodziny benchmarków, które będą konsultowane ze środowiskiem rynków finansowych oraz KNF.

Bankom zależałoby na otrzymaniu informacji o nowych benchmarkach już w trakcie 2019 r., aby z wyprzedzeniem móc się przygotować do wprowadzenia stosownych zmian.

Autorzy:

Paweł Spławski

 

 

 

 

Paweł Spławski, Dyrektor w Dziale ryzyka finansowego, Deloitte

Andrzej Kępa Andrzej Kępa, Menedżer w Dziale ryzyka finansowego, Deloitte