Co dalej z benchmarkiem EURIBOR?

Co dalej z benchmarkiem EURIBOR?
Fot. aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podczas IX Kongresu Rynku Instrumentów Pochodnych rozmawialiśmy z Jeanem-Louisem Schirmannem, sekretarzem generalnym EMMI European Money Markets Institute, który ma być administratorem benchmarku EURIBOR.

Jean-Louis Schirmann: mamy nadzieję, że zachowaliśmy staranność i otrzymamy upoważnienie podczas 2019 r., by wszystko było gotowe na 1 stycznia 2020 r., aby #EURIBOR mógł funkcjonować

aleBank.pl: Czym się zajmuje EMMI – European Money Markets Institute?

Jean-Louis Schirmann, sekretarz generalny EMMI European Money Markets Institute: głównym zadaniem EMMI European Money Markets Institute, wciąż poza tworzeniem swoich dwóch benchmarków, jest zapewnienie, by benchmark, szczególnie EURIBOR był zgodny z nowymi regulacjami, tak aby był w dalszym ciągu używany od 1 stycznia 2020 zgodnie z rozporządzeniem. My stalibyśmy się w ten sposób autoryzowanym administratorem tego istotnego benchmarku.

Jaka jest metodologia, której zamierzacie użyć, by się przygotować do stosowania nowego rozwiązania?

– Metodologia, jaką obecnie testujemy i którą konsultujemy z rynkiem, jest – jak ją nazywamy – metodologią hybrydową. Znaczy to, że jest po pierwsze oparta na transakcjach z banków.

W przypadku niewystarczającej liczby kwalifikowanych transakcji przenieśliśmy się na drugi poziom, który jest automatycznym wyliczeniem opartym na algorytmach, które mają uzupełnić transakcje w celu zastąpienia wymaganych wkładów z banków.

Wreszcie mamy też trzeci poziom, na wypadek, gdybyśmy nie mogli dojść do satysfakcjonującego wyniku z tego algorytmu, w którym banki dadzą własny poziom pożyczek na niezabezpieczonym rynku w oparciu o niektóre modele wewnętrzne i wewnętrzne koszty finansowania.

Jak dalece zaawansowani jesteście w pracach nad swoim projektem?

– Jesteśmy zaawansowani. Nasz test wykazał, że dysponujemy metodologią, która jest solidna i będzie zgodna z wymogami EMIR – European Market Infrastructure Regulation. Po otrzymaniu wszystkich opinii z rynku opublikujemy ostateczną wersję metodyki.

Następnie będziemy starać się o autoryzację do początku drugiego kwartału 2019 roku. Mamy nadzieję, że zachowaliśmy staranność i otrzymamy upoważnienie podczas 2019 roku, by wszystko było gotowe na dzień 1 stycznia 2020 roku.

Kto wyraża zgodę na tę nową metodologię?

– Takie upoważnienie wydaje belgijski nadzorca ds. rynków i usług finansowych (FSMA) Financial Services and Markets Authority wraz z kolegium nadzorców, które składa się również z władz nadzorczych z różnych państw strefy euro.