CITI Handlowy w 2023 roku z zyskiem netto grupy wyższym o 46 procent niż rok wcześniej

CITI Handlowy w 2023 roku z zyskiem netto grupy wyższym o 46 procent niż rok wcześniej
Fot. stock.adobe.com / MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Handlowy odnotował 2 256,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2023 r. wobec 1 545,68 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank, prezentując wstępne dane.

„W 2023 roku Grupa wypracowała wstępny zysk netto w wysokości 2 256,3 mln zł, który był wyższy o 710,7 mln zł (tj. 46%) w stosunku do zysku za 2022 rok. Za wzrost zysku netto odpowiadały wyższe przychody, które wzrosły o 861 mln zł (tj. 23,6% r/r) do poziomu 4 508,6 mln zł. Motorem wzrostu przychodów był wyższy wynik odsetkowy, uzyskany głównie w obszarze działalności skarbcowej na skutek utrzymujących się w 2023 roku wysokich stóp procentowanych, W ujęciu segmentowym, przychody segmentu Bankowości Instytucjonalnej wzrosły o 607,6 mln zł (tj. 23,3% r./r.), natomiast segment Bankowości Detalicznej zanotował wzrost przychodów o 253,4 mln zł (tj. o 24,5% r./r.)” – czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3 278,72 mln zł wobec 2 740,87 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 561,5 mln zł wobec 579,72 mln zł rok wcześniej.

Najważniejsze osiągnięcia biznesowe Grupy za 2023 rok:

• Bank udzielił łącznie 4,2 mld zł finansowania klientom Bankowości Instytucjonalnej, z tego 2,2 mld zł dla klientów Bankowości Przedsiębiorstw, 1,1 mld zł dla klientów globalnych i 0,9 mld zł dla klientów korporacyjnych;

• Bank był organizatorem emisji obligacji dla międzynarodowej instytucji finansowej w wysokości 4,6 mld zł (+48% r./r.);

• Bank wspierał również inicjatywy z obszaru zrównoważonego rozwoju, m.in. poprzez podpisanie umowy faktoringu odwróconego z firmą z branży sprzedaży detalicznej, uwzgledniającej realizację celów z obszaru odpowiedzialnego biznesu oraz w ramach konsorcjum banków, Citi Handlowy udzielił finansowania w formule Sustainability-Linked Loan na cele akwizycyjno-inwestycyjne dla firmy z branży medycznej;

• Bank rozwijał swoje platformy oraz prowadził szeroką komercjalizację systemu bankowości elektronicznej CitiDirect 3.0 – w konsekwencji odnotowany został wzrost o 4% r/r transakcji przetworzonych drogą elektroniczną;

• Koncentracja banku na automatyzacji procesów i rozliczeń w czasie rzeczywistym wpłynęła na 9,5-krotny wzrost wolumenów płatności natychmiastowych Express Elixir w porównaniu do roku 2022;

• W segmencie Bankowości Detalicznej, Grupa kontynuowała wzrost w obszarze Bankowości Prywatnej, czego dowodem jest wzrost liczby klientów zamożnych (Citigold Private Client) o 22% r./r. Ogólnie depozyty klientów indywidualnych zanotowały wzrost o 8% r./r., co pokazuje że Bank zbudował atrakcyjną ofertę dla strategicznej grupy klientów;

• Wzrosty obserwowane były również w obszarze produktów inwestycyjnych – łączna wartość środków zarządzanych w produktach o charakterze inwestycyjnym nabytych przez klientów detalicznych za pośrednictwem banku, była o 15% wyższa od wartości na koniec analogicznego okresu w 2022 roku.

• Intensywne działania banku w zakresie uatrakcyjnienia oferty kart kredytowych zaowocowały też wzrostem akwizycji kart kredytowych o 65% r/r, a wolumen transakcji dokonywanych za pośrednictwem kart urósł o 7% r/r i był największy od 4 lat;

• Obserwowany powrót zainteresowania klientów pożyczkami gotówkowymi spowodował wzrost sprzedaży tych produktów o 25% r/r

• Bank również skupiał się na poprawie doświadczeń klientów, m.in. poprzez cyfrowe narzędzia takie jak CitiKantor. Liczba transakcji FX w Segmencie Bankowości Detalicznej wzrosła o 8% r/r” – wymieniono w raporcie.

Grupa osiągnęła współczynnik wypłacalności na poziomie 23,6% według stanu na 31 grudnia 2023 roku, tj. o 2,8 pkt proc. powyżej wymogu kapitałowego TLAC.

Wskaźnik kredytów nieobsługiwanych (NPL) wyniósł w ub.r. 4%, bez zmian r/r.

Aktywa razem banku wyniosły 73,39 mld zł na koniec 2023 r. wobec 69,8 mld zł na koniec 2022 r.

„Wstępny jednostkowy zysk netto banku (zysk do podziału) za 2023 rok wyniósł 2 255,2 mln zł i był wyższy o 685,9 mln zł od zysku za 2022 rok” – czytamy w raporcie.

Źródło: ISBnews