Cezary Stypułkowski: Wyniki sektora w 2016 roku i priorytety banku

Cezary Stypułkowski: Wyniki sektora w 2016 roku i priorytety banku
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Cezary Stypułkowski - Prezes Zarządu mBanku

Cezary Stypułkowski: Dla sektora bankowego to był operacyjnie bardzo dobry rok. Mniejsza była dynamika kredytów ze względu na aktywność gospodarczą. Finansowo wyniki za ostatni rok dla sektora są nieco słabsze, ale sektor bankowy został obciążony istotnymi podatkami. Płacimy podatek bankowy, niektóre z linii przychodowych zostały bardziej dociśnięte i uregulowane, ale aktywność była wysoka, wyniki są przyzwoite. Jest raczej dobrze.

Kluczową różnicą jest to, że do tej pory sektor bankowy rozwijał się wokół produktów. W tej chwili większą wagę ma relacja klientowska. Klient w centrum uwagi. Dobre rozumienie zachowań klienta, jego potrzeb, ich antycypowanie, umiejętność kalibrowania produktu na poziomie oczekiwań bardzo wąskich grup klientów. Dzisiejsza technologia pozwala na lepsze sprostanie temu wyzwaniu i bank wokół tego się koncentruje.

Mamy w nazwie „m” – mBank – to przekłada się na prostą rzecz – bank będzie w komórce. Mobile banking. Inwestycje, które bank czyni i obszar główny skoncentrowania wysiłku inwestycyjnego i intelektualnego naszego banku dotyczy tego, aby wszystko było sprawnie dostępne na urządzeniach mobilnych.

Nie oczekujemy jakiejś fundamentalnej zmiany. Już jesteśmy bankiem o największej liczbie klientów używających urządzeń mobilnych. Stopniowo wprowadzamy rozwiązania, które znajdują się na linii wdrażania strategii. Nie mam poczucia, aby to był jeden wielki big bang, który spowoduje, że wszysto się zmieniło. W roku 2013 wprowadziliśmy nowy mBank, zmieniliśmy brand dla całej grupy i w tym samym czasie zaoferowaliśmy klientom nowy stan webowy i nowe rozwiązania mobilne. Teraz to już będzie kwestia ewolucyjna.

W grupie mBanku zrobiliśmy olbrzymią zmianę – przyjęliśmy założenie, że poprzez bank hipoteczny będziemy oferowali kredyty hipoteczne dla osób fizycznych po to, aby móc oprzeć finansowanie tych portfeli na długoterminowych papierach wartościowych jakimi są tzw. listy zastawne. Do tej pory jest to skuteczne. Jesteśmy największym bankiem hipotecznym. Coraz większa część portfela jest finansowana listami zastawnymi plasowanymi zarówno wśród inwestorów krajowych jak i zagranicznych.

Pełny wywiad dostępny tutaj