Nowoczesny Bank Spółdzielczy

Nowoczesny Bank Spółdzielczy

NBS 2016/09

nbs.2016.09.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (wrzesień 2016):

 • Mądrzy przed szkodą – Ze Zdzisławem Kupczykiem, prezesem zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., rozmawiał Maciej Małek
 • Quo vadis bankowości spółdzielcza?
 • Nowa rola obsługi prawnej w bankach spółdzielczych
 • IPS, zrzeszenie zintegrowane…  i co dalej?
 • Szanse ma tylko bank efektywny
 • Statyka i dynamika banku spółdzielczego

Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS, FN, NZB (KF), EDS


CZYTAJ WIĘCEJ
Nowoczesny Bank Spółdzielczy

NBS 2016/07-08

nbs.2016.07-08.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (lipiec-sierpień 2016):

 • Banki spółdzielcze to solidny komponent systemu finansowego: Ze Zdzisławem Sokalem, prezesem Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, rozmawiał Maciej Małek
 • Komunikacja marki w mediach społecznościowych
 • Wyzwania dla bankowości spółdzielczej
 • Jubileusz w nowych warunkach
 • Ruszyły nowe instrumenty finansowe UE dla małego biznesu
 • Bezpieczeństwo w sieci – edukacja klienta

Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS, FN, NZB (KF), EDS


CZYTAJ WIĘCEJ
Nowoczesny Bank Spółdzielczy

NBS 2016/06

nbs.2016.06.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (czerwiec 2016):

 • O odpowiedzialności w blaskach i cieniach spółdzielczego święta – Przed nami tradycyjne święto spółdzielczości. Obyczaj nakazuje, aby ztakiej okazji eksponować zalety fenomenu, zktórym święto jest powiązane. Dlatego wszystkim, którym bliska jest idea spółdzielczości, aspółdzielczości bankowej wszczególności, przekazuję wyrazy uznania za kontynuowanie dzieła twórców izałożycieli banków spółdzielczych w Polsce.
 • Technologiczne determinanty funkcjonowania i rozwoju bankowości spółdzielczej
 • IPS nie rozwiąże wszystkich problemów – Rozmowa z Krzysztofem Pietraszkiewiczem – prezesem Związku Banków Polskich
 • Bariery efektywności informatyzacji banków
 • Talentów ci unas dostatek
 • Jak budować pozycję rynkową w epoce smartfonów i niskich stóp procentowych

Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS, FN, NZB (KF), EDS


CZYTAJ WIĘCEJ
Nowoczesny Bank Spółdzielczy

NBS 2016/04

nbs.2016.04.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (kwiecień 2016):

 • Liczy się biznes, informatyka jest tylko narzędziem i spoiwem – Wszyscy doświadczamy wpływu nowoczesnych technologii na nasze życie zawodowe i prywatne, ale ciągle aktualne jest pytanie o wpływ wszechobecnej informatyzacji i automatyzacji na nasz biznes w bankowości spółdzielczej
 • RAPORT NBS: Finansowanie rozwoju na obszarach wiejskich – Przed nami wiele zadań – mówi Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi
 • IPS i inne wyzwania – rozmowa z Czesławem Swachą, prezesem zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego
 • Ryzyko regulacyjne
 • Więcej informacji to mniej wyłudzeń
 • Wpływ zmian otoczenia na zarządzanie strategiczne bankiem spółdzielczym
CZYTAJ WIĘCEJ
Nowoczesny Bank Spółdzielczy

NBS 2016/03

nbs.2016.03.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (marzec 2016):

 • Wzrost czy stabilizacja? Mimo że zbliżamy się już do końca pierwszego kwartału 2016 r., więcej jest niewiadomych niż możliwych do przewidzenia ścieżek prowadzących w najbliższą przyszłość. Zakładamy jednak, że mimo wielu ryzyk związanych z rozwojem gospodarek globalnych oraz niepewnością sytuacji społeczno-politycznej w Polsce, w roku 2016 nie nastąpi spowolnienie gospodarcze.
 • Raport Bancassurance
 • Strategia warunkiem efektywnej zmiany modelu biznesowego banku spółdzielczego
 • Nowe zasady naliczania i wpłat opłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w 2016 r.
 • Podatek bankowy – wstęp do przebudowy rynku finansowego
 • Media społecznościowe w budowaniu strategii komunikacyjnej i umacnianiu relacji z klientami
CZYTAJ WIĘCEJ
Nowoczesny Bank Spółdzielczy

NBS 2016/02

nbs.2016.02.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (luty 2016):

 • Doświadczenia europejskich banków spółdzielczych – Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce wchodzi w okres wielkich egzystencjalnych wyzwań. Banki muszą nie tylko skłonić instytucje zrzeszające do radykalnej zmiany formuły i zasad działania, ale także odnaleźć się w strukturach systemu ochrony instytucjonalnej (IPS).
 • Opłaty na BFG czy systemowe koszty stabilizacji sektora bankowego
 • Opłata na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców
 • Nowe realia rynkowe wymagają innowacyjnego działania
 • Uczymy oszczędzania już od pierwszej klasy
 • Aktywizacja i wyrównywanie szans
CZYTAJ WIĘCEJ
Nowoczesny Bank Spółdzielczy

NBS 2016/01

nbs.2016.01.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (styczeń 2016):

 • Zarządzanie ryzykiem bywa ryzykowne
 • Zaliczanie udziałów banków spółdzielczych do funduszy własnych dla potrzeb rozporządzenia CRR
 • Czy społeczna odpowiedzialność biznesu ma sens? Od wielu lat prowadzona jest dyskusja na temat społecznej odpowiedzialności biznesu oraz roli, jaką odgrywają w tym zagadnieniu banki i instytucje finansowe. Banki są utożsamiane z instytucjami, które winny kreować odpowienie postawy społeczne i propagować inicjatywy, które mają wspierać rozwój firm i instytucji.
 • Lepsze warunki dla bankowości spółdzielczej?
 • Banki spółdzielcze i jednostki samorządu terytorialnego – wspólnie walczą o dobro regionu.
 • 51. uroczystość wręczenia certyfikatów ZBP
CZYTAJ WIĘCEJ
Nowoczesny Bank Spółdzielczy

NBS 2015/12

nbs.2015.12.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (grudzień 2015):

 • Jak aplikować po nowe gwarancje unijne?
 • Obciążenia finansowe na Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • Za bank odpowiadają jego władze: Kwestią istotną wydaje się perspektywa uzyskania w efekcie zbudowania Systemu Ochrony Instytucjonalnej ulgi dotyczącej kosztów wkładu finansowego na rzecz BFG i KNF – Z zastępcą przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Wojciechem Kwaśniakiem rozmawia Maciej Małek
 • Ryzyko modeli
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia działań
 • 25-lecie SGB-Banku S.A. i Spółdzielczej Grupy Bankowej
CZYTAJ WIĘCEJ
Nowoczesny Bank Spółdzielczy

NBS 2015/11

nbs.2015.11.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (listopad 2015):

 • Podsumowanie Forum Liderów Banków Spółdzielczych
 • System ochrony podstawą nowego modelu działania SGB
 • Dobre wybory to nasze być albo nie być: Udział sektora spółdzielczego w rynku mierzony sumą
  bilansową, poziomem depozytów i akcją kredytową utrzymuje się na stałym poziomie. Oznacza to, że rozwijamy się w tempie sektora bankowego. To dobrze. Niepokojący jest malejący udział w zyskach sektora. Nie wystarczy więc w budowanym IPS uwolnienie części kapitałów dla rozwiązania problemu efektywności. Kluczowa pozostaje kwestia ich alokacji. Rozmowa z Teresą Kudlicką, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku, przewodniczącą Sekcji banków spółdzielczych i zrzeszających w ZBP.
 • Kiedy bank działa zgodnie z przepisami prawa?
 • Społeczna odpowiedzialność to nasza codzienność
 • Mikrofinansowanie na wznoszącej fali
CZYTAJ WIĘCEJ
Nowoczesny Bank Spółdzielczy

NBS 2015/10

nbs.2015.10.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (październik 2015):

 • Nowy ład regulacyjny to szansa i wyzwanie
 • Jerzy Bańka: Wypełnianie wymogów ustawowych to nie wszystko
 • Nie wolno zwlekać z dyskusją nad poprawą efektywności sektora: (…) Diagnoza dedykowana bankom spółdzielczym ze swej istoty pozostaje niezmienna, a ewaluacji podlegają elementy wynikające z dynamiki zmian na rynkach finansowych – Rozmowa z prezesem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dr. Jerzym Pruskim
 • Świat nie kończy się na dotacjach
 • Banki spółdzielcze i JST – partnerstwo dla rozwoju
 • CSR – nasz chleb powszedni
CZYTAJ WIĘCEJ
Nowoczesny Bank Spółdzielczy

NBS 2015/09

nbs.2015.09.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (wrzesień 2015):

 • Zgoda buduje – podpowiada Bartosz Kublik
 • Krzysztof Pietraszkiewicz: – Pracujemy na rzecz efektywnych rozwiązań
 • Banki spółdzielcze w otoczeniu regulacyjno-gospodarczym – Przejrzyste rozgraniczenie kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy bankami spółdzielczymi a bankami zrzeszającymi stanowiło dotychczas podstawowy problem polskiej bankowości spółdzielczej.
 • Znowelizowana konstytucja bankowości spółdzielczej w Polsce
 • Sprawy niezwykle ważne
 • Odpowiedzialność wpisana w tradycję
CZYTAJ WIĘCEJ
Nowoczesny Bank Spółdzielczy

NBS 2015/06

nbs.2015.06.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (czerwiec 2015):

 • Liderzy polskiego kapitału. Gala rankingu miesięcznika NBS
 • NBS Raport: Portfele zrzeszeń
 • Nowe technologie IT: WYŚCIG ZBROJEŃ – Banki spółdzielcze nie mogą ignorować płatności mobilnych, cloud computing czy big data – cyfrowego świata, który zmienia nasze życie. Nowe technologie winny dawać konkretny efekt biznesowy, tak jak w bankach komercyjnych, które w ciągu 10 lat ujednoliciły standardy i zautomatyzowały obsługę klientów, redukując wskaźniki efektywności C/I do poziomu 50 proc.
 • Trudne słowo: integracja
 • Prawnik w banku pilnie poszukiwany
 • Raiffeisen Schweiz. Konsolidacja jako przywilej
CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 3