NBS 2016/01

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2016.01.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (styczeń 2016):

  • Zarządzanie ryzykiem bywa ryzykowne
  • Zaliczanie udziałów banków spółdzielczych do funduszy własnych dla potrzeb rozporządzenia CRR
  • Czy społeczna odpowiedzialność biznesu ma sens? Od wielu lat prowadzona jest dyskusja na temat społecznej odpowiedzialności biznesu oraz roli, jaką odgrywają w tym zagadnieniu banki i instytucje finansowe. Banki są utożsamiane z instytucjami, które winny kreować odpowienie postawy społeczne i propagować inicjatywy, które mają wspierać rozwój firm i instytucji.
  • Lepsze warunki dla bankowości spółdzielczej?
  • Banki spółdzielcze i jednostki samorządu terytorialnego - wspólnie walczą o dobro regionu.
  • 51. uroczystość wręczenia certyfikatów ZBP