NBS 2015/10

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2015.10.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (październik 2015):

  • Nowy ład regulacyjny to szansa i wyzwanie
  • Jerzy Bańka: Wypełnianie wymogów ustawowych to nie wszystko
  • Nie wolno zwlekać z dyskusją nad poprawą efektywności sektora: (...) Diagnoza dedykowana bankom spółdzielczym ze swej istoty pozostaje niezmienna, a ewaluacji podlegają elementy wynikające z dynamiki zmian na rynkach finansowych - Rozmowa z prezesem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dr. Jerzym Pruskim
  • Świat nie kończy się na dotacjach
  • Banki spółdzielcze i JST - partnerstwo dla rozwoju
  • CSR - nasz chleb powszedni