NBS 2015/12

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2015.12.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (grudzień 2015):

  • Jak aplikować po nowe gwarancje unijne?
  • Obciążenia finansowe na Bankowy Fundusz Gwarancyjny
  • Za bank odpowiadają jego władze: Kwestią istotną wydaje się perspektywa uzyskania w efekcie zbudowania Systemu Ochrony Instytucjonalnej ulgi dotyczącej kosztów wkładu finansowego na rzecz BFG i KNF - Z zastępcą przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Wojciechem Kwaśniakiem rozmawia Maciej Małek
  • Ryzyko modeli
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia działań
  • 25-lecie SGB-Banku S.A. i Spółdzielczej Grupy Bankowej