FN 2017/07-09 (lipiec-wrzesień 2017)

FN 2017/07-09 (lipiec-wrzesień 2017)

Finansowanie Nieruchomości – wrzesień 2017

Oddajemy 52 numer Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości” w dobrym klimacie dotyczącym wysokiego wzrostu gospodarczego w Polsce, bardzo dobrej sytuacji budżetu państwa, utrzymania wysokiego ratingu Polski przez agencje ratingowe, niezwykle optymistycznych prognoz agencji ratingowych dotyczących wzrostu PKB oraz znakomitych tendencji na rynku nieruchomości w obrębie produkcji budowlanej i podaży mieszkań.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2017/07-09 (lipiec-wrzesień 2017)

Instrumenty Finansowania Nieruchomości | MIESZKANIE? Masz jak w banku! / A flat? You have it like in a bank!

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego stanowi dla sektora bankowego istotną część biznesowej aktywności. Od początku tego stulecia, szczególnie od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, to banki oferujące komercyjny kredyt hipoteczny są dominującym źródłem środków, które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych Polaków.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2017/07-09 (lipiec-wrzesień 2017)

Instrumenty finansowania nieruchomości: Zakupy nieruchomości komercyjnych w Polsce – formuła asset deal. Opis metodologii1 / Commecial Property Purchase in Poland in the form of asset deal. Methodology description

Według danych za lata 2016-2017, rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce (rozumiany łącznie jako rynek biur, centrów handlowych, parków handlowych, magazynów, parków logistycznych, lokali użytkowych wynajętych zewnętrznym najemcom) znajduje się nadal w fazie dynamicznego rozwoju. Świadczy o tym m.in. znaczący wolumen zawieranych transakcji zakupu nieruchomości. Wolumen ten nadal rośnie.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2017/07-09 (lipiec-wrzesień 2017)

Prawo i legislacja: Konwersja kredytu frankowego na kredyt złotowy Czy nowa inicjatywa Prezydenta może pomóc kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej? / Conversion of a Swiss franc mortgage loan into PLN mortgage loan Can the new President’s initiative help borrowers in financial difficulties?

Nowa inicjatywa ustawodawcza Kancelarii Prezydenta, mająca na celu poprawę sytuacji kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty denominowane lub indeksowane do waluty szwajcarskiej, nie spotkała się z pozytywnym odbiorem zarówno kredytobiorców1, jak i kredytodawców. Chociaż, w wypowiedziach publicznych, jedynie przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego2 i Narodowego Banku Polskiego, praktycznie poparli rozwiązania zawarte w tym projekcie ustawy.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2017/07-09 (lipiec-wrzesień 2017)

Raporty: AMRON* – SARFiN Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości – II kwartał 2017 r.

O raporcie

Od 8 lat systematycznie co kwartał dostarczamy Państwu aktualne informacje o skali akcji kredytowej polskich banków w obszarze finansowania nieruchomości mieszkaniowych oraz trendach i cenach transakcyjnych na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Prezentujemy wyniki drugiego kwartału i pierwszego półrocza 2017 roku w odniesieniu do wyników kilku poprzednich kwartałów.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2017/07-09 (lipiec-wrzesień 2017)

Konferencje i Kongresy: XIV Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych

W dniach 30 listopada i 1 grudnia 2017 r. odbędzie się XIV edycja Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych. Tak, jak w latach poprzednich, nie zabraknie ważnych gości. Poruszane będą palące zagadnienia związane z finansowaniem potrzeb mieszkaniowych ludności, nowymi rozwiązaniami produktowymi oraz wyzwaniami, jakie stoją przed bankami, pośrednikami kredytowymi, rzeczoznawcami majątkowymi i deweloperami.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1