Konferencje i Kongresy: XIV Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dniach 30 listopada i 1 grudnia 2017 r. odbędzie się XIV edycja Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych. Tak, jak w latach poprzednich, nie zabraknie ważnych gości. Poruszane będą palące zagadnienia związane z finansowaniem potrzeb mieszkaniowych ludności, nowymi rozwiązaniami produktowymi oraz wyzwaniami, jakie stoją przed bankami, pośrednikami kredytowymi, rzeczoznawcami majątkowymi i deweloperami.

Tegoroczna edycja Kongresu będzie się odbywać w przededniu wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku części ważnych wymogów ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Szczególne ważna będzie tu diagnoza obecnie funkcjonujących już przepisów i podzielenia się pierwszymi doświadczeniami.

Innym ważnym punktem naszej dyskusji na Kongresie będzie Narodowy Program Mieszkaniowy i dyskusja nad jego niektórymi elementami, które może bezpośrednio nie dotyczą finansowania z udziałem sektora bankowego, ale mają istotny wpływ na poprawę potencjalnej zdolności kredytowej, jak chociażby zapowiadane przez rząd Indywidualne Konta Mieszkaniowe z systemem dopłat.

Dyskutując o przyszłości rynku mieszkaniowego, będziemy rozmawiać o REIT-ach i ich potencjalnej możliwości finansowania z większym i mniejszym udziałem sektora bankowego, nowych produktów i rozwiązań. Ostatnie zmiany regulacyjne, które już weszły w życie, otwierają nowe możliwości dla sektora bankowego w zakresie restrukturyzacji i tzw. miękkiej windykacji.

Konieczna będzie dyskusja o problemach konsumenckich. O tym, czy nowe przepisy i planowane regulacje istotnie zmniejszą ryzyko klienta. Kongres to nie tylko spotkanie z przedstawicielami sektora bankowego i podsumowanie rocznej działalności w obszarze kredytu mieszkaniowego, ale także dyskusja z uczestnikami rynku nieruchomości, jak:

  • firmy deweloperskie i poszukiwanie wspólnie z nimi synergii, jak spowodować, aby moce produkcyjne deweloperów mieszkaniowych były wykorzystywane w 100 a nie w 70-80 proc.
  • pośrednicy kredytowi i dyskusja nad przejrzystą oraz jeszcze lepszą ofertą dla konsumenta
  • rzeczoznawcy majątkowi i poszukiwanie rozwiązań poprawiających jakość wykonywanych wycen nieruchomości i pogłębiających współpracę z sektorem bankowym
  • regulatorzy i przedstawiciele rządu, czyli jak najlepiej spełniać wymogi nadzorcze i regulacje rynku mieszkaniowego, aby nie były one barierą, a szansą na dalszy rozwój
  • analitycy i eksperci tego rynku – jaki jest stan finansowania potrzeb mieszkaniowych i prognozy rozwoju tego rynku. W ocenie ZBP rynek mieszkaniowy ciągle nie wyczerpał swoich możliwości.

Nie zabraknie tradycyjnie wydarzeń towarzyszących Kongresowi, jak:

  • kwartalny raport o akcji kredytowej banków i kształtowaniu się cen transakcyjnych nieruchomości mieszkaniowych AMRON/SARFIN
  • wręczenie Nagrody Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości” SZKLANE DOMY.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

Szczegóły wkrótce podamy na stronach:
www.zbp.pl
www.housingfinancecongress.eu
www.alebank.pl

 

Przygotował
Michał Wydra
Sekretarz Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości,
Doradca Zarządu ZBP