fn.2014.k3.okladka.338x400Finansowanie Nieruchomości (lipiec - wrzesień 2014)

  • Rozmowa z profesorem Jackiem Łaszkiem: Nie ma systemów doskonałych
  • Bolesław Meluch: Odwrócona hipoteka - czy dobrze rozumiemy, jak funkcjonuje?
  • Jerzy Ptaszyński: Modele prognozy dynamiki zmian wartości zabezpieczeń kredytów hipotecznych Centrum AMRON
  • Maciej J. Nowak: Zarządzanie przestrzenią a rynek nieruchomości

 

FN 2014/07-09 (lipiec-wrzesień 2014)

FN 2014/07-09 (lipiec-wrzesień 2014)

Od redakcji: lipiec- wrzesień 2014

fn.2014.k3.foto.002.b.314x400Drodzy Państwo!

Czytelnicy, Autorzy, Współpracownicy, Członkowie Rady Programowej! Dziękujemy. Za Waszą wiedzę, dalekowzroczność, nieustępliwość. 10 lat temu rynek finansowania nieruchomości raczkował. A Państwo uznali, że to przyszłość, że warto o nim pisać, dyskutować, rozwijać. Dzięki temu powstał nasz kwartalnik – ani tak masowe, ani popularne czasopismo, jak marzą wydawcy. Nie redagujemy wysokonakładowego poradnika. Naszych artykułów nie czytają miliony odbiorców, tylko stosunkowo wąskie grono specjalistów. A mimo to odczuwamy wielką satysfakcję, że redagujemy poważne pismo dla profesjonalistów z sektora bankowego, ubezpieczeniowego, deweloperskiego i innych, które tym sferom są bliskie.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2014/07-09 (lipiec-wrzesień 2014)

Rynek finansowania nieruchomości: Odwrócona hipoteka – czy dobrze rozumiemy, jak funkcjonuje?

fn.2014.k3.foto.005.b.150xMówiąc o odwróconej hipotece, należy mieć na myśli odwrócony kredyt hipoteczny. Jest on podstawą modelu kredytowego. Model sprzedażowy, obecny na naszym rynku, nazywany jest odwróconą hipoteką, ale z tym pojęciem nie ma wiele wspólnego, chociaż jest z nim kojarzony. Różnice między oboma instrumentami oferowanymi seniorom przedstawione są poniżej.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2014/07-09 (lipiec-wrzesień 2014)

Rynek finansowania nieruchomości: Fundusze REIT – brakujący czy zbędny instrument finansowania rynku nieruchomości w Polsce?

fn.2014.k3.foto.011.150xW ostatnich latach, zarówno na europejskich rynkach nieruchomości, jak i na rynku globalnym, obserwować można rosnącą popularność funduszy inwestycyjnych określanych mianem REIT (Real Estate Investment Trust). Tym, co odróżnia te przedsięwzięcia inwestycyjne od tradycyjnych funduszy nieruchomości, jest ich konstrukcja, która pozwala na łączenie korzyści uzyskiwanych z tytułu lokaty kapitału w nieruchomości z korzyściami podatkowymi z inwestycji.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2014/07-09 (lipiec-wrzesień 2014)

Rynek finansowania nieruchomości: Modele prognozy dynamiki zmian wartości zabezpieczeń kredytów hipotecznych Centrum AMRON

fn.2014.k3.foto.015.150x„W przypadku banku istotnie zaangażowanego, dla właściwej oceny ryzyka zmiany wartości zabezpieczeń na nieruchomościach, niezbędne jest stosowanie modeli statystycznych opartych o dane pochodzące z wiarygodnych zewnętrznych (międzybankowych) lub wewnętrznych baz danych.” Taki wymóg obowiązuje banki już od 1 kwietnia 2014 roku. Wynika on z Rekomendacji J, dotyczącej dobrych praktyk w zakresie gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o rynku nieruchomości zawartych w wewnętrznych (własnych) i zewnętrznych (międzybankowych) bazach danych.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2014/07-09 (lipiec-wrzesień 2014)

Rynek finansowania nieruchomości: Finansowanie budownictwa mieszkaniowego przez banki hipoteczne na rynku deweloperskim

fn.2014.k3.foto.035.150xZ powstaniem banków hipotecznych wiązano ogromne nadzieje dotyczące zwiększenia skali finansowania budownictwa oraz dostępu do długoterminowych i tańszych źródeł refinansowania. Po kilkunastu latach działalności banków hipotecznych można powiedzieć, że ich udział w finansowaniu budownictwa dotyczy niemal wyłącznie finansowania przedsiębiorców, natomiast nie jest możliwe stworzenie atrakcyjnej oferty dla konsumenta na budowę lokalu przez dewelopera. Dlaczego?

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2014/07-09 (lipiec-wrzesień 2014)

Raporty: Polski rynek nieruchomości – wrzesień 2014

W skrócie

KREDYTY HIPOTECZNE

  • Marże kredytów hipotecznych przestały rosnąć.
  • Średnie oprocentowanie kredytów natomiast spada. Już w przyszłym miesiącu może być najniższe w historii.
  • W kolejnych miesiącach kredyty mogą być tańsze i łatwiej dostępne. W połączeniu z podwyższeniem od stycznia 2015 r. wymaganego wkładu własnego może to wywołać znaczący wzrost popytu na kredyt pod koniec roku.
CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1