Raporty: Kredyty mieszkaniowe i ceny transakcyjne nieruchomości w II kwartale 2014 r. w raporcie AMRON-SARFiN

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

fn.2014.k3.foto.058.400xRaport został opracowany w Centrum AMRON, we współpracy z Komitetem ds. Finansowania Nieruchomości ZBP oraz prof. SGH Jackiem Łaszkiem. Dane oraz komentarze zostały przygotowane przez zespoły AMRON i SARFiN.

W Raporcie, oprócz danych gromadzonych w Systemach AMRON i SARFiN, wykorzystano również dane z BGK, GUS oraz Narodowego Banku Polskiego.

SYTUACJA NA RYNKU KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH

Liczba i wartość nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych

Drugi kwartał przyniósł lekkie ożywienie akcji kredytowej w polskich bankach. Wzrost dotyczył zarówno wartości, jak i liczby nowo podpisanych umów kredytowych. Łączna liczba nowych umów wyniosła 45 499 sztuk i wzrosła o 8,48 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wartość nowych umów wyniosła 9,577 mld zł, a jej wzrost wyniósł 8,17 proc. w odniesieniu do I kwartału 2014 roku, kiedy wartość nowo podpisanych umów z tytułu kredytu mieszkaniowego wyniosła 8,854 mld zł.

Wartość kredytów hipotecznych udzielonych przez firmy zrzeszone w Związku Firm Doradztwa Finansowego

W drugim kwartale 2014 roku, za pośrednictwem sześciu firm zrzeszonych w Związku Firm Doradztwa Finansowego, udzielono kredytów hipotecznych na łączną kwotę 3,678 mld zł, co stanowi wzrost o 14,22 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału i aż o 31,36 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wzrost sprzedaży odnotowały wszystkie firmy uwzględnione w zestawieniu. Udział kredytów udzielanych za pośrednictwem doradców zrzeszonych w Związku Firm Doradztwa Finansowego w ogólnej liczbie nowo udzielonych kredytów hipotecznych systematycznie wzrasta i w drugim kwartale wyniósł 38,40 proc.

Okres kredytowania

W porównaniu do poprzedniego kwartału, o niespełna 2 p.p. wzrósł udział kredytów o okresie zapadalności od 15 do 25 lat. W segmencie najczęściej udzielanych kredytów, czyli tych na okres od 25 do 35 lat, zarejestrowano spadek o ponad 1 p.p. Spadek na podobnym poziomie odnotowano również w segmencie kredytów o okresie zapadalności powyżej 35 lat.

Struktura nowo udzielonych kredytów według wysokości kredytu

W strukturze nowo udzielonych kredytów w badanym kwartale doszło do wyraźnego wzrostu udziału kredytów w wysokości do 100 tys. zł. Wzrost wyniósł aż 3,32 p.p. w porównaniu do I kwartału 2014 roku i w rezultacie na koniec czerwca br. kredyty te stanowiły 21,70 proc. portfela banków. W tym samym czasie spadł udział kredytów z każdego przedziału o wartości powyżej 200 tys. zł.

Struktura wskaźnika LtV

W II kwartale portfel nowych kredytów zdecydowanie zmniejszył się w segmencie kredytów o wysokim LtV. Udział kredytów, których LtV przekroczyło 80 proc. spadł o 9,08 p.p., w wyniku czego stanowiły one 47,59 proc. portfela nowych kredytów. Natomiast już drugi kwartał z rzędu rośnie popularność kredytów o wskaźniku LtV od 50 do 80 proc. – w badanym kwartale ich udział wzrósł o 7,12 p.p.

Średnie marże oraz oprocentowanie kredytów hipotecznych

Drugi kwartał przyniósł kontynuację podwyżek marż kredytów hipotecznych. Przeciętna marża kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł przy poziomie LtV 75 proc., udzielonego na okres 25 lat) wyniosła w czerwcu 1,78 proc. i była wyższa o 0,07 p.p. od średniej marży notowanej na koniec marca. Średnie oprocentowanie modelowego kredytu zmieniło się nieznacznie i wyniosło 4,47 proc. – wzrost wyniósł zaledwie 0,01 p.p. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Stopa referencyjna NBP pozostała na poziomie 2,50 proc., co wpłynęło na brak zmian w stawce WIBOR 3M. W badanym kwartale WIBOR 3M wynosił średnio – podobnie jak w I kwartale 2013 roku – 2,71 proc., jednak w czerwcu stawka obniżyła się do poziomu 2,69 proc.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI